Co je to?
Výraz, termín, definice slova Afekt. Co znamená odborný pojem Afekt z kategorie Psychologie?

Co je to Afekt? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Afekt

Afekt je označení pro silnou citovou reakci, která netrvá dlouhou dobu a bývá poměrně prudká. Člověk má v té chvíli sníženou schopnost sebeovládání a reaguje na nějaký důležitý podnět. Afektivním jednáním dochází ke snižování citového vypětí a vyjádření vzniklých pocitů, někdy i ke zkratovému jednání.
Velmi často souvisí afekt s fyzickými projevy jako je zrychlení dechu nebo srdeční činnosti, zvýšená sekrece a podobně. Člověk s tímto jevem dokáže pracovat, může ho zamaskovat, přesunout nebo dokonce vyblokovat.


Co je to Afekt? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Afekt. Co znamená odborný pojem Afekt z kategorie Psychologie?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Afekt se nachází v kategorii Psychologie

Klíčová slova: pojem, lexikon, terminus technicus, odborný výraz, synonymum, odborné názvosloví, definice, slovo, informace, význam, Psychologie, co znamená, slovník, význam pojmu, názvosloví, formulace, heslo, wiki


Pojem Afekt je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Afekt?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Afekt (z latiny affectus) je krátkodobá, silná a prudká emoční reakce na významný podnět při sníženém sebeovládání. Je odreagováním náhle vzniklého emočního napětí a zpravidla vede k určitému jednání výrazovému (radost, žal, vztek, hnus, stud), popřípadě i zkratovému. Bývá doprovázen změnami některých tělesných funkcí, jako například dýchání, srdeční činnosti, neurohumorální sekrece apod. Stane-li se afekt jakožto obecná reakce na něco příjemného či nelibého předmětem obranných mechanismů, může vzniknout řada defenzivních způsobů zpracování afektu (blokáda afektu, odložení, přesunutí, izolace, maskování afektu).

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Zkusit najít pojem Afekt ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Afekt ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Afekt ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Afekt na Youtube

Najít výraz Afekt ve vyhledávači Qwant

Vyhledat slovo Afekt ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Afekt například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači Seznam.cz, ve fulltextu Google.cz nebo v Lingea slovnících.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Afekt? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Afekt? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Afekt, odpověď na dotaz co je to Afekt?. Víte např. kdo to je Lékárník? Znáte a víte kdo je Hejtman? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Psychologie). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.