Co je to?
Výraz, termín, definice slova Vepřovice. Co znamená odborný pojem Vepřovice z kategorie Stavebnictví?

Co je to Vepřovice? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Vepřovice?

Vepřovice jsou cihly z nepálené hlíny Používají se po celém světě, známé jsou pod různými názvy jako kotovice, adobe a dalšími. Stejným jménem jsou označovány i stavby z tohoto materiálů. Základem pro výrobu vepřovice je jílovitá hlína. Do ní se přidávají písek, vápno, hnůj, sláma a plevy. Hlína musí mít vysokou vaznost, nižší podíl prachu a organických materiálů. Dostupné suroviny se promíchají a přidá se voda. Hmota se pak udusá nebo ušlape. Umístí se do forem a suší na slunci.
Vepřovicové domy lze najít jak na venkově, tak ve městech i v současnosti.


Co je to Vepřovice? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Vepřovice. Co znamená odborný pojem Vepřovice z kategorie Stavebnictví?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Vepřovice patří do sekce Stavebnictví

Klíčová slova: co je to Vepřovice?, význam slova, terminus technicus, co to je, Vepřovice, názvosloví, pojem, heslo, lexikon, terminologie, přesný význam, wiki, termín, co znamená, odborný výraz, přesný výraz, popis, definice pojmu


Pojem Vepřovice je v kategorii Stavebnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Vepřovice? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Vepřovice, též vepříky nebo kotovice, v mnoha jazycích světa nazývané adobe, jsou cihly z nepálené hlíny a také se oběma těmito názvy označují stavby z tohoto materiálu. Na Moravě – v její bývalé německé části – se dodnes udržela zkomolenina kotovice z německého slova Kotziegel = cihla z bláta. Se stavbami z nepálené hlíny je možné se setkat po celém světě.

Další zdroje informací

Najít pojem Vepřovice ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít termín Vepřovice ve Wikislovníku

Vyhledat termín Vepřovice ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Vepřovice na Youtube

Hledat pojem Vepřovice na Google.cz

Hledat heslo Vepřovice ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Vepřovice například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Vepřovice? resp. co znamená slovo Vepřovice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vepřovice, odpověď na dotaz co je to Vepřovice?. Víte např. kdo to je Vlasta Redl? Znáte a víte kdo je Daniel Farnbauer? Ke každému slovo může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu Vepřovice i v jiných kategoriích (než Stavebnictví). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.