Co je to?
Odborný výraz, definice slova Teplota. Co znamená slovo Teplota z kategorie Fyzika?

Co je Teplota? Definice pojmu

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Teplota?

Teplota je jednou ze základních fyzikálních veličin soustavy SI. Její celý název zní termodynamická teplota. Základní jednotkou teploty je kelvin, další, vedlejší jednotkou je stupeň Celsia. Teplota se měří pomocí teploměru. Teplota charakterizuje tepelný stav hmoty. Jde o určitou vlastnost předmětů a jejich okolí. Tuto vlastnost člověk umí vnímat a označuje ji jako chlad, teplotu nebo horko. Teplota má zásadní význam při popisu tepelných jevů. Je základním pojmem termiky. Teplota je důležitá i pro další fyzikální jevy a na ní závisí také další vlastnosti látek, především mechanické, chemické a elektromagnetické.
S pojmem se pracuje i v dalších oblastech, jako je ekologie, lékařství nebo průmysl, zemědělství, umění a mnoho dalších. Při měření teploty se postupuje tak, že se těleso měřené dostane do vzájemného styku se srovnávacím tělesem, většinu teploměrem. Teplota měřeného tělesa se rovná teplotě tělesa srovnávaného v okamžiku, kdy se vytvoří tepelná rovnováha. Na teplotě a jejím měření pak závisí další veličiny, jako je např. objem kapalných a pevných těles, elektrický odpor, tlak plynů, elektromotorické napětí a podobně.


Co je to Teplota? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Teplota. Co znamená slovo Teplota z kategorie Fyzika?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na webových stránkách. Text vytvořen pro Superia.cz

Tento text (Teplota) můžete sdílet s jinými lidmi na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Termín Teplota patří do kategorie fyzika

Klíčová slova: co to je, terminus technicus, odborné názvosloví, definice, odborný výraz, definice pojmu, terminologie, význam pojmu, slovo, co je to Teplota?, Teplota, význam, termín, pojem, informace, lexikon, formulace, fyzika


Pojem Teplota je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Teplota? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.
V obecném významu je to vlastnost předmětů a okolí, kterou je člověk schopen vnímat a přiřadit jí pocity studeného, teplého či horkého.
V přírodních a technických vědách a jejich aplikacích je to skalární intenzivní stavová veličina, která je vzhledem ke svému statistickému charakteru vhodná k popisu stavu ustálených makroskopických systémů. Teplota souvisí s vnitřní energií systému.
K měření teploty se používají teploměry.
Teplota je ústředním pojmem termiky a klíčovou veličinou pro popis tepelných jevů. Projevuje se i v mnoha dalších fyzikálních jevech a závisí na ní mnohé makroskopické mechanické, elektromagnetické i chemické vlastnosti látek. Její význam zasahuje do širokého spektra oborů lidské činnosti, je důležitým pojmem např. v průmyslových aplikacích, lékařství a ekologii.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Najít pojem Teplota na Google.cz

Zkusit najít frázi Teplota ve Wikislovníku

Hledat frázi Teplota ve fulltextu Seznam.cz

Hledat výraz Teplota ve vyhledávači Yandex

Najít výraz Teplota ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Teplota ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Teplota například ve Wikizdrojích, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve videích na Youtube nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Právě jste zjistili jaká je definice slova Teplota? resp. co vlastně znamená slovo Teplota? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Teplota, odpověď na dotaz co je to Teplota?. Víte např. kdo to je Ferdinand V? Znáte a víte kdo je Sabina Laurinová? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Teplota v jiné sekci než fyzika. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Chcete zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Nejrychlejším a nejlevnějším způsobem je změna pozadí pracovní plochy. Na naši partnerské stránce naleznete populární tapetu ledovec, romantickou chatrč případně tapety zvířátek.