Co je to?
Výraz, termín, definice slova Dlouhodobý majetek. Co znamená odborný pojem Dlouhodobý majetek z kategorie Účetnictví?

Co je to Dlouhodobý majetek? Význam slova

Co znamená termín Dlouhodobý majetek? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Dlouhodobý majetek, označovaný též zkratkou DM, je takový majetek, jehož doba použití je delší než jeden rok. Ten se postupně opotřebovává. Při jeho zařazování se nebere ohled na vstupní cenu. Pořizovací hranice je důležitá až v momentě, kdy se počítají odpisy. Dlouhodobý majetek se rozděluje na tři základní druhy. Firmy mu věnují velkou pozornost, protože je tak zásadně ovlivněna výše daní. Dlouhodobý majetek neslouží ke spotřebě, ale pouze se opotřebovává a dokonce se může zhodnocovat, například rekonstrukcí a podobně. Tím se hodnota majetku zvyšuje a současně také odpisy, pokud zhodnocení překročí stanovenou hranici.
Dlouhodobý majetek může být finanční, nehmotný a hmotný. Hmotný majetek je nemovitý nebo movitý. K opotřebení dochází buď fyzicky, nebo morálně. Fyzické opotřebení znamená technický stav, morální opotřebení technickou zastaralost.


Co je to Dlouhodobý majetek? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Dlouhodobý majetek. Co znamená odborný pojem Dlouhodobý majetek z kategorie Účetnictví?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Dlouhodobý majetek se nachází v kategorii Účetnictví

Klíčová slova: Účetnictví, co je to Dlouhodobý majetek?, slovník, terminus technicus, význam, terminologie, Dlouhodobý majetek, přesný význam, co znamená, přesný výraz, wiki, odborné názvosloví, heslo, slovo, termín, význam pojmu, názvosloví, co to je


Pojem Dlouhodobý majetek je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Dlouhodobý majetek můžete dozvědět následující

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dlouhodobý majetek (zkráceně DM) je majetek, který je používán po dobu delší jednoho roku, postupně se opotřebovává. Vstupní cena DM nehraje při zařazování roli. Hranice 60 000 Kč u DNM a 40 000 Kč u DHM je důležitá až kvůli počítání odpisů (zákon o dani z příjmů). Dělí se do tří základních druhů a pro firmy má zásadní význam, jelikož významně ovlivňuje výše daní. Dlouhodobý majetek se nespotřebovává, nýbrž opotřebovává a během jeho užívání může dojít k technickému zhodnocení – přestavby, rekonstrukce, modernizace aj. Tento proces zvyšuje hodnotu majetku a odpisy, pokud technické zhodnocení překročilo výše zmíněné hranice.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Zkusit najít výraz Dlouhodobý majetek ve vyhledávači Qwant

Najít heslo Dlouhodobý majetek ve Wikislovníku

Najít pojem Dlouhodobý majetek ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Dlouhodobý majetek ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Dlouhodobý majetek na Youtube

Najít slovo Dlouhodobý majetek ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Dlouhodobý majetek například ve fulltextu Google.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Dlouhodobý majetek? resp. co je to Dlouhodobý majetek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dlouhodobý majetek, odpověď na dotaz co je to Dlouhodobý majetek?. Víte např. kdo to je Lita Ford? Znáte a víte kdo je Poberta? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Účetnictví. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.