Co je to?
Výraz, termín, definice slova Člunek. Co znamená odborný pojem Člunek z kategorie Nástroje?

Co je to Člunek? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Člunek?

Člunek je nástroj, který používají tkalci především při ručním tkaní. Má tvar menšího člunu, proto se tento název používá i nadále u součástí tkacích nebo šicích strojů tam, kde má součástka stejnou nebo podobnou funkci a tvar. Pomocí člunku se útek provléká osnovou. Většinou to byl plochý a delší kousek dřeva, popřípadě kosti. Na něm byl navinutý útek a ten se mezi lichými a sudými vlákny osnovy provlékl.
Pokud šlo o součást tkalcovského stavu, byl člunek špičatý na koncích a v něm byla umístěna cívka s útkem. Létající člunek měl na stranách kovové kužely a pracovalo se s ním přes pákový mechanizmus. Mechanické tkací stroje mohly mít i více člunků. U šicích strojů byly člunky nahrazeny chapačem.


Co je to Člunek? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Člunek. Co znamená odborný pojem Člunek z kategorie Nástroje?

Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s kolegy prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Heslo Člunek patří do sekce nástroje

Klíčová slova: terminus technicus, vysvětlení, Člunek, nástroje, lexikon, definice, význam slova, co to je, terminologie, co je to Člunek?, význam pojmu, wiki, nástroje, přesný význam, slovník, definice pojmu, odborné názvosloví, přesný výraz


Pojem Člunek je v kategorii nástroje, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Člunek?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Člunek je tkalcovský nástroj, který se tvarem podobá malému člunu. Slouží k provlékání útku osnovou při ručním tkaní. Odtud se název člunek přenesl i na součásti textilních strojů (tkací stroj, šicí stroj), které mají podobný tvar nebo aspoň funkci.

Odkazy na jiné weby a vyhledávače

Vyhledat heslo Člunek na Google.cz

Najít heslo Člunek ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Člunek ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít termín Člunek ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Člunek ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Člunek na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Člunek například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Microsoft Bing nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Člunek? resp. jaká je definice termínu Člunek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Člunek, odpověď na dotaz co je to Člunek?. Víte např. kdo to je Víla? Znáte a víte kdo je Ladyva? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než nástroje). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího slovníková hesla, významy slov, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.