Co je to?
Odborný výraz, definice slova Dekadentní. Co znamená slovo Dekadentní z kategorie Kultura?

Co je Dekadentní? Definice pojmu

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Dekadentní

Pokud někde uslyšíte, že je něco dekadentní, pak to má leccos společného s kulturou. Dekadence znamená úpadek a poprvé se spojuje s kulturou antického Říma, která v době dekadence byla na ústupu ze své někdejší slávy. Nově se poté slovo dekadence používá od poloviny devatenáctého století, kdy se takto začaly nazývat různé umělecké proudy.
Dekadence se prosadila ve světové i české literatuře. Mezi nejzvýznamnější světové autory můžeme zařadit jména jako Oscar Wilde či Arthur Rimbaud. V naší literatuře pak najdeme mezi dekadenty Karla Hlaváčka nebo Julia Zeyera.

Co je to Dekadentní? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Dekadentní. Co znamená slovo Dekadentní z kategorie Kultura?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Dekadentní s blízkými na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Termín Dekadentní patří do kategorie kultura

Klíčová slova: terminologie, slovo, synonymum, názvosloví, termín, Dekadentní, kultura, co je to Dekadentní?, slovník, terminus technicus, lexikon, význam pojmu, co znamená, význam, odborný výraz, informace, přesný výraz, definice pojmu


Pojem Dekadentní je v kategorii kultura, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Dekadentní?

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dekadence (z lat. de-cadentia od cadere, padat) znamená úpadek, rozpad; odtud přídavné jméno dekadentní, úpadkový. Název dekadence se spojoval s obdobím úpadku a rozpadu Římské říše. Od poloviny 19. století se užívá i jako označení různých uměleckých proudů, vycházejících z romantismu. Jejich představitelé se označují jako dekadenti.

Jiné zdroje informací o pojmu Dekadentní

Hledat frázi Dekadentní ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat heslo Dekadentní ve Wikizdrojích

Vyhledat výraz Dekadentní ve vyhledávači Qwant

Vyhledat slovo Dekadentní ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Dekadentní ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat pojem Dekadentní ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Dekadentní například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr z často hledaných výrazů na tomto webu

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Dekadentní? resp. co to je Dekadentní? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dekadentní, odpověď na dotaz co je to Dekadentní?. Víte např. kdo to je Lubomír Volný? Znáte a víte kdo je Adriana Krnáčová? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Radíme vám proto hledat slovo Dekadentní i v jiné části webu než je kategorie kultura. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů, významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.