Co je to?
Výraz, termín, definice slova Podmět. Co znamená odborný pojem Podmět z kategorie Český jazyk?

Co je to Podmět? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Podmět

Podmět čili subjekt je název pro druh větného členu, který označuje původce děje, popřípadě nositele vlastnosti, stavu nebo činnosti. Pokud by se jednalo o věty v trpném rodě, mohl by podmět být i označením cíle děje. V češtině je podmět společně s přísudkem jedním ze základních větných členů. Je ve shodě s přísudkem v osobě a čísle, někdy i v rodu. V ohebných jazycích se podmět vyskytuje pouze v 1. pádě.


Co je to Podmět? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Podmět. Co znamená odborný pojem Podmět z kategorie Český jazyk?

Možnost chyb vyhrazena. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Podmět? Pak se o tuto stránku podělte s přáteli a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Podmět je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: terminus technicus, pojem, wiki, popis, synonymum, definice pojmu, Český jazyk, lexikon, co je to Podmět?, definice, Český jazyk, přesný výraz, Podmět, heslo, slovník, termín, co to je, přesný význam


Pojem Podmět je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Podmět? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti. V pasivních větách může podmět představovat cíl děje. Spolu s přísudkem je základním větným členem. Ve flektivních jazycích se podmět shoduje s přísudkem v osobě, čísle, popř. i rodě. Užívá-li jazyk pády, v akuzativním jazyce mu odpovídá nominativ, v ergativním pak ergativ, nebo absolutiv. V jiných jazycích je třeba podmět vymezit specifickým způsobem; např. v izolačních jazycích (jako je čínština) se podmět musí definovat ve vztahu k slovesu. Vyjadřuje, o kom nebo o čem vypovídá přísudek. Ptáme se otázkou: 1.pádu kdo? co? a přísudkem Slovo pod-mět je kalk z latinského sub-jectum.

Další možné informační zdroje

Vyhledat termín Podmět ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Podmět ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Podmět ve vyhledávači Yandex

Vyhledat heslo Podmět ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Podmět na Youtube

Hledat slovo Podmět ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Podmět například ve Wikizdrojích, v Google překladači, v evropském vyhledávači Qwant, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Podmět? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Podmět? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Podmět, odpověď na dotaz co je to Podmět?. Víte např. kdo to je Bohoslovec? Znáte a víte kdo je Syčák? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Český jazyk. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.