Co je to?
Výraz, termín, definice slova Podmět. Co znamená odborný pojem Podmět z kategorie Český jazyk?

Co je to Podmět? Význam slova

Co znamená termín Podmět? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Podmět čili subjekt je název pro druh větného členu, který označuje původce děje, popřípadě nositele vlastnosti, stavu nebo činnosti. Pokud by se jednalo o věty v trpném rodě, mohl by podmět být i označením cíle děje. V češtině je podmět společně s přísudkem jedním ze základních větných členů. Je ve shodě s přísudkem v osobě a čísle, někdy i v rodu. V ohebných jazycích se podmět vyskytuje pouze v 1. pádě.


Co je to Podmět? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Podmět. Co znamená odborný pojem Podmět z kategorie Český jazyk?

Uvedené informace jsou bez záruky. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Podmět doporučujeme sdílet s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Podmět se nachází v sekci Český jazyk

Klíčová slova: slovo, terminologie, termín, význam, slovník, Podmět, co znamená, definice, lexikon, wiki, odborný výraz, co je to Podmět?, informace, synonymum, přesný výraz, formulace, Český jazyk, odborné názvosloví


Pojem Podmět je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Podmět? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti. V pasivních větách může podmět představovat cíl děje. Spolu s přísudkem je základním větným členem. Ve flektivních jazycích se podmět shoduje s přísudkem v osobě, čísle, popř. i rodě. Užívá-li jazyk pády, v akuzativním jazyce mu odpovídá nominativ, v ergativním pak ergativ, nebo absolutiv. V jiných jazycích je třeba podmět vymezit specifickým způsobem; např. v izolačních jazycích (jako je čínština) se podmět musí definovat ve vztahu k slovesu. Vyjadřuje, o kom nebo o čem vypovídá přísudek. Ptáme se otázkou: 1.pádu kdo? co? a přísudkem Slovo pod-mět je kalk z latinského sub-jectum.

Další informační zdroje o slovu Podmět

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Podmět ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít slovo Podmět ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Podmět ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat termín Podmět ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Podmět ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Podmět ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Podmět například ve Wikizdrojích, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve vyhledávači Seznam.cz, ve fulltextu Google.cz nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Podmět? resp. jaká je definice slova Podmět? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Podmět, odpověď na dotaz co je to Podmět?. Víte např. kdo to je Jára Cimrman? Znáte a víte kdo je Kakabus? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto termín Podmět hledat i v jiných kategoriích (než Český jazyk) K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.