Co je to?
Definice výrazu, termínu Přímá demokracie. Co znamená odborný pojem Přímá demokracie z kategorie Politika?

Co je Přímá demokracie?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Přímá demokracie

Přímá demokracie je druhem formy vlády. Jedná se o typ demokracie, při kterém se názor lidu dostává přímo do procesu rozhodování politiků. Přímou demokracií může být například přímé tvoření zákonů, přímé volby, referenda, odvolávání politiků i úředníků, losování míst ve státních úřadech i kontrola rozhodnutí politiků. Lidé tak svou moc vykonávají bez prostřednictví zástupců.
Přímá demokracie může mít více forem, k hlavním patří deliberativní demokracie a participativní demokracie.


Co je to Přímá demokracie? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Přímá demokracie. Co znamená odborný pojem Přímá demokracie z kategorie Politika?

Vyhrazujeme si možnost chyb v uvedených textech. Text byl vytvořen autorkami právě pro projekt Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Přímá demokracie se známými na internetových sociálních sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter (síť X) či Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Pojem Přímá demokracie je v kategorii politika

Klíčová slova: odborný výraz, definice, slovo, popis, synonymum, co je to Přímá demokracie?, terminus technicus, formulace, politika, co znamená, wiki, přesný význam, význam slova, terminologie, termín, vysvětlení, slovník, názvosloví


Pojem Přímá demokracie je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Přímá demokracie? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Přímá demokracie označuje demokratickou formu vlády, ve které je vůle lidu přímo přenášena do procesu politického rozhodování. V přímé závislosti na systémovém modelu užití může v praxi zahrnout prvky, jako jsou: přímé tvoření zákonů lidem, losování do státních úřadů, přímou volbu, referenda, odvolatelnost úředníků a politiků či konečnou kontrolu politického rozhodování. Dvě hlavní formy přímé demokracie jsou participativní demokracie a deliberativní demokracie.

Další možné informační zdroje

Vyhledat pojem Přímá demokracie ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít Přímá demokracie na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Přímá demokracie ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Přímá demokracie na Youtube

Vyhledat heslo Přímá demokracie ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít termín Přímá demokracie ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Přímá demokracie například v metavyhledávači Info.com, v Google překladači, ve Wikizdrojích, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je význam slova Přímá demokracie? resp. jaká je definice slova Přímá demokracie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Přímá demokracie, odpověď na dotaz co je to Přímá demokracie?. Víte např. kdo to je Miluše Horská? Znáte a víte kdo je Plácido Domingo? Není v našich silách pravidelně aktualizovat texty na tomto webu. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Doporučujeme proto pokusit se najít heslo Přímá demokracie i jinde než v sekci než v politika. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie politika, socha svobody, přímá demokracie, ilustrační obrázek

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?