Co je to?
Definice výrazu, termínu Svědomí. Co znamená odborný pojem Svědomí z kategorie Psychologie?

Co je to Svědomí? Význam slova

Co znamená termín Svědomí? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Svědomí je filozofický a etický termín. Svědomí je vnitřní názor člověka na to, co sám udělal nebo co se chystá udělat. Svědomí bývá často zmiňováno v souvislosti se sebereflexí, kdy je člověk schopen uvažovat o sobě samém a podívat se na sebe i z jiného hlediska, než jsou jen vlastní zájmy. Proto je svědomí považováno za typický znak osobnosti člověka a mělo by být respektováno okolím i společností. Pojem svědomí se používá i tehdy, jestliže chce člověk potvrdit upřímnost svých záměrů.
jedná se o mravní schopnost, podle které člověk může rozlišovat mezi dobrým a špatným. Svědomí upřesňuje mravní povinnosti člověka. Jedná se subjektivní pojetí správného a nesprávného, kterým se člověk může řídit ve svém životě. Svědomí umožňuje člověku jednat z vnitřních pohnutek a stanoví mu závazné požadavky pro jednání. Existuje více definic pojmu, záleží na způsobu pojetí a přístupu.


Co je to Svědomí? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Svědomí. Co znamená odborný pojem Svědomí z kategorie Psychologie?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Svědomí sdílet se známými na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Svědomí patří do sekce Psychologie

Klíčová slova: termín, názvosloví, význam pojmu, Svědomí, přesný význam, lexikon, definice pojmu, definice, Psychologie, synonymum, Psychologie, heslo, vysvětlení, formulace, přesný výraz, odborný výraz, terminologie, co to je


Pojem Svědomí je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Svědomí? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Svědomí je vnitřní instance, „mlčenlivé volání“, které vede soudy člověka o tom, co sám způsobil nebo co se chystá způsobit. Navazuje na lidskou schopnost sebereflexe, tj. schopnost uvažovat o sobě samém, „podívat se“ na sebe jinýma očima než je pohled vlastního zájmu a prosazování. Proto se svědomí chápe jako podstatný příznak a atribut lidské osoby a vyžaduje si respektování ze strany druhých i společnosti (svoboda svědomí). Naopak tam, kde má člověk ujistit druhé o upřímnosti svých úmyslů, slibuje „na svou čest a svědomí“ (např. poslanecký nebo presidentský slib). Neurofysiologické souvislosti svědomí jsou dnes předmětem intenzivního zkoumání.

Další informační zdroje o slovu Svědomí

Vyhledat heslo Svědomí na Google.cz

Zkusit najít termín Svědomí ve vyhledávači Yandex

Hledat termín Svědomí ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Svědomí ve Wikimedia Commons

Hledat výraz Svědomí ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít slovo Svědomí ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Svědomí například ve videích na Youtube, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve Wikislovníku nebo v Lingea slovnících.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice slova Svědomí? resp. jaký je význam pojmu Svědomí? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Svědomí, odpověď na dotaz co je to Svědomí?. Víte např. kdo to je Bečvář? Znáte a víte kdo je Jiří Korn? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Psychologie. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?