Co je to?
Odborný výraz, definice slova Mikroklima. Co znamená slovo Mikroklima z kategorie Příroda?

Co je Mikroklima?

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Mikroklima

Mikroklima je pojmenování klimatu oblasti s malou rozlohou. Toto klima se odlišuje od klimatických podmínek blízkého okolí. K odlišnostem došlo vlivem okolí a místních zvláštností, takže toto klima je v dané oblasti neočekávané.
Podmínkami a zvláštnostmi mohou být například nadmořská výška oblasti, povrch, jeho utváření a tvar, vegetace, vodní plochy a vodní poměry a podobně.


Co je to Mikroklima? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Mikroklima. Co znamená slovo Mikroklima z kategorie Příroda?

Uvedené texty jsou poskytovány bez záruky. Mohou obsahovat faktické, resp. pravopisné chyby za něž se předem omlouváme. Zde Uvedený text byl zhotoven redaktory pro projekt Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi sledujícími na společených (komunitních, sociálních) webech jako je Facebook, Reddit, síť X (Twitter) nebo Pinterest.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Heslo Mikroklima patří do kategorie příroda

Klíčová slova: přesný význam, příroda, synonymum, co je to Mikroklima?, přesný výraz, význam pojmu, slovník, formulace, co znamená, heslo, význam, definice, termín, informace, wiki, odborný výraz, lexikon, význam slova


Pojem Mikroklima je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Mikroklima?

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Mikroklima je označení pro klima (relativně) malé oblasti, které se vlivem různých místních specifik a specifik okolí liší od klimatu okolí, resp. od klimatu, které by člověk v dané zeměpisné oblasti očekával. Mikroklima hodně závisí na podmínkách panujících v dané oblasti a jejím okolí. Důležité pro tvorbu výrazně specifických mikroklimat jsou například utváření povrchu v oblasti, její nadmořská výška, hydrologické poměry, stav vegetace a tvar povrchu a rozsah a uspořádání vodních ploch v okolí. Příkladem velmi specifického mikroklimatu může být mikroklima Niagarského poloostrova, který těží z ochranného působení Niagarského rozhraní a je pod velkým vlivem Velkých jezer - což mu zaručuje vlhčí klima a mírné zimy, čímž se místní podmínky silně podobají spíše subtropům.

Pro více informací o heslu Mikroklima zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit najít heslo Mikroklima ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat videa s názvem Mikroklima na Youtube

Zkusit najít slovo Mikroklima ve vyhledávači Yahoo

Hledat výraz Mikroklima ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Mikroklima ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít výraz Mikroklima na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Mikroklima například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači Seznam.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Lingea slovnících.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit jaký je přesný význam slova Mikroklima? resp. co se přesně ukrývá za slovem Mikroklima? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Mikroklima, odpověď na dotaz co je to Mikroklima?. Víte např. kdo to je Kopilot? Znáte a víte kdo je Georg Hegel? Upozorňujeme, že informace na tomto webu mohou být neaktuální či zastaralé. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Mikroklima v jiné sekci než příroda. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie příroda, Les s rybníčkem, mikroklima, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, slovníková hesla, významy slov, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Nezapomeňte navštívit partnerskou stránku s tapetami na plochu PC. Na výběr máte z stovky kvalitních fotografií ve vysokých rozlišeních.