Co je to?
Definice odborného termínu, slova Dlouhodobý majetek. Co znamená pojem Dlouhodobý majetek z kategorie Účetnictví?

Co je to Dlouhodobý majetek? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Dlouhodobý majetek?

Dlouhodobý majetek, označovaný též zkratkou DM, je takový majetek, jehož doba použití je delší než jeden rok. Ten se postupně opotřebovává. Při jeho zařazování se nebere ohled na vstupní cenu. Pořizovací hranice je důležitá až v momentě, kdy se počítají odpisy. Dlouhodobý majetek se rozděluje na tři základní druhy. Firmy mu věnují velkou pozornost, protože je tak zásadně ovlivněna výše daní. Dlouhodobý majetek neslouží ke spotřebě, ale pouze se opotřebovává a dokonce se může zhodnocovat, například rekonstrukcí a podobně. Tím se hodnota majetku zvyšuje a současně také odpisy, pokud zhodnocení překročí stanovenou hranici.
Dlouhodobý majetek může být finanční, nehmotný a hmotný. Hmotný majetek je nemovitý nebo movitý. K opotřebení dochází buď fyzicky, nebo morálně. Fyzické opotřebení znamená technický stav, morální opotřebení technickou zastaralost.


Co je to Dlouhodobý majetek? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Dlouhodobý majetek. Co znamená pojem Dlouhodobý majetek z kategorie Účetnictví?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Dlouhodobý majetek s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Dlouhodobý majetek se nachází v sekci Účetnictví

Klíčová slova: heslo, vysvětlení, terminus technicus, formulace, význam, slovo, definice pojmu, přesný význam, názvosloví, odborné názvosloví, lexikon, synonymum, co znamená, co je to Dlouhodobý majetek?, wiki, informace, význam pojmu, pojem


Pojem Dlouhodobý majetek je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Dlouhodobý majetek? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dlouhodobý majetek (zkráceně DM) je majetek, který je používán po dobu delší jednoho roku, postupně se opotřebovává. Vstupní cena DM nehraje při zařazování roli. Hranice 60 000 Kč u DNM a 40 000 Kč u DHM je důležitá až kvůli počítání odpisů (zákon o dani z příjmů). Dělí se do tří základních druhů a pro firmy má zásadní význam, jelikož významně ovlivňuje výše daní. Dlouhodobý majetek se nespotřebovává, nýbrž opotřebovává a během jeho užívání může dojít k technickému zhodnocení – přestavby, rekonstrukce, modernizace aj. Tento proces zvyšuje hodnotu majetku a odpisy, pokud technické zhodnocení překročilo výše zmíněné hranice.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Dlouhodobý majetek ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Dlouhodobý majetek ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat heslo Dlouhodobý majetek na Google.cz

Hledat videa s názvem Dlouhodobý majetek na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Dlouhodobý majetek ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat termín Dlouhodobý majetek ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Dlouhodobý majetek například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači Seznam.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v projektu slovnik.cz.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Dlouhodobý majetek? resp. co vlastně znamená slovo Dlouhodobý majetek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dlouhodobý majetek, odpověď na dotaz co je to Dlouhodobý majetek?. Víte např. kdo to je Pako? Znáte a víte kdo je Penélope Cruz? Ke každému slovo může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu Dlouhodobý majetek i v jiných kategoriích (než Účetnictví). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.