Co je to?
Výraz, termín, definice slova Vepřovice. Co znamená odborný pojem Vepřovice z kategorie Stavebnictví?

Co je to Vepřovice? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Vepřovice

Vepřovice jsou cihly z nepálené hlíny Používají se po celém světě, známé jsou pod různými názvy jako kotovice, adobe a dalšími. Stejným jménem jsou označovány i stavby z tohoto materiálů. Základem pro výrobu vepřovice je jílovitá hlína. Do ní se přidávají písek, vápno, hnůj, sláma a plevy. Hlína musí mít vysokou vaznost, nižší podíl prachu a organických materiálů. Dostupné suroviny se promíchají a přidá se voda. Hmota se pak udusá nebo ušlape. Umístí se do forem a suší na slunci.
Vepřovicové domy lze najít jak na venkově, tak ve městech i v současnosti.


Co je to Vepřovice? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Vepřovice. Co znamená odborný pojem Vepřovice z kategorie Stavebnictví?

Neručíme za eventuální chyby v textech. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Vepřovice s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Vepřovice je v kategorii Stavebnictví

Klíčová slova: terminologie, co znamená, definice pojmu, terminus technicus, co to je, význam slova, heslo, význam pojmu, informace, formulace, pojem, wiki, přesný výraz, slovo, co je to Vepřovice?, přesný význam, termín, slovník


Pojem Vepřovice je v kategorii Stavebnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Vepřovice? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Vepřovice, též vepříky nebo kotovice, v mnoha jazycích světa nazývané adobe, jsou cihly z nepálené hlíny a také se oběma těmito názvy označují stavby z tohoto materiálu. Na Moravě – v její bývalé německé části – se dodnes udržela zkomolenina kotovice z německého slova Kotziegel = cihla z bláta. Se stavbami z nepálené hlíny je možné se setkat po celém světě.

Linky na další online zdroje

Zkusit najít termín Vepřovice ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat výraz Vepřovice ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Vepřovice ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Vepřovice ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Vepřovice na Youtube

Najít termín Vepřovice ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Vepřovice například ve fulltextu Google.cz, v Lingea slovnících, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Vepřovice? resp. co se skrývá pod slovem Vepřovice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vepřovice, odpověď na dotaz co je to Vepřovice?. Víte např. kdo to je Medik? Znáte a víte kdo je Tesař? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Stavebnictví). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.