Co je to?
Výraz, termín, definice slova Rehabilitace. Co znamená odborný pojem Rehabilitace z kategorie Lékařství?

Co je Rehabilitace?

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Rehabilitace?

Rehabilitace je termín označující celý proces řízené činnosti komplexních složek státu. Cílem této činnosti je dosáhnout znovuzařazení člověka, jehož zdraví bylo postiženo (nemoc, úraz, vrozené postižení), zpět do aktivního života společenství. Úroveň rehabilitace vypovídá o celkové kulturní úrovni společnosti.
Ve zdravotnictví se realizuje léčebná rehabilitace. V jejím rámci pracují celé týmy odborníků – lékařů, terapeutů a dalších, s cílem obnovit funkční zdatnost jedince. K tomu se využívá celého souboru léčebných diagnostických i terapeutických opatření. Velký důraz je kladen také na prevenci.


Co je to Rehabilitace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Rehabilitace. Co znamená odborný pojem Rehabilitace z kategorie Lékařství?

Provozovatel neručí za aktuálnost a úplnost informací. V textech mohou být věcné a technické nepřesnosti a gramatické či typografické chyby. Text byl vytvořen autorkami právě pro projekt Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Rehabilitace? Pak se o ní podělte s vašimi přáteli na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Pojem Rehabilitace je v kategorii lékařství

Klíčová slova: terminus technicus, význam slova, slovník, co to je, termín, odborný výraz, formulace, lékařství, názvosloví, co je to Rehabilitace?, Rehabilitace, přesný výraz, pojem, co znamená, informace, význam pojmu, význam, přesný význam


Pojem Rehabilitace je v kategorii lékařství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Rehabilitace? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Rehabilitační lékařství je základní medicínský obor s úzkým propojením na řadu dalších odborností a který se zabývá oblastmi, jež představují v moderní společnosti největší socioekonomický problém. Rehabilitace lidí poškozených nemocí nebo úrazem je celospolečenským procesem (ve smyslu tzv. ucelené, komprehenzívní rehabilitace) a představuje koordinovanou činnost všech složek společnosti (státu, institucí, organizací a jednotlivců) s cílem znovu zařadit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu či vrozené vady do aktivního společenského života. Tento systém se řeší na úrovni zdravotnické, sociální, kulturní, pedagogické, pracovní, technické, legislativní, ekonomické, organizační a politické.

Další informační zdroje o slovu Rehabilitace

Vyhledat heslo Rehabilitace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít termín Rehabilitace ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Rehabilitace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat termín Rehabilitace ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat termín Rehabilitace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít termín Rehabilitace na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Rehabilitace například ve vyhledávači Seznam.cz, v Lingea slovnících, ve fulltextu Yahoo.com, ve Wikizdrojích nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Rehabilitace? resp. co znamená slovo Rehabilitace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Rehabilitace, odpověď na dotaz co je to Rehabilitace?. Víte např. kdo to je Martin Heidegger? Znáte a víte kdo je Hypertonik? Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Pojmy mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než lékařství). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie lékařství, Lékárnice, rehabilitace, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.