Co je to?
Definice výrazu Holismus. Co znamená odborný pojem Holismus z kategorie Filozofie?

Co je Holismus? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Holismus?

Holismus je název filozofického směru či názoru, který nadřazuje celek nad části tak, že tvrdí, že nelze vysvětlovat nebo zkoumat vlastnosti systému tím, že budou pouze zkoumány jednotlivé části. Význam každé části lze vzít v úvahu jedině tehdy, je-li vztahován k dalším částem a celku. Proto poznání a pochopení skutečnosti není možné, pokud vychází z jednotlivých částí. Úspěšné může být pouze tehdy, vyjde-li z větších celků.
Holismus odmítá dělení do jednotlivých vědeckých oborů, a považuje všechny výzkum ve všech vědách za zkoumání vlastností velkého celku. Holistickým přístupem se v svém díle zabýval již Aristoteles, který v díle Metafysika formuloval myšlenku, že celek je více než souhrn jeho částí. Ve 20. století se holismus zařadil mezi filozofické směry.


Co je to Holismus? Význam slova, termín, Definice výrazu Holismus. Co znamená odborný pojem Holismus z kategorie Filozofie?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Sepsáno redaktory Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Holismus můžete samozřejmě sdílet s ostatními na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Holismus je v sekci filozofie

Klíčová slova: definice pojmu, synonymum, informace, přesný význam, pojem, slovník, co znamená, lexikon, terminologie, co to je, slovo, význam slova, terminus technicus, filozofie, wiki, termín, názvosloví, filozofie


Pojem Holismus je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Holismus? Definice slova, termínu z Wikipedie

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Holismus (z řeckého holos, celek) je filosofický názor nebo směr, který zdůrazňuje, že všechny vlastnosti nějakého systému nelze určit nebo vysvětlit pouze zkoumáním jeho částí. Holismus tvrdí, že „celek“ je důležitější než jeho části a každá část má význam pouze vztahujeme-li její význam k ostatním částem nebo k celku. Holismus vychází z přesvědčení, že skutečnost nelze pochopit podle jejích jednotlivých částí, ale pouze jako větší celek.

Hledejte výraz Holismus v dalších zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Holismus ve Wikimedia Commons

Najít heslo Holismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Holismus ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít frázi Holismus ve fulltextu Seznam.cz

Hledat frázi Holismus ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít výraz Holismus ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Holismus například ve videích na Youtube, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Holismus? resp. jaký je přesný význam slova Holismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Holismus, odpověď na dotaz co je to Holismus?. Víte např. kdo to je Soused? Znáte a víte kdo je Paracelsus? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušet tak můžete i příslušná homonyma a synonyma v jiných sekcích než filozofie. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.