Co je to?
Výraz, termín, definice slova Teplota. Co znamená odborný pojem Teplota z kategorie Fyzika?

Co je Teplota?

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Teplota

Teplota je jednou ze základních fyzikálních veličin soustavy SI. Její celý název zní termodynamická teplota. Základní jednotkou teploty je kelvin, další, vedlejší jednotkou je stupeň Celsia. Teplota se měří pomocí teploměru. Teplota charakterizuje tepelný stav hmoty. Jde o určitou vlastnost předmětů a jejich okolí. Tuto vlastnost člověk umí vnímat a označuje ji jako chlad, teplotu nebo horko. Teplota má zásadní význam při popisu tepelných jevů. Je základním pojmem termiky. Teplota je důležitá i pro další fyzikální jevy a na ní závisí také další vlastnosti látek, především mechanické, chemické a elektromagnetické.
S pojmem se pracuje i v dalších oblastech, jako je ekologie, lékařství nebo průmysl, zemědělství, umění a mnoho dalších. Při měření teploty se postupuje tak, že se těleso měřené dostane do vzájemného styku se srovnávacím tělesem, většinu teploměrem. Teplota měřeného tělesa se rovná teplotě tělesa srovnávaného v okamžiku, kdy se vytvoří tepelná rovnováha. Na teplotě a jejím měření pak závisí další veličiny, jako je např. objem kapalných a pevných těles, elektrický odpor, tlak plynů, elektromotorické napětí a podobně.


Co je to Teplota? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Teplota. Co znamená odborný pojem Teplota z kategorie Fyzika?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text je vypracovaný autorkami přímo pro projekt Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Teplota? Pak se o ní podělte s vašimi přáteli prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Teplota je v kategorii fyzika

Klíčová slova: popis, informace, odborné názvosloví, vysvětlení, přesný výraz, definice, slovník, definice pojmu, fyzika, termín, význam, formulace, slovo, pojem, význam pojmu, přesný význam, Teplota, co znamená


Pojem Teplota je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Teplota? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.
V obecném významu je to vlastnost předmětů a okolí, kterou je člověk schopen vnímat a přiřadit jí pocity studeného, teplého či horkého.
V přírodních a technických vědách a jejich aplikacích je to skalární intenzivní stavová veličina, která je vzhledem ke svému statistickému charakteru vhodná k popisu stavu ustálených makroskopických systémů. Teplota souvisí s vnitřní energií systému.
K měření teploty se používají teploměry.
Teplota je ústředním pojmem termiky a klíčovou veličinou pro popis tepelných jevů. Projevuje se i v mnoha dalších fyzikálních jevech a závisí na ní mnohé makroskopické mechanické, elektromagnetické i chemické vlastnosti látek. Její význam zasahuje do širokého spektra oborů lidské činnosti, je důležitým pojmem např. v průmyslových aplikacích, lékařství a ekologii.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Hledat výraz Teplota ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít slovo Teplota ve fulltextu Seznam.cz

Hledat frázi Teplota ve vyhledávači Yahoo

Hledat videa s názvem Teplota na Youtube

Hledat pojem Teplota ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat slovo Teplota ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Teplota například v evropském vyhledávači Qwant, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Microsoft Bing, ve fulltextu Google.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Právě nyní již víte co to je Teplota? resp. co přesně znamená slovo Teplota? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Teplota, odpověď na dotaz co je to Teplota?. Víte např. kdo to je Tim Robbins? Znáte a víte kdo je Mikuláš Bek? Údaje na stránkách nemusí být aktuální. Přes veškerou snahu bohužel nestíháme pravidelnou aktualizaci informací. Pojmy mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Pokuste se najít termín Teplota i v jiné kategorii než v fyzika. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie fyzika, magnety, teplota, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Chcete zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Nejrychlejším a nejlevnějším způsobem je změna pozadí pracovní plochy. Na naši partnerské stránce naleznete populární tapetu ledovec, romantickou chatrč případně tapety zvířátek.