Co je to?
Výraz, termín, definice slova Květná neděle. Co znamená odborný pojem Květná neděle z kategorie Náboženství?

Co je to Květná neděle? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Květná neděle?

Květná neděle, nazývaná také Pašijová neděle, je pojmenování poslední postní neděle. Je v pořadí šestá a má připomenout příjezd Ježíše do Jeruzaléma.
V rámci bohoslužeb se o Květné neděli čtou pašije, tedy zpráva o umučení Krista. Kostely se na tento svátek zdobí květinami, které symbolizují palmové větve, jimiž byl Ježíš vítán. U nás se zdobí hlavně vrbovými kočičkami.


Co je to Květná neděle? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Květná neděle. Co znamená odborný pojem Květná neděle z kategorie Náboženství?

Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Květná neděle s přáteli a kamarády na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Květná neděle je v kategorii náboženství

Klíčová slova: význam pojmu, synonymum, slovo, terminologie, co znamená, lexikon, význam, formulace, slovník, definice, význam slova, co to je, pojem, informace, náboženství, wiki, přesný význam, definice pojmu


Pojem Květná neděle je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Květná neděle?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Květná neděle (latinsky Dominica in palmis , Palmare nebo též Pašijová neděle latinsky De passione Domini) je označení pro šestou a zároveň poslední neděli postní. Připomíná jednak slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma a zároveň se při bohoslužbách předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista tzv. Pašije (utrpení – latinsky Passio). Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají kostely vyzdobeny a které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše. V našich zemích se k tomuto účelu užívá tzv. kočiček, tedy vrbových větviček s částečně rozvitými pupeny.

Pašijová neděle

Podle mytologie měl Ježíš Kristus přijet do Jeruzaléma právě o květné neděli. Autor: Miguel ángel villar, zdroj: Pixabay
Podle mytologie měl Ježíš Kristus přijet do Jeruzaléma právě o květné neděli. Autor: Miguel ángel villar, zdroj: Pixabay


Další možné informační zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Květná neděle ve Wikimedia Commons

Vyhledat pojem Květná neděle ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít pojem Květná neděle ve vyhledávači Yandex

Vyhledat výraz Květná neděle ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Květná neděle na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Květná neděle ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Květná neděle například ve vyhledávači Seznam.cz, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Květná neděle? resp. co se přesně ukrývá za slovem Květná neděle? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Květná neděle, odpověď na dotaz co je to Květná neděle?. Víte např. kdo to je Radiolog? Znáte a víte kdo je Jan Mukařovský? Jednotlivá slova můžou mít několik významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Květná neděle i v jiných kategoriích (než náboženství). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů je Egypt. Na těchto webových stránkách se o něm dozvíte mnoho zajímavého.