Co je to?
Odborný výraz, definice slova Svědomí. Co znamená pojem Svědomí z kategorie Psychologie?

Co je Svědomí? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Svědomí

Svědomí je filozofický a etický termín. Svědomí je vnitřní názor člověka na to, co sám udělal nebo co se chystá udělat. Svědomí bývá často zmiňováno v souvislosti se sebereflexí, kdy je člověk schopen uvažovat o sobě samém a podívat se na sebe i z jiného hlediska, než jsou jen vlastní zájmy. Proto je svědomí považováno za typický znak osobnosti člověka a mělo by být respektováno okolím i společností. Pojem svědomí se používá i tehdy, jestliže chce člověk potvrdit upřímnost svých záměrů.
jedná se o mravní schopnost, podle které člověk může rozlišovat mezi dobrým a špatným. Svědomí upřesňuje mravní povinnosti člověka. Jedná se subjektivní pojetí správného a nesprávného, kterým se člověk může řídit ve svém životě. Svědomí umožňuje člověku jednat z vnitřních pohnutek a stanoví mu závazné požadavky pro jednání. Existuje více definic pojmu, záleží na způsobu pojetí a přístupu.


Co je to Svědomí? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Svědomí. Co znamená pojem Svědomí z kategorie Psychologie?

Vyhrazujeme si možnost chyb v uvedených textech. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Svědomí s vašimi přáteli na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Pojem Svědomí se nachází v sekci psychologie

Klíčová slova: slovník, co je to Svědomí?, formulace, definice, význam slova, význam pojmu, přesný výraz, odborný výraz, termín, heslo, psychologie, informace, Svědomí, názvosloví, přesný význam, význam, popis, pojem


Pojem Svědomí je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Svědomí? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Svědomí je vnitřní instance, „mlčenlivé volání“, které vede soudy člověka o tom, co sám způsobil nebo co se chystá způsobit. Navazuje na lidskou schopnost sebereflexe, tj. schopnost uvažovat o sobě samém, „podívat se“ na sebe jinýma očima než je pohled vlastního zájmu a prosazování. Proto se svědomí chápe jako podstatný příznak a atribut lidské osoby a vyžaduje si respektování ze strany druhých i společnosti (svoboda svědomí). Naopak tam, kde má člověk ujistit druhé o upřímnosti svých úmyslů, slibuje „na svou čest a svědomí“ (např. poslanecký nebo presidentský slib). Neurofysiologické souvislosti svědomí jsou dnes předmětem intenzivního zkoumání.

Další možné informační zdroje

Hledat heslo Svědomí ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Svědomí ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat heslo Svědomí ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Svědomí ve Wikimedia Commons

Hledat termín Svědomí ve vyhledávači Yandex

Hledat frázi Svědomí ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Svědomí například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Právě nyní již víte co je to Svědomí? resp. jaká je definice slova Svědomí? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Svědomí, odpověď na dotaz co je to Svědomí?. Víte např. kdo to je Petr Vichnar? Znáte a víte kdo je Ivan Mládek? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic podle různých oborů. Radíme proto zkusit hledat pojem Svědomí v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je psychologie. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?