Co je to?
Výraz, termín, definice slova Dlouhodobý majetek. Co znamená odborný pojem Dlouhodobý majetek z kategorie Účetnictví?

Co je to Dlouhodobý majetek? Význam slova

Co znamená termín Dlouhodobý majetek? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Dlouhodobý majetek, označovaný též zkratkou DM, je takový majetek, jehož doba použití je delší než jeden rok. Ten se postupně opotřebovává. Při jeho zařazování se nebere ohled na vstupní cenu. Pořizovací hranice je důležitá až v momentě, kdy se počítají odpisy. Dlouhodobý majetek se rozděluje na tři základní druhy. Firmy mu věnují velkou pozornost, protože je tak zásadně ovlivněna výše daní. Dlouhodobý majetek neslouží ke spotřebě, ale pouze se opotřebovává a dokonce se může zhodnocovat, například rekonstrukcí a podobně. Tím se hodnota majetku zvyšuje a současně také odpisy, pokud zhodnocení překročí stanovenou hranici.
Dlouhodobý majetek může být finanční, nehmotný a hmotný. Hmotný majetek je nemovitý nebo movitý. K opotřebení dochází buď fyzicky, nebo morálně. Fyzické opotřebení znamená technický stav, morální opotřebení technickou zastaralost.


Co je to Dlouhodobý majetek? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Dlouhodobý majetek. Co znamená odborný pojem Dlouhodobý majetek z kategorie Účetnictví?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Pojem Dlouhodobý majetek je v sekci Účetnictví

Klíčová slova: přesný význam, co znamená, lexikon, terminologie, odborné názvosloví, heslo, synonymum, přesný výraz, pojem, Účetnictví, termín, slovo, informace, význam pojmu, Účetnictví, co je to Dlouhodobý majetek?, terminus technicus, wiki


Pojem Dlouhodobý majetek je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Dlouhodobý majetek? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dlouhodobý majetek (zkráceně DM) je majetek, který je používán po dobu delší jednoho roku, postupně se opotřebovává. Vstupní cena DM nehraje při zařazování roli. Hranice 60 000 Kč u DNM a 40 000 Kč u DHM je důležitá až kvůli počítání odpisů (zákon o dani z příjmů). Dělí se do tří základních druhů a pro firmy má zásadní význam, jelikož významně ovlivňuje výše daní. Dlouhodobý majetek se nespotřebovává, nýbrž opotřebovává a během jeho užívání může dojít k technickému zhodnocení – přestavby, rekonstrukce, modernizace aj. Tento proces zvyšuje hodnotu majetku a odpisy, pokud technické zhodnocení překročilo výše zmíněné hranice.

Další zdroje informací

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Dlouhodobý majetek ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Dlouhodobý majetek ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Dlouhodobý majetek ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Dlouhodobý majetek na Youtube

Zkusit najít Dlouhodobý majetek ve Wikislovníku

Zkusit najít pojem Dlouhodobý majetek ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Dlouhodobý majetek například ve vyhledávači Seznam.cz, v Google překladači, v evropském vyhledávači Qwant, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Dlouhodobý majetek? resp. co je to Dlouhodobý majetek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dlouhodobý majetek, odpověď na dotaz co je to Dlouhodobý majetek?. Víte např. kdo to je Vladimír Ráž? Znáte a víte kdo je Sádhu? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Účetnictví). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.