Co je to?
Výraz, termín, definice slova Ratifikace. Co znamená odborný pojem Ratifikace z kategorie Právo?

Co je to Ratifikace? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Ratifikace

Ratifikace znamená závazné potvrzení platnosti nějakého dokumentu, většinou jde o smlouvu zásadní důležitosti. Používá se často u mezinárodních smluv, ale i u soukromých dokumentů. Zde se jedná o potvrzení dokumentu, který připravil agent a musí ho potvrdit ještě statutární zástupce.
V ČR vyslovuje souhlas s ratifikací Parlament ČR a smlouvu podepisuje prezident republiky. K ratifikaci může proběhnout i referendum.


Co je to Ratifikace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Ratifikace. Co znamená odborný pojem Ratifikace z kategorie Právo?

Neručíme za pravdivost poskytovaných informací.Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s partnery, kolegy a kamarády na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Heslo Ratifikace je v kategorii právo

Klíčová slova: synonymum, co je to Ratifikace?, názvosloví, význam slova, definice pojmu, terminus technicus, právo, pojem, odborné názvosloví, právo, popis, informace, lexikon, co to je, heslo, termín, terminologie, přesný výraz


Pojem Ratifikace je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Ratifikace? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Ratifikace (z lat. ratus, platný a facere, udělat) je závazné potvrzení platnosti zvláště důležitého dokumentu, typicky mezinárodní smlouvy. V anglosaské oblasti se užívá i v soukromém právu, kde znamená potvrzení smlouvy, kterou sjednal nějaký agent, statutárním zástupcem.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Zkusit najít výraz Ratifikace ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Ratifikace na Youtube

Zkusit najít pojem Ratifikace ve Wikizdrojích

Najít heslo Ratifikace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat pojem Ratifikace ve vyhledávači Yandex

Hledat slovo Ratifikace ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Ratifikace například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Nyní už nejspíš víte co to je Ratifikace? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Ratifikace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ratifikace, odpověď na dotaz co je to Ratifikace?. Víte např. kdo to je Impotent? Znáte a víte kdo je Karolina Muchová? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než právo. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.