Co je to?
Výraz, termín, definice slova Zemská kůra. Co znamená odborný pojem Zemská kůra z kategorie Příroda?

Co je to Zemská kůra? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Zemská kůra

Zemská kůra je pojmenování pro povrchovou část planety. Tato svrchní vrstva se skládá z ztuhlých hornin. Označuje se také zkratkou SIAL. Měla vzniknout před více než 4,6 miliardami let. Zemskou kůru tvoří především žula a čedič. Má různou sílu, pohybuje se od 5 do 70 km. Nejslabší vrstva se nachází pod dny oceánů, protože zde není žulová vrstva, nejsilnější část se vyskytuje pod pohořími kontinentů.
Obsahuje také minerály jako křemen, slídy nebo živce, a sloučeniny hliníku, vápníku, sodíku, křemíku, draslíku a dalších. Obsahuje také plyny a vodu. Hustota zemské kůry je v průměru 2.85 g na cm krychlový.


Co je to Zemská kůra? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Zemská kůra. Co znamená odborný pojem Zemská kůra z kategorie Příroda?

Přes veškerou pečlivost mohou texty chyby. Za případné faktické nebo pravopisné chyby se dopředu omlouváme.Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s vašimi přáteli na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Heslo Zemská kůra se nachází v kategorii příroda

Klíčová slova: slovo, názvosloví, definice pojmu, Zemská kůra, význam pojmu, pojem, co znamená, odborné názvosloví, příroda, terminologie, odborný výraz, lexikon, formulace, význam, přesný výraz, termín, co je to Zemská kůra?, příroda


Pojem Zemská kůra je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Zemská kůra? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Zemská kůra je označení pro svrchní vrstvy planety Země složené z utuhlých hornin. Vznikla přinejmenším před 4,6 miliardami let, tedy do 150 miliónů let od vzniku Země.
Zemské těleso se skládá ze tří soustředných sfér: zemské kůry, zemského pláště a zemského jádra. Hranice mezi sférami tvoří plochy nespojitosti (diskontinuity). Tyto plochy vyjadřují náhlé změny chemických a fyzikálních vlastností látek uvnitř Země. Kůru od pláště odděluje tzv. Mohorovičičova plocha diskontinuity, na níž se odrážejí a lomí zemětřesné vlny. I v kůře existují další podružné plochy nespojitosti, jejichž průběh však není souvislý. Nejdůležitější z nich je tzv. Conradova plocha, považovaná za hranici mezi svrchní (granitovou) a spodní (bazaltovou) vrstvou kůry.

Hledejte pojem Zemská kůra v následujících vyhledávačích

Vyhledat slovo Zemská kůra na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Zemská kůra ve Wikimedia Commons

Najít výraz Zemská kůra ve Wikizdrojích

Najít slovo Zemská kůra ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít pojem Zemská kůra ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem Zemská kůra ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Zemská kůra například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, ve videích na Youtube, ve Wikislovníku nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Zemská kůra? resp. co vlastně znamená slovo Zemská kůra? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Zemská kůra, odpověď na dotaz co je to Zemská kůra?. Víte např. kdo to je Patricie Pagáčová? Znáte a víte kdo je Saša Uhlová? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než příroda). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů je Egypt. Na těchto webových stránkách se o něm dozvíte mnoho zajímavého.