Co je to?
Definice výrazu, termínu Pracovní smlouva. Co znamená odborný pojem Pracovní smlouva z kategorie Právo?

Co je to Pracovní smlouva? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Pracovní smlouva?

Pracovní smlouva je právně zakotvena v zákoníku práce. Je základem pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Musí mít písemnou podobu, její stejnopisy by měl obdržet zaměstnanec, zaměstnavatel a správa sociálního zabezpečení.
Jiným druhem pracovní smlouvy mimo hlavní pracovní poměr jsou dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce. Pracovní smlouva má povinné náležitosti – druh práce, místo výkonu a den nástupu do práce.


Co je to Pracovní smlouva? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Pracovní smlouva. Co znamená odborný pojem Pracovní smlouva z kategorie Právo?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Pracovní smlouva s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Pracovní smlouva je v kategorii Právo

Klíčová slova: vysvětlení, význam pojmu, Pracovní smlouva, synonymum, odborný výraz, popis, názvosloví, wiki, odborné názvosloví, Právo, pojem, formulace, co to je, slovo, definice, terminus technicus, význam slova, Právo


Pojem Pracovní smlouva je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Pracovní smlouva? Výraz, definice slova z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Pracovní smlouva dle pracovního práva zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Právně je upravena v zákoníku práce. Uzavřena musí být vždy písemně a vyhotovuje se obvykle ve třech stejnopisech: pro zaměstnavatele, zaměstnance a okresní správu sociálního zabezpečení. Zaměstnanec nicméně musí vždy obdržet jedno vyhotovení. Pracovní smlouvu podepisuje zaměstnanec a zaměstnavatel (nebo osoba, která je oprávněna jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích na základě plné moci). Jmenování nebo odvolání musí provést výhradně statutární orgán (pro společnost s ručením omezeným jsou to jednatelé) a tuto pravomoc nelze přenášet.

Jiné zdroje informací o pojmu Pracovní smlouva

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Pracovní smlouva ve Wikimedia Commons

Zkusit najít pojem Pracovní smlouva na Google.cz

Zkusit najít termín Pracovní smlouva ve fulltextu Seznam.cz

Najít heslo Pracovní smlouva ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít slovo Pracovní smlouva ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Pracovní smlouva ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Pracovní smlouva například ve Wikislovníku, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Na této webové stránce jste se dozvěděli co je to Pracovní smlouva? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Pracovní smlouva? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pracovní smlouva, odpověď na dotaz co je to Pracovní smlouva?. Víte např. kdo to je Pičus? Znáte a víte kdo je Cihlář? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Právo). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.