Co je to?
Definice výrazu, termínu Pracovní smlouva. Co znamená odborný pojem Pracovní smlouva z kategorie Právo?

Co je to Pracovní smlouva? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Pracovní smlouva?

Pracovní smlouva je právně zakotvena v zákoníku práce. Je základem pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Musí mít písemnou podobu, její stejnopisy by měl obdržet zaměstnanec, zaměstnavatel a správa sociálního zabezpečení.
Jiným druhem pracovní smlouvy mimo hlavní pracovní poměr jsou dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce. Pracovní smlouva má povinné náležitosti – druh práce, místo výkonu a den nástupu do práce.


Co je to Pracovní smlouva? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Pracovní smlouva. Co znamená odborný pojem Pracovní smlouva z kategorie Právo?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Pracovní smlouva? Potom se o definici podělte s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Pracovní smlouva se nachází v kategorii Právo

Klíčová slova: informace, Právo, význam slova, popis, názvosloví, vysvětlení, terminus technicus, odborné názvosloví, co znamená, termín, synonymum, význam pojmu, slovo, terminologie, co to je, formulace, heslo, přesný výraz


Pojem Pracovní smlouva je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Pracovní smlouva můžete dozvědět následující

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Pracovní smlouva dle pracovního práva zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Právně je upravena v zákoníku práce. Uzavřena musí být vždy písemně a vyhotovuje se obvykle ve třech stejnopisech: pro zaměstnavatele, zaměstnance a okresní správu sociálního zabezpečení. Zaměstnanec nicméně musí vždy obdržet jedno vyhotovení. Pracovní smlouvu podepisuje zaměstnanec a zaměstnavatel (nebo osoba, která je oprávněna jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích na základě plné moci). Jmenování nebo odvolání musí provést výhradně statutární orgán (pro společnost s ručením omezeným jsou to jednatelé) a tuto pravomoc nelze přenášet.

Další informační zdroje o slovu Pracovní smlouva

Hledat termín Pracovní smlouva ve vyhledávači Yandex

Hledat výraz Pracovní smlouva ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Pracovní smlouva ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít pojem Pracovní smlouva ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Pracovní smlouva ve Wikimedia Commons

Najít slovo Pracovní smlouva ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Pracovní smlouva například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve Wikislovníku nebo v Google překladači.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaký je přesný význam slova Pracovní smlouva? resp. co znamená Pracovní smlouva? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pracovní smlouva, odpověď na dotaz co je to Pracovní smlouva?. Víte např. kdo to je Zedník? Znáte a víte kdo je George Washington? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Právo). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího významy slov, zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.