Co je to?
Výraz, termín, definice slova Občanské sdružení. Co znamená odborný pojem Občanské sdružení z kategorie Politika?

Co je to Občanské sdružení? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Občanské sdružení?

Občanské sdružení je název pro neziskovou organizaci. Pravidla pro založení a fungování občanského sdružení upravuje zákon o sdružování občanů. Tato právní forma neziskové organizace je u nás nejrozšířenější, je ji možno použít i pro prosazení určitých myšlenek nebo snahy získat nějaký vliv.
Vzhledem k neziskovosti musí toto sdružení všechny získané prostředky používat jen pro vlastní rozvoj. Může jít o různé kluby, spolky, svazy a podobně.


Co je to Občanské sdružení? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Občanské sdružení. Co znamená odborný pojem Občanské sdružení z kategorie Politika?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Občanské sdružení s vašimi kamarády na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Výraz Občanské sdružení patří do kategorie politika

Klíčová slova: definice, formulace, význam, termín, definice pojmu, wiki, terminus technicus, co znamená, co to je, politika, význam pojmu, vysvětlení, politika, co je to Občanské sdružení?, popis, lexikon, slovník, heslo


Pojem Občanské sdružení je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Občanské sdružení? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Termín občanské sdružení, nahrazovaný v textech zákonů i krátkým označením sdružení, byl zaveden československým zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Občanské sdružení vznikalo registrací stanov u Ministerstva vnitra. Občanská sdružení podle tohoto zákona existovala v České republice od roku 1990, od počátku roku 2014 se sdružení podle nového občanského zákoníku považují za spolky a ve lhůtě stanovené zákonem tomu musí přizpůsobit i své názvy a stanovy.

Další zdroje informací

Hledat slovo Občanské sdružení na Google.cz

Zkusit najít termín Občanské sdružení ve fulltextu Seznam.cz

Hledat termín Občanské sdružení ve vyhledávači Yandex

Najít výraz Občanské sdružení ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Občanské sdružení ve Wikimedia Commons

Hledat pojem Občanské sdružení ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Občanské sdružení například ve videích na Youtube, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve Wikizdrojích nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Teď už víte co znamená slovo Občanské sdružení? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Občanské sdružení? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Občanské sdružení, odpověď na dotaz co je to Občanské sdružení?. Víte např. kdo to je Ben Affleck? Znáte a víte kdo je Josef Bláha? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto termín Občanské sdružení hledat i v jiných kategoriích (než politika) Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?