Co je to?
Odborný výraz, definice slova Občanské sdružení. Co znamená pojem Občanské sdružení z kategorie Politika?

Co je to Občanské sdružení? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Občanské sdružení?

Občanské sdružení je název pro neziskovou organizaci. Pravidla pro založení a fungování občanského sdružení upravuje zákon o sdružování občanů. Tato právní forma neziskové organizace je u nás nejrozšířenější, je ji možno použít i pro prosazení určitých myšlenek nebo snahy získat nějaký vliv.
Vzhledem k neziskovosti musí toto sdružení všechny získané prostředky používat jen pro vlastní rozvoj. Může jít o různé kluby, spolky, svazy a podobně.


Co je to Občanské sdružení? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Občanské sdružení. Co znamená pojem Občanské sdružení z kategorie Politika?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Občanské sdružení s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Občanské sdružení se nachází v sekci Politika

Klíčová slova: definice, co znamená, formulace, přesný výraz, odborný výraz, co je to Občanské sdružení?, synonymum, informace, definice pojmu, názvosloví, vysvětlení, pojem, terminus technicus, heslo, Občanské sdružení, wiki, termín, odborné názvosloví


Pojem Občanské sdružení je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Pro další informace o termínu Občanské sdružení zkuste tyto odkazy

Zkusit najít termín Občanské sdružení ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Občanské sdružení ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Občanské sdružení ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Občanské sdružení ve Wikimedia Commons

Hledat pojem Občanské sdružení ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít výraz Občanské sdružení ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Občanské sdružení například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Občanské sdružení? resp. jaká je definice slova Občanské sdružení? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Občanské sdružení, odpověď na dotaz co je to Občanské sdružení?. Víte např. kdo to je Ivan Chrenko? Znáte a víte kdo je Cizinec? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Politika. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?