Co je to?
Definice výrazu, termínu Afekt. Co znamená odborný pojem Afekt z kategorie Psychologie?

Co je Afekt?

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Afekt?

Afekt je označení pro silnou citovou reakci, která netrvá dlouhou dobu a bývá poměrně prudká. Člověk má v té chvíli sníženou schopnost sebeovládání a reaguje na nějaký důležitý podnět. Afektivním jednáním dochází ke snižování citového vypětí a vyjádření vzniklých pocitů, někdy i ke zkratovému jednání.
Velmi často souvisí afekt s fyzickými projevy jako je zrychlení dechu nebo srdeční činnosti, zvýšená sekrece a podobně. Člověk s tímto jevem dokáže pracovat, může ho zamaskovat, přesunout nebo dokonce vyblokovat.


Co je to Afekt? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Afekt. Co znamená odborný pojem Afekt z kategorie Psychologie?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text sepsali autoři a autorky pro projekt Superia.cz

Sdílejte uvedený text s jinými osobami na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Výraz Afekt je v kategorii psychologie

Klíčová slova: přesný výraz, co to je, terminus technicus, Afekt, terminologie, odborný výraz, definice, informace, názvosloví, termín, wiki, synonymum, význam pojmu, pojem, slovo, formulace, slovník, přesný význam


Pojem Afekt je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Afekt? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Afekt (z latiny affectus) je krátkodobá, silná a prudká emoční reakce na významný podnět při sníženém sebeovládání. Je odreagováním náhle vzniklého emočního napětí a zpravidla vede k určitému jednání výrazovému (radost, žal, vztek, hnus, stud), popřípadě i zkratovému. Bývá doprovázen změnami některých tělesných funkcí, jako například dýchání, srdeční činnosti, neurohumorální sekrece apod. Stane-li se afekt jakožto obecná reakce na něco příjemného či nelibého předmětem obranných mechanismů, může vzniknout řada defenzivních způsobů zpracování afektu (blokáda afektu, odložení, přesunutí, izolace, maskování afektu).

Jiné doporučené zdroje informací

Zkusit najít slovo Afekt ve vyhledávači Qwant

Vyhledat pojem Afekt ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Afekt ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Afekt ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Afekt ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít pojem Afekt ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Afekt například ve videích na Youtube, v Lingea slovnících, v metavyhledávači Info.com, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Afekt? resp. co je to Afekt? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Afekt, odpověď na dotaz co je to Afekt?. Víte např. kdo to je David Kraus? Znáte a víte kdo je Romuald Kopún? Nemůžeme pravidelně aktualizovat všechny texty. Pojmy mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto hledat termín Afekt hledat i v jiných kategoriích (než psychologie). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie psychologie, Mozek člověka, afekt, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje slovníková hesla, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.