Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Podmět. Co znamená pojem Podmět z kategorie Český jazyk?

Co je Podmět? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Podmět

Podmět čili subjekt je název pro druh větného členu, který označuje původce děje, popřípadě nositele vlastnosti, stavu nebo činnosti. Pokud by se jednalo o věty v trpném rodě, mohl by podmět být i označením cíle děje. V češtině je podmět společně s přísudkem jedním ze základních větných členů. Je ve shodě s přísudkem v osobě a čísle, někdy i v rodu. V ohebných jazycích se podmět vyskytuje pouze v 1. pádě.


Co je to Podmět? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Podmět. Co znamená pojem Podmět z kategorie Český jazyk?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s ostatními na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Podmět se nachází v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: co to je, odborný výraz, popis, formulace, Český jazyk, lexikon, přesný výraz, význam, wiki, co znamená, význam pojmu, vysvětlení, názvosloví, terminus technicus, Podmět, informace, co je to Podmět?, slovo


Pojem Podmět je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Podmět?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti. V pasivních větách může podmět představovat cíl děje. Spolu s přísudkem je základním větným členem. Ve flektivních jazycích se podmět shoduje s přísudkem v osobě, čísle, popř. i rodě. Užívá-li jazyk pády, v akuzativním jazyce mu odpovídá nominativ, v ergativním pak ergativ, nebo absolutiv. V jiných jazycích je třeba podmět vymezit specifickým způsobem; např. v izolačních jazycích (jako je čínština) se podmět musí definovat ve vztahu k slovesu. Vyjadřuje, o kom nebo o čem vypovídá přísudek. Ptáme se otázkou: 1.pádu kdo? co? a přísudkem Slovo pod-mět je kalk z latinského sub-jectum.

Další zdroje informací

Najít výraz Podmět ve vyhledávači Yandex

Hledat výraz Podmět ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Podmět ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít pojem Podmět ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat heslo Podmět ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Podmět na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Podmět například ve Wikizdrojích, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve fulltextu Google.cz nebo v Google překladači.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Podmět? resp. co vlastně znamená slovo Podmět? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Podmět, odpověď na dotaz co je to Podmět?. Víte např. kdo to je Jean-Claude van Damme? Znáte a víte kdo je Cikán? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Podmět hledat i v jiných kategoriích (než Český jazyk). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.