Co je to?
Definice odborného termínu, slova Dlouhodobý majetek. Co znamená pojem Dlouhodobý majetek z kategorie Účetnictví?

Co je to Dlouhodobý majetek? Význam slova

Co znamená termín Dlouhodobý majetek? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Dlouhodobý majetek, označovaný též zkratkou DM, je takový majetek, jehož doba použití je delší než jeden rok. Ten se postupně opotřebovává. Při jeho zařazování se nebere ohled na vstupní cenu. Pořizovací hranice je důležitá až v momentě, kdy se počítají odpisy. Dlouhodobý majetek se rozděluje na tři základní druhy. Firmy mu věnují velkou pozornost, protože je tak zásadně ovlivněna výše daní. Dlouhodobý majetek neslouží ke spotřebě, ale pouze se opotřebovává a dokonce se může zhodnocovat, například rekonstrukcí a podobně. Tím se hodnota majetku zvyšuje a současně také odpisy, pokud zhodnocení překročí stanovenou hranici.
Dlouhodobý majetek může být finanční, nehmotný a hmotný. Hmotný majetek je nemovitý nebo movitý. K opotřebení dochází buď fyzicky, nebo morálně. Fyzické opotřebení znamená technický stav, morální opotřebení technickou zastaralost.


Co je to Dlouhodobý majetek? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Dlouhodobý majetek. Co znamená pojem Dlouhodobý majetek z kategorie Účetnictví?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Dlouhodobý majetek) můžete sdílet s vašimi přáteli na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Dlouhodobý majetek patří do kategorie Účetnictví

Klíčová slova: význam, terminologie, synonymum, heslo, pojem, přesný výraz, názvosloví, Účetnictví, vysvětlení, termín, význam slova, informace, slovník, přesný význam, odborné názvosloví, wiki, Účetnictví, co je to Dlouhodobý majetek?


Pojem Dlouhodobý majetek je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Dlouhodobý majetek můžete dozvědět následující

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dlouhodobý majetek (zkráceně DM) je majetek, který je používán po dobu delší jednoho roku, postupně se opotřebovává. Vstupní cena DM nehraje při zařazování roli. Hranice 60 000 Kč u DNM a 40 000 Kč u DHM je důležitá až kvůli počítání odpisů (zákon o dani z příjmů). Dělí se do tří základních druhů a pro firmy má zásadní význam, jelikož významně ovlivňuje výše daní. Dlouhodobý majetek se nespotřebovává, nýbrž opotřebovává a během jeho užívání může dojít k technickému zhodnocení – přestavby, rekonstrukce, modernizace aj. Tento proces zvyšuje hodnotu majetku a odpisy, pokud technické zhodnocení překročilo výše zmíněné hranice.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Zkusit najít heslo Dlouhodobý majetek ve Wikislovníku

Hledat pojem Dlouhodobý majetek ve fulltextu Seznam.cz

Hledat výraz Dlouhodobý majetek na Google.cz

Vyhledat slovo Dlouhodobý majetek ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Dlouhodobý majetek ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Dlouhodobý majetek ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Dlouhodobý majetek například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Lingea slovnících, ve Wikizdrojích, v evropském vyhledávači Qwant nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Dlouhodobý majetek? resp. co přesně označuje termín Dlouhodobý majetek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dlouhodobý majetek, odpověď na dotaz co je to Dlouhodobý majetek?. Víte např. kdo to je Defraudant? Znáte a víte kdo je Eminem? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Účetnictví). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.