Co je to?
Výraz, termín, definice slova Dlouhodobý majetek. Co znamená odborný pojem Dlouhodobý majetek z kategorie Účetnictví?

Co je to Dlouhodobý majetek? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Dlouhodobý majetek?

Dlouhodobý majetek, označovaný též zkratkou DM, je takový majetek, jehož doba použití je delší než jeden rok. Ten se postupně opotřebovává. Při jeho zařazování se nebere ohled na vstupní cenu. Pořizovací hranice je důležitá až v momentě, kdy se počítají odpisy. Dlouhodobý majetek se rozděluje na tři základní druhy. Firmy mu věnují velkou pozornost, protože je tak zásadně ovlivněna výše daní. Dlouhodobý majetek neslouží ke spotřebě, ale pouze se opotřebovává a dokonce se může zhodnocovat, například rekonstrukcí a podobně. Tím se hodnota majetku zvyšuje a současně také odpisy, pokud zhodnocení překročí stanovenou hranici.
Dlouhodobý majetek může být finanční, nehmotný a hmotný. Hmotný majetek je nemovitý nebo movitý. K opotřebení dochází buď fyzicky, nebo morálně. Fyzické opotřebení znamená technický stav, morální opotřebení technickou zastaralost.


Co je to Dlouhodobý majetek? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Dlouhodobý majetek. Co znamená odborný pojem Dlouhodobý majetek z kategorie Účetnictví?

Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Text vytvořen pro server Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Dlouhodobý majetek s kolegy na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Pojem Dlouhodobý majetek se nachází v sekci Účetnictví

Klíčová slova: význam slova, přesný význam, názvosloví, odborný výraz, co to je, heslo, terminus technicus, Účetnictví, lexikon, přesný výraz, synonymum, význam pojmu, wiki, formulace, popis, význam, definice pojmu, vysvětlení


Pojem Dlouhodobý majetek je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Dlouhodobý majetek? Výraz, definice slova z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dlouhodobý majetek (zkráceně DM) je majetek, který je používán po dobu delší jednoho roku, postupně se opotřebovává. Vstupní cena DM nehraje při zařazování roli. Hranice 60 000 Kč u DNM a 40 000 Kč u DHM je důležitá až kvůli počítání odpisů (zákon o dani z příjmů). Dělí se do tří základních druhů a pro firmy má zásadní význam, jelikož významně ovlivňuje výše daní. Dlouhodobý majetek se nespotřebovává, nýbrž opotřebovává a během jeho užívání může dojít k technickému zhodnocení – přestavby, rekonstrukce, modernizace aj. Tento proces zvyšuje hodnotu majetku a odpisy, pokud technické zhodnocení překročilo výše zmíněné hranice.

Internetové odkazy na vyhledávače

Zkusit najít termín Dlouhodobý majetek na Google.cz

Zkusit najít pojem Dlouhodobý majetek ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít slovo Dlouhodobý majetek ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Dlouhodobý majetek ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Dlouhodobý majetek na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Dlouhodobý majetek ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Dlouhodobý majetek například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, ve Wikizdrojích, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Právě nyní již víte jaký je význam slova Dlouhodobý majetek? resp. jaký je význam slova Dlouhodobý majetek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dlouhodobý majetek, odpověď na dotaz co je to Dlouhodobý majetek?. Víte např. kdo to je Sangvinik? Znáte a víte kdo je Jöel Veltman? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic podle různých oborů. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Účetnictví. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na zajímavosti, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.