Co je to?
Definice výrazu Pediatrie. Co znamená odborný pojem Pediatrie z kategorie Lékařství?

Co to je Pediatrie? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Pediatrie?

Pediatrie se překládá jako dětské lékařství. Jedná se o speciální odvětví vnitřního lékařství, které se zaměřuje na péči o děti od kojenců po mladistvé. Věkové vymezení je v různých zemích různé, péče se může vztahovat na pacienty až do 21 let. V ČR se jedná o 19 let.
Dětský lékař je označován jako pediatr. Toto odvětví je nutné především proto, že je velký rozdíl v léčbě dětí a dospělých jedinců. Lékaři se musí mnohem více soustředit na vrozené a vývojové vady a také průběh onemocnění a volba léčby jsou odlišné.


Co je to Pediatrie? Význam slova, termín, Definice výrazu Pediatrie. Co znamená odborný pojem Pediatrie z kategorie Lékařství?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Pediatrie můžete sdílet s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Pediatrie je v kategorii Lékařství

Klíčová slova: wiki, vysvětlení, co to je, slovo, názvosloví, Lékařství, definice, definice pojmu, terminologie, význam pojmu, informace, slovník, odborný výraz, Pediatrie, heslo, význam, terminus technicus, přesný výraz


Pojem Pediatrie je v kategorii Lékařství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Pediatrie? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Pediatrie neboli dětské lékařství je obor vnitřního lékařství zabývající se péčí o zdraví kojenců, dětí a mladistvých. Horní věková hranice pacientů se v různých zemích liší a pohybuje se od 14 do 21 let. V Česku je touto hranicí den předcházející 19. narozeninám (v odůvodněných případech může být věk i vyšší).
Praktickému lékaři, který se tímto oborem zabývá, se říká také pediatr.

Pro další informace o termínu Pediatrie zkuste tyto odkazy

Zkusit najít slovo Pediatrie ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Pediatrie ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít pojem Pediatrie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít termín Pediatrie na Google.cz

Hledat heslo Pediatrie ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Pediatrie ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Pediatrie například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Pediatrie? resp. co znamená výraz Pediatrie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pediatrie, odpověď na dotaz co je to Pediatrie?. Víte např. kdo to je Beduín? Znáte a víte kdo je Martin Ditmar? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Lékařství). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.