Co je to?
Odborný výraz, definice slova Pracovní smlouva. Co znamená slovo Pracovní smlouva z kategorie Právo?

Co je Pracovní smlouva?

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je právně zakotvena v zákoníku práce. Je základem pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Musí mít písemnou podobu, její stejnopisy by měl obdržet zaměstnanec, zaměstnavatel a správa sociálního zabezpečení.
Jiným druhem pracovní smlouvy mimo hlavní pracovní poměr jsou dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce. Pracovní smlouva má povinné náležitosti – druh práce, místo výkonu a den nástupu do práce.


Co je to Pracovní smlouva? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Pracovní smlouva. Co znamená slovo Pracovní smlouva z kategorie Právo?

Na informace uvedené na těchto stránkách neposkytujeme záruku. Texty mohou obsahovat nepřesnosti a chyby za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Tento text (Pracovní smlouva) můžete sdílet s přáteli prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Pojem Pracovní smlouva patří do kategorie právo

Klíčová slova: formulace, právo, terminologie, lexikon, synonymum, pojem, heslo, terminus technicus, význam slova, co to je, slovo, názvosloví, definice pojmu, odborné názvosloví, právo, vysvětlení, informace, co je to Pracovní smlouva?


Pojem Pracovní smlouva je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Pracovní smlouva?

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Pracovní smlouva dle pracovního práva zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Právně je upravena v zákoníku práce. Uzavřena musí být vždy písemně a vyhotovuje se obvykle ve třech stejnopisech: pro zaměstnavatele, zaměstnance a okresní správu sociálního zabezpečení. Zaměstnanec nicméně musí vždy obdržet jedno vyhotovení. Pracovní smlouvu podepisuje zaměstnanec a zaměstnavatel (nebo osoba, která je oprávněna jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích na základě plné moci). Jmenování nebo odvolání musí provést výhradně statutární orgán (pro společnost s ručením omezeným jsou to jednatelé) a tuto pravomoc nelze přenášet.

Další zdroje informací

Vyhledat slovo Pracovní smlouva ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Pracovní smlouva na Youtube

Najít slovo Pracovní smlouva na Google.cz

Najít slovo Pracovní smlouva na Google obrázcích

Najít výraz Pracovní smlouva ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Pracovní smlouva ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Pracovní smlouva například ve vyhledávači Seznam.cz, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve Wikislovníku nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co je to Pracovní smlouva? resp. jaká je definice slova Pracovní smlouva? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pracovní smlouva, odpověď na dotaz co je to Pracovní smlouva?. Víte např. kdo to je Ons Džabúrová? Znáte a víte kdo je Povaleč? Berte v potaz, že uvedené texty nejsou pravidelně aktualizovány. v závislosti na oboru a kontextu. Pokuste se najít termín Pracovní smlouva i v jiné kategorii než v právo. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.