Co je to?
Výraz, termín, definice slova Slovosled. Co znamená odborný pojem Slovosled z kategorie Český jazyk?

Co je to Slovosled? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Slovosled?

Slovosled čili pořádek slov je stanoveným pořadím slov nebo větných členů. Každý jazyk má pro slovosled určitá pravidla. Slovosled se stanoví ve větách, rozvitých větných členech a frázích. Může být volný nebo pevný. Pevný slovosled má jasně daná pravidla pro řazení větných členů. Je typický pro jazyky s minimem nebo žádným ohýbáním. Klasickým příkladem jsou germánské jazyky.
Volný slovosled nemá pevně dané pořadí větných členů, je závislé na kontextu a jeho pomocí lze vyjadřovat významy nebo postoje mluvčích. Příkladovými jazyky jsou jazyky slovanské nebo ugrofinské, používající celý systém ohýbání.


Co je to Slovosled? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Slovosled. Co znamená odborný pojem Slovosled z kategorie Český jazyk?

Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Termín Slovosled patří do sekce Český jazyk

Klíčová slova: vysvětlení, Slovosled, heslo, informace, definice pojmu, terminus technicus, wiki, přesný výraz, terminologie, význam, lexikon, popis, co znamená, synonymum, pojem, Český jazyk, význam slova, přesný význam


Pojem Slovosled je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Slovosled? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Slovosled (slovní pořádek, pořad) je pořadí slov a větných členů ve větách, frázích, rozvitých větných členech atp. Toto pořadí není náhodné, ale řídí se podle typu jazyka určitými pravidly.

Zkuste zjistit více informací o slovu Slovosled v následujících zdrojích

Hledat slovo Slovosled na Google.cz

Hledat videa s názvem Slovosled na Youtube

Zkusit najít pojem Slovosled ve Wikislovníku

Najít výraz Slovosled ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat termín Slovosled ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat termín Slovosled ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Slovosled například ve Wikizdrojích, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Slovosled? resp. co znamená Slovosled? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Slovosled, odpověď na dotaz co je to Slovosled?. Víte např. kdo to je Sládek? Znáte a víte kdo je Kurva? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Český jazyk). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.