Co je to?
Odborný výraz, definice slova Dekadentní. Co znamená pojem Dekadentní z kategorie Kultura?

Co je to Dekadentní? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Dekadentní

Pokud někde uslyšíte, že je něco dekadentní, pak to má leccos společného s kulturou. Dekadence znamená úpadek a poprvé se spojuje s kulturou antického Říma, která v době dekadence byla na ústupu ze své někdejší slávy. Nově se poté slovo dekadence používá od poloviny devatenáctého století, kdy se takto začaly nazývat různé umělecké proudy.
Dekadence se prosadila ve světové i české literatuře. Mezi nejzvýznamnější světové autory můžeme zařadit jména jako Oscar Wilde či Arthur Rimbaud. V naší literatuře pak najdeme mezi dekadenty Karla Hlaváčka nebo Julia Zeyera.

Co je to Dekadentní? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Dekadentní. Co znamená pojem Dekadentní z kategorie Kultura?

Chyby vyhrazeny. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Dekadentní se nachází v sekci Kultura

Klíčová slova: informace, co je to Dekadentní?, význam, synonymum, termín, definice, odborné názvosloví, terminologie, co to je, Kultura, Dekadentní, slovník, odborný výraz, slovo, přesný význam, heslo, význam slova, Kultura


Pojem Dekadentní je v kategorii Kultura, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Dekadentní?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Dekadence (z lat. de-cadentia od cadere, padat) znamená úpadek, rozpad; odtud přídavné jméno dekadentní, úpadkový. Název dekadence se spojoval s obdobím úpadku a rozpadu Římské říše. Od poloviny 19. století se užívá i jako označení různých uměleckých proudů, vycházejících z romantismu. Jejich představitelé se označují jako dekadenti.

Jiné zdroje informací o pojmu Dekadentní

Vyhledat výraz Dekadentní ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Dekadentní ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Dekadentní ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Dekadentní ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Dekadentní ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Dekadentní ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Dekadentní například ve vyhledávači Seznam.cz, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Dekadentní? resp. jaký je přesný význam slova Dekadentní? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dekadentní, odpověď na dotaz co je to Dekadentní?. Víte např. kdo to je Robert Kiyosaki? Znáte a víte kdo je Dula? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Kultura). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.