Co je to?
Výraz, termín, definice slova Paškál. Co znamená odborný pojem Paškál z kategorie Náboženství?

Co je to Paškál? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Paškál?

Paškál je pojem z oblasti náboženství. Označuje zvláštní velikonoční svíci. Její název je odvozen hebrejštiny, latiny a řečtiny, ze slov používaných k označení pro odchod Židů z oblasti Egypta. Paškál je symbolem vzkříšení Krista. Křesťanství vidí jeho světlo jako prosvícení temnoty smrti. Paškál je svíce značné výšky, zapaluje se právě při velikonoční noční vigilii. Nedaleko od kostela hoří oheň, od kterého se svíce zapálí, a pak s ní vejde jáhen do mírně osvětleného kostela, přičemž třikrát zpívá předepsané zvolání. Poté se rozsvěcují další svíce a zpívá se velikonoční chvalozpěv.
Vysoká masivní svíce je ozdobena křížem s písmeny alfa a omega, symbolem začátku a konce, a dalšími symboly Krista. Paškál se během obřadu třikrát ponoří do vody, probíhá její žehnání. Svíce se nachází poblíž oltáře a rozsvěcuje se během Velikonoc při každé bohoslužbě a pak při dalších církevních oslavách a svátostech. Paškál musí být dostatečně velký, zhotovuje se z vosku a nesmí jít o náhražku.


Co je to Paškál? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Paškál. Co znamená odborný pojem Paškál z kategorie Náboženství?

Neručíme za správnost či přesnost obsahu těchto webových stránek. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte text pojmu Paškál s přáteli prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Paškál se nachází v kategorii náboženství

Klíčová slova: přesný výraz, Paškál, odborné názvosloví, názvosloví, formulace, co to je, význam slova, definice, přesný význam, význam pojmu, co znamená, popis, náboženství, pojem, definice pojmu, terminus technicus, informace, odborný výraz


Pojem Paškál je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Paškál?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Velikonoční svíce, označovaná též jako paškál (z latinského candela paschalis cerea) je vysoká svíce zapalovaná při velikonoční vigilii v církvích západní liturgické tradice, která symbolizuje vzkříšeného Krista, jehož světlo podle křesťanské nauky rozráží temnoty smrti.

Pro další informace o termínu Paškál zkuste tyto odkazy

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Paškál ve Wikimedia Commons

Vyhledat heslo Paškál ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Paškál ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Paškál na Youtube

Zkusit najít výraz Paškál ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít pojem Paškál ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Paškál například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikizdrojích, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Paškál? resp. jaký je přesný význam slova Paškál? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Paškál, odpověď na dotaz co je to Paškál?. Víte např. kdo to je Bolek a Lolek? Znáte a víte kdo je Ožrala? Ke každému pojmu může existovat vícero definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než náboženství). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?