Co je to?
Odborný výraz, definice slova Občanské sdružení. Co znamená pojem Občanské sdružení z kategorie Politika?

Co je to Občanské sdružení? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Občanské sdružení?

Občanské sdružení je název pro neziskovou organizaci. Pravidla pro založení a fungování občanského sdružení upravuje zákon o sdružování občanů. Tato právní forma neziskové organizace je u nás nejrozšířenější, je ji možno použít i pro prosazení určitých myšlenek nebo snahy získat nějaký vliv.
Vzhledem k neziskovosti musí toto sdružení všechny získané prostředky používat jen pro vlastní rozvoj. Může jít o různé kluby, spolky, svazy a podobně.


Co je to Občanské sdružení? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Občanské sdružení. Co znamená pojem Občanské sdružení z kategorie Politika?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Občanské sdružení) můžete sdílet s partnery, kolegy a kamarády na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Občanské sdružení patří do kategorie Politika

Klíčová slova: co je to Občanské sdružení?, definice, terminus technicus, Občanské sdružení, wiki, Politika, Politika, terminologie, slovník, co to je, význam, slovo, heslo, význam slova, odborný výraz, formulace, význam pojmu, lexikon


Pojem Občanské sdružení je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Více informací o pojmu Občanské sdružení lze najít v následujících zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Občanské sdružení ve Wikimedia Commons

Zkusit najít heslo Občanské sdružení ve Wikipedii

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Občanské sdružení ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Občanské sdružení ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Občanské sdružení na Youtube

Vyhledat pojem Občanské sdružení ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Občanské sdružení například ve Wikislovníku, v Google překladači, ve vyhledávači Seznam.cz, v evropském vyhledávači Qwant nebo v projektu slovnik.cz.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Občanské sdružení? resp. co se přesně ukrývá za slovem Občanské sdružení? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Občanské sdružení, odpověď na dotaz co je to Občanské sdružení?. Víte např. kdo to je Herec? Znáte a víte kdo je Cizinec? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Politika. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?