Co je to?
Výraz, termín, definice slova Afekt. Co znamená odborný pojem Afekt z kategorie Psychologie?

Co je to Afekt? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Afekt

Afekt je označení pro silnou citovou reakci, která netrvá dlouhou dobu a bývá poměrně prudká. Člověk má v té chvíli sníženou schopnost sebeovládání a reaguje na nějaký důležitý podnět. Afektivním jednáním dochází ke snižování citového vypětí a vyjádření vzniklých pocitů, někdy i ke zkratovému jednání.
Velmi často souvisí afekt s fyzickými projevy jako je zrychlení dechu nebo srdeční činnosti, zvýšená sekrece a podobně. Člověk s tímto jevem dokáže pracovat, může ho zamaskovat, přesunout nebo dokonce vyblokovat.


Co je to Afekt? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Afekt. Co znamená odborný pojem Afekt z kategorie Psychologie?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu Afekt sdílejte s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Afekt je v kategorii Psychologie

Klíčová slova: co je to Afekt?, informace, Psychologie, vysvětlení, co to je, termín, synonymum, heslo, slovo, terminus technicus, přesný výraz, popis, formulace, lexikon, Psychologie, pojem, význam pojmu, definice pojmu


Pojem Afekt je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Afekt? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Afekt (z latiny affectus) je krátkodobá, silná a prudká emoční reakce na významný podnět při sníženém sebeovládání. Je odreagováním náhle vzniklého emočního napětí a zpravidla vede k určitému jednání výrazovému (radost, žal, vztek, hnus, stud), popřípadě i zkratovému. Bývá doprovázen změnami některých tělesných funkcí, jako například dýchání, srdeční činnosti, neurohumorální sekrece apod. Stane-li se afekt jakožto obecná reakce na něco příjemného či nelibého předmětem obranných mechanismů, může vzniknout řada defenzivních způsobů zpracování afektu (blokáda afektu, odložení, přesunutí, izolace, maskování afektu).

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Zkusit najít pojem Afekt ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Afekt ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Afekt na Youtube

Vyhledat slovo Afekt na Google.cz

Zkusit najít výraz Afekt ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Afekt ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Afekt například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve Wikizdrojích nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli co je to Afekt? resp. co se skrývá pod slovem Afekt? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Afekt, odpověď na dotaz co je to Afekt?. Víte např. kdo to je Petr Spálený? Znáte a víte kdo je Klement Gottwald? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Psychologie). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.