Co je to?
Definice výrazu Dlouhodobý majetek. Co znamená odborný pojem Dlouhodobý majetek z kategorie Účetnictví?

Co je Dlouhodobý majetek? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Dlouhodobý majetek?

Dlouhodobý majetek, označovaný též zkratkou DM, je takový majetek, jehož doba použití je delší než jeden rok. Ten se postupně opotřebovává. Při jeho zařazování se nebere ohled na vstupní cenu. Pořizovací hranice je důležitá až v momentě, kdy se počítají odpisy. Dlouhodobý majetek se rozděluje na tři základní druhy. Firmy mu věnují velkou pozornost, protože je tak zásadně ovlivněna výše daní. Dlouhodobý majetek neslouží ke spotřebě, ale pouze se opotřebovává a dokonce se může zhodnocovat, například rekonstrukcí a podobně. Tím se hodnota majetku zvyšuje a současně také odpisy, pokud zhodnocení překročí stanovenou hranici.
Dlouhodobý majetek může být finanční, nehmotný a hmotný. Hmotný majetek je nemovitý nebo movitý. K opotřebení dochází buď fyzicky, nebo morálně. Fyzické opotřebení znamená technický stav, morální opotřebení technickou zastaralost.


Co je to Dlouhodobý majetek? Význam slova, termín, Definice výrazu Dlouhodobý majetek. Co znamená odborný pojem Dlouhodobý majetek z kategorie Účetnictví?

Informace jsou bez záruky, provozovatel neručí za správnost a aktuálnost informací v textech. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Dlouhodobý majetek? s kolegy na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Heslo Dlouhodobý majetek je v sekci Účetnictví

Klíčová slova: Účetnictví, informace, Účetnictví, přesný výraz, popis, význam, vysvětlení, termín, terminologie, přesný význam, názvosloví, slovo, co znamená, pojem, definice pojmu, synonymum, Dlouhodobý majetek, heslo


Pojem Dlouhodobý majetek je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Dlouhodobý majetek?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dlouhodobý majetek (zkráceně DM) je majetek, který je používán po dobu delší jednoho roku, postupně se opotřebovává. Vstupní cena DM nehraje při zařazování roli. Hranice 60 000 Kč u DNM a 40 000 Kč u DHM je důležitá až kvůli počítání odpisů (zákon o dani z příjmů). Dělí se do tří základních druhů a pro firmy má zásadní význam, jelikož významně ovlivňuje výše daní. Dlouhodobý majetek se nespotřebovává, nýbrž opotřebovává a během jeho užívání může dojít k technickému zhodnocení – přestavby, rekonstrukce, modernizace aj. Tento proces zvyšuje hodnotu majetku a odpisy, pokud technické zhodnocení překročilo výše zmíněné hranice.

Hledejte v dalších zdrojích

Vyhledat termín Dlouhodobý majetek ve Wikislovníku

Zkusit najít pojem Dlouhodobý majetek ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít termín Dlouhodobý majetek ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít heslo Dlouhodobý majetek ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Dlouhodobý majetek na Google obrázcích

Hledat videa s názvem Dlouhodobý majetek na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Dlouhodobý majetek například ve Wikizdrojích, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Nyní už nejspíš víte co to je Dlouhodobý majetek? resp. co se přesně ukrývá za slovem Dlouhodobý majetek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dlouhodobý majetek, odpověď na dotaz co je to Dlouhodobý majetek?. Víte např. kdo to je Steve Perry? Znáte a víte kdo je Jan Kopečný? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Dlouhodobý majetek v jiné sekci než Účetnictví. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.