Co je to?
Výraz, termín, definice slova Podmět. Co znamená odborný pojem Podmět z kategorie Český jazyk?

Co je to Podmět? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Podmět

Podmět čili subjekt je název pro druh větného členu, který označuje původce děje, popřípadě nositele vlastnosti, stavu nebo činnosti. Pokud by se jednalo o věty v trpném rodě, mohl by podmět být i označením cíle děje. V češtině je podmět společně s přísudkem jedním ze základních větných členů. Je ve shodě s přísudkem v osobě a čísle, někdy i v rodu. V ohebných jazycích se podmět vyskytuje pouze v 1. pádě.


Co je to Podmět? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Podmět. Co znamená odborný pojem Podmět z kategorie Český jazyk?

Neručíme za eventuální chyby v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Podmět sdílejte s vašimi známými a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Podmět je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: definice pojmu, přesný výraz, informace, co znamená, co je to Podmět?, názvosloví, pojem, Český jazyk, slovo, přesný význam, význam, vysvětlení, Český jazyk, slovník, synonymum, terminus technicus, terminologie, odborné názvosloví


Pojem Podmět je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Podmět? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti. V pasivních větách může podmět představovat cíl děje. Spolu s přísudkem je základním větným členem. Ve flektivních jazycích se podmět shoduje s přísudkem v osobě, čísle, popř. i rodě. Užívá-li jazyk pády, v akuzativním jazyce mu odpovídá nominativ, v ergativním pak ergativ, nebo absolutiv. V jiných jazycích je třeba podmět vymezit specifickým způsobem; např. v izolačních jazycích (jako je čínština) se podmět musí definovat ve vztahu k slovesu. Vyjadřuje, o kom nebo o čem vypovídá přísudek. Ptáme se otázkou: 1.pádu kdo? co? a přísudkem Slovo pod-mět je kalk z latinského sub-jectum.

Linky na další online zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Podmět ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Podmět ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Podmět ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít výraz Podmět ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít výraz Podmět ve Wikizdrojích

Hledat výraz Podmět ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Podmět například ve fulltextu Google.cz, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve videích na Youtube, ve Wikislovníku nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Podmět? resp. jaká je definice termínu Podmět? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Podmět, odpověď na dotaz co je to Podmět?. Víte např. kdo to je Casanova? Znáte a víte kdo je Syčák? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Český jazyk). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.