Co je to?
Definice odborného termínu, slova Dlouhodobý majetek. Co znamená pojem Dlouhodobý majetek z kategorie Účetnictví?

Co je to Dlouhodobý majetek? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Dlouhodobý majetek?

Dlouhodobý majetek, označovaný též zkratkou DM, je takový majetek, jehož doba použití je delší než jeden rok. Ten se postupně opotřebovává. Při jeho zařazování se nebere ohled na vstupní cenu. Pořizovací hranice je důležitá až v momentě, kdy se počítají odpisy. Dlouhodobý majetek se rozděluje na tři základní druhy. Firmy mu věnují velkou pozornost, protože je tak zásadně ovlivněna výše daní. Dlouhodobý majetek neslouží ke spotřebě, ale pouze se opotřebovává a dokonce se může zhodnocovat, například rekonstrukcí a podobně. Tím se hodnota majetku zvyšuje a současně také odpisy, pokud zhodnocení překročí stanovenou hranici.
Dlouhodobý majetek může být finanční, nehmotný a hmotný. Hmotný majetek je nemovitý nebo movitý. K opotřebení dochází buď fyzicky, nebo morálně. Fyzické opotřebení znamená technický stav, morální opotřebení technickou zastaralost.


Co je to Dlouhodobý majetek? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Dlouhodobý majetek. Co znamená pojem Dlouhodobý majetek z kategorie Účetnictví?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Dlouhodobý majetek můžete samozřejmě sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Dlouhodobý majetek je v sekci Účetnictví

Klíčová slova: odborný výraz, wiki, co znamená, význam pojmu, přesný výraz, Účetnictví, co je to Dlouhodobý majetek?, terminologie, přesný význam, terminus technicus, co to je, pojem, význam slova, popis, názvosloví, heslo, definice, vysvětlení


Pojem Dlouhodobý majetek je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Hledejte pojem Dlouhodobý majetek v následujících vyhledávačích

Vyhledat výraz Dlouhodobý majetek ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Dlouhodobý majetek ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít termín Dlouhodobý majetek ve Wikipedii

Najít výraz Dlouhodobý majetek ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Dlouhodobý majetek ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Dlouhodobý majetek ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Dlouhodobý majetek například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Dlouhodobý majetek? resp. jaký je význam pojmu Dlouhodobý majetek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dlouhodobý majetek, odpověď na dotaz co je to Dlouhodobý majetek?. Víte např. kdo to je Vlastenec? Znáte a víte kdo je Zbabělec? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Účetnictví. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.