Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Přímá demokracie. Co znamená pojem Přímá demokracie z kategorie Politika?

Co to je Přímá demokracie? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Přímá demokracie

Přímá demokracie je druhem formy vlády. Jedná se o typ demokracie, při kterém se názor lidu dostává přímo do procesu rozhodování politiků. Přímou demokracií může být například přímé tvoření zákonů, přímé volby, referenda, odvolávání politiků i úředníků, losování míst ve státních úřadech i kontrola rozhodnutí politiků. Lidé tak svou moc vykonávají bez prostřednictví zástupců.
Přímá demokracie může mít více forem, k hlavním patří deliberativní demokracie a participativní demokracie.


Co je to Přímá demokracie? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Přímá demokracie. Co znamená pojem Přímá demokracie z kategorie Politika?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Přímá demokracie s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Přímá demokracie je v kategorii Politika

Klíčová slova: termín, terminologie, co znamená, význam pojmu, odborné názvosloví, názvosloví, heslo, odborný výraz, přesný význam, přesný výraz, vysvětlení, popis, synonymum, co to je, pojem, definice, Přímá demokracie, slovo


Pojem Přímá demokracie je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Přímá demokracie? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Přímá demokracie označuje demokratickou formu vlády, ve které je vůle lidu přímo přenášena do procesu politického rozhodování. V přímé závislosti na systémovém modelu užití může v praxi zahrnout prvky, jako jsou: přímé tvoření zákonů lidem, losování do státních úřadů, přímou volbu, referenda, odvolatelnost úředníků a politiků či konečnou kontrolu politického rozhodování. Dvě hlavní formy přímé demokracie jsou participativní demokracie a deliberativní demokracie.

Jiné informační zdroje o pojmu Přímá demokracie

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Přímá demokracie ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat pojem Přímá demokracie ve fulltextu Seznam.cz

Hledat termín Přímá demokracie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít slovo Přímá demokracie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat výraz Přímá demokracie na Google.cz

Vyhledat termín Přímá demokracie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Přímá demokracie například v evropském vyhledávači Qwant, v projektu slovnik.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Přímá demokracie? resp. co se přesně ukrývá za slovem Přímá demokracie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Přímá demokracie, odpověď na dotaz co je to Přímá demokracie?. Víte např. kdo to je Sládek? Znáte a víte kdo je Furiant? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte po pojmu Přímá demokracie i v jiných kategoriích (než Politika). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?