Co je to?
Výraz, termín, definice slova Svědomí. Co znamená odborný pojem Svědomí z kategorie Psychologie?

Co je to Svědomí? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Svědomí?

Svědomí je filozofický a etický termín. Svědomí je vnitřní názor člověka na to, co sám udělal nebo co se chystá udělat. Svědomí bývá často zmiňováno v souvislosti se sebereflexí, kdy je člověk schopen uvažovat o sobě samém a podívat se na sebe i z jiného hlediska, než jsou jen vlastní zájmy. Proto je svědomí považováno za typický znak osobnosti člověka a mělo by být respektováno okolím i společností. Pojem svědomí se používá i tehdy, jestliže chce člověk potvrdit upřímnost svých záměrů.
jedná se o mravní schopnost, podle které člověk může rozlišovat mezi dobrým a špatným. Svědomí upřesňuje mravní povinnosti člověka. Jedná se subjektivní pojetí správného a nesprávného, kterým se člověk může řídit ve svém životě. Svědomí umožňuje člověku jednat z vnitřních pohnutek a stanoví mu závazné požadavky pro jednání. Existuje více definic pojmu, záleží na způsobu pojetí a přístupu.


Co je to Svědomí? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Svědomí. Co znamená odborný pojem Svědomí z kategorie Psychologie?

Neručíme za správnost a úplnost informací na Webových stránkách uvedených. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Svědomí? Potom se o definici podělte s kolegy na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Termín Svědomí se nachází v kategorii psychologie

Klíčová slova: psychologie, terminologie, formulace, popis, heslo, slovník, co znamená, synonymum, definice, názvosloví, přesný výraz, lexikon, odborný výraz, Svědomí, psychologie, význam pojmu, informace, definice pojmu


Pojem Svědomí je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Svědomí? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Svědomí je vnitřní instance, „mlčenlivé volání“, které vede soudy člověka o tom, co sám způsobil nebo co se chystá způsobit. Navazuje na lidskou schopnost sebereflexe, tj. schopnost uvažovat o sobě samém, „podívat se“ na sebe jinýma očima než je pohled vlastního zájmu a prosazování. Proto se svědomí chápe jako podstatný příznak a atribut lidské osoby a vyžaduje si respektování ze strany druhých i společnosti (svoboda svědomí). Naopak tam, kde má člověk ujistit druhé o upřímnosti svých úmyslů, slibuje „na svou čest a svědomí“ (např. poslanecký nebo presidentský slib). Neurofysiologické souvislosti svědomí jsou dnes předmětem intenzivního zkoumání.

Další informační zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Svědomí ve Wikimedia Commons

Zkusit najít pojem Svědomí ve vyhledávači Qwant

Vyhledat pojem Svědomí ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Svědomí ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Svědomí na Youtube

Najít termín Svědomí na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Svědomí například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, ve vyhledávači Seznam.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Svědomí? resp. co se skrývá pod slovem Svědomí? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Svědomí, odpověď na dotaz co je to Svědomí?. Víte např. kdo to je Věra Tichánková? Znáte a víte kdo je Josef Zíma? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než psychologie). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na významy slov, popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?