Co je to?
Odborný výraz, definice slova Stáž. Co znamená pojem Stáž z kategorie Školství?

Co je to Stáž? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Stáž?

Stáží se rozumí buď delší studijní pobyt, nebo pracovní stáž za účelem získání nových zkušeností. Jedná se o formu tzv. dalšího vzdělávání.


Co je to Stáž? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Stáž. Co znamená pojem Stáž z kategorie Školství?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Stáž je v kategorii Školství

Klíčová slova: význam, co to je, popis, slovo, definice pojmu, slovník, lexikon, formulace, Školství, odborný výraz, pojem, co znamená, terminologie, heslo, Školství, odborné názvosloví, Stáž, termín


Pojem Stáž je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Stáž píše následující

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Mezi efektivní formu dalšího vzdělávání, kdy je možné dosáhnout praktického vzdělávání založeného na reálných požadavcích trhu, se řadí stáže ve firmách. Hlavním přínosem pro stážisty je získání praktických zkušeností a znalostí ve svém oboru, nových kontaktů a sebevědomí, čímž stážista zvýší svou konkurenceschopnost na trhu práce. Stáže ve firmách nepředstavují pro stážisty pouze investici do své vlastní budoucnosti, ale existuje taky reálná šance pro získání nového zaměstnání přímo ve firmě. Poskytovatelé stáží (firmy) mají zase ojedinělou možnost vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají.

Hledejte v dalších zdrojích

Zkusit najít termín Stáž ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat heslo Stáž ve Wikislovníku

Zkusit najít pojem Stáž na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Stáž ve Wikimedia Commons

Hledat výraz Stáž ve Wikizdrojích

Hledat slovo Stáž ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Stáž například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Stáž? resp. co znamená Stáž? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Stáž, odpověď na dotaz co je to Stáž?. Víte např. kdo to je Přípravář? Znáte a víte kdo je Defraudant? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Školství). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.