Co je to?
Výraz, termín, definice slova Podmět. Co znamená odborný pojem Podmět z kategorie Český jazyk?

Co je to Podmět? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Podmět?

Podmět čili subjekt je název pro druh větného členu, který označuje původce děje, popřípadě nositele vlastnosti, stavu nebo činnosti. Pokud by se jednalo o věty v trpném rodě, mohl by podmět být i označením cíle děje. V češtině je podmět společně s přísudkem jedním ze základních větných členů. Je ve shodě s přísudkem v osobě a čísle, někdy i v rodu. V ohebných jazycích se podmět vyskytuje pouze v 1. pádě.


Co je to Podmět? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Podmět. Co znamená odborný pojem Podmět z kategorie Český jazyk?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s přáteli na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Výraz Podmět se nachází v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: wiki, terminologie, slovník, význam pojmu, vysvětlení, Český jazyk, význam slova, co znamená, termín, názvosloví, heslo, přesný výraz, co to je, lexikon, terminus technicus, definice pojmu, Český jazyk, odborné názvosloví


Pojem Podmět je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co označuje termín Podmět? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti. V pasivních větách může podmět představovat cíl děje. Spolu s přísudkem je základním větným členem. Ve flektivních jazycích se podmět shoduje s přísudkem v osobě, čísle, popř. i rodě. Užívá-li jazyk pády, v akuzativním jazyce mu odpovídá nominativ, v ergativním pak ergativ, nebo absolutiv. V jiných jazycích je třeba podmět vymezit specifickým způsobem; např. v izolačních jazycích (jako je čínština) se podmět musí definovat ve vztahu k slovesu. Vyjadřuje, o kom nebo o čem vypovídá přísudek. Ptáme se otázkou: 1.pádu kdo? co? a přísudkem Slovo pod-mět je kalk z latinského sub-jectum.

Odkazy na jiné weby

Najít výraz Podmět ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít výraz Podmět ve fulltextu Seznam.cz

Najít termín Podmět na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Podmět ve Wikimedia Commons

Vyhledat pojem Podmět ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Podmět na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Podmět například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve Wikizdrojích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Nyní již víte co znamená slovo Podmět? resp. co znamená Podmět? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Podmět, odpověď na dotaz co je to Podmět?. Víte např. kdo to je Eva Hrušková? Znáte a víte kdo je Rákosník? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Český jazyk Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.