Co je to?
Definice odborného termínu, slova Židokřesťanství. Co znamená pojem Židokřesťanství z kategorie Náboženství?

Co je Židokřesťanství?

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Židokřesťanství?

Židokřesťanství patří k novějším náboženským termínům. Pochází z poloviny 19. století a jeho pravděpodobným autorem je F.Ch.Baur, který byl uznávaným odborníkem zabývajícím se počátky křesťanského náboženství.
Existuje více pohledů na význam tohoto pojmu, vědci se shodují na výkladu, že židokřesťanství je víra několika generací věřících, kteří následovali Ježíše Krista a měli židovský původ. Vzhledem k tomu, že převážná část učedníků Kristových židovského původu nebyla, Měl by být tento pojem používán pro všechny, kdo se ke křesťanství obrátili ze židovské víry.


Co je to Židokřesťanství? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Židokřesťanství. Co znamená pojem Židokřesťanství z kategorie Náboženství?

Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vaším okruhem známých osob na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Výraz Židokřesťanství patří do sekce náboženství

Klíčová slova: informace, popis, odborný výraz, přesný význam, náboženství, definice, termín, terminus technicus, definice pojmu, vysvětlení, formulace, wiki, význam slova, význam, synonymum, slovo, názvosloví, terminologie


Pojem Židokřesťanství je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Židokřesťanství dozvíte následující

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Židokřesťanství je poměrně novodobý termín. Zřejmě poprvé ho použil až význačný odborník na počátky křesťanství, Ferdinand Christian Baur (1792–1860), a to ve své rozsáhlé studii z roku 1831. Od té doby se mezi odborníky vede dlouhá diskuze ohledně přesného vymezení tohoto pojmu. Do problematiky vymezování pojmu se zapojili takové osobnosti jako například Hans-Joachim Schöps, Jean Daniélou, Marcel Simon, Bruce John Malina, Stanley Riegl, Robert Murray, Manlio Simonetti, Simon Claude Mimouni, Andrzej Strus a další. Všeobecně však panuje shoda, že výraz „židokřesťanství“ označuje víru prvních generací následovníků Ježíše z Nazareta neboli Ježíše Krista, kteří byli židovského původu. Ti jsou označování jako „židokřesťané“ na rozdíl od věřících z nežidů, kteří jsou označování jako pohanokřesťané či etnokřesťané.

Jiné informační zdroje o pojmu Židokřesťanství

Zkusit najít pojem Židokřesťanství ve Wikislovníku

Najít termín Židokřesťanství ve Wikizdrojích

Najít slovo Židokřesťanství na Google obrázcích

Zkusit najít termín Židokřesťanství ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat videa s názvem Židokřesťanství na Youtube

Zkusit najít výraz Židokřesťanství ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Židokřesťanství například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Z předchozího textu jste se dozvěděli jaká je definice termínu Židokřesťanství? resp. co znamená výraz Židokřesťanství? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Židokřesťanství, odpověď na dotaz co je to Židokřesťanství?. Víte např. kdo to je Eunuch? Znáte a víte kdo je Prefekt? Návštěvníci, omluvte nás prosím, že nestíháme pravidelně aktualizovat texty. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než náboženství). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie náboženství, Kaplička, Židokřesťanství, ilustrační obrázek

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, významy slov, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na plochu tabletu, počítače nebo chytrého telefonu. Na výběr máte z mnoha pěkných tapet - např. západu slunce nebo populární vodopád s duhou.