Co je to?
Odborný výraz, definice slova Interakce. Co znamená pojem Interakce z kategorie Věda?

Co je Interakce?

Co znamená pojem, definice termínu Interakce?

Interakce je označení pro vzájemné působení. Často se hovoří o sociální interakci, která se zabývá působením člověka nebo skupiny lidí na jiného člověka nebo společnost. To může být slovní i mimoslovní. Jeho výsledkem je nějaká reakce, která ovlivní další jednání a vývoj vztahů.
Interakce může vyústit ve spolupráci nebo naopak v konflikt. Proběhnout může ve formálním i neformálním duchu.


Co je to Interakce? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Interakce. Co znamená pojem Interakce z kategorie Věda?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text je vypracovaný autorkami přímo pro projekt Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Interakce s vašimi známými a kamarády na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Interakce se nachází v sekci věda

Klíčová slova: odborný výraz, synonymum, věda, termín, heslo, terminus technicus, Interakce, význam slova, slovník, terminologie, pojem, wiki, co je to Interakce?, lexikon, co to je, význam pojmu, přesný výraz, co znamená


Pojem Interakce je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Interakce?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Interakce je vzájemné působení (lat. inter-actio) dvou i více činitelů, může být:

biologie
♦ genová interakce

fyzika
♦ základní interakce
♦ ♦ silná interakce
♦ ♦ elektromagnetická interakce
♦ ♦ slabá interakce
♦ ♦ gravitace

chemie
♦ mezi atomy: chemická vazba
♦ ♦ kovalentní vazba
♦ ♦ koordinační vazba
♦ ♦ iontová vazba
♦ ♦ kovová vazba
♦ mezi molekulami: molekulové interakce
♦ van der Waalsovy síly
♦ ♦ disperzní síla
♦ ♦ coulombická síla
♦ ♦ indukční síla
♦ ♦ hydrofobní interakce
♦ vodíková vazba (vodíkový můstek)
♦ halogenová vazba
♦ chalkogenová vazba
♦ pniktogenová vazba
♦ tetrelová vazba
♦ interakce π-π (patrová interakce)

farmakologie
♦ mezilékové interakce
♦ interakce mezi léčivem a potravinami nebo nápoji
♦ lékové interakce
společnost
♦ sociální interakce

Pro více informací o heslu Interakce zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit najít heslo Interakce ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat frázi Interakce ve Wikislovníku

Zkusit najít heslo Interakce ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít frázi Interakce ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít pojem Interakce ve Wikizdrojích

Zkusit najít výraz Interakce ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Interakce například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Google obrázcích, v evropském vyhledávači Qwant nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Právě jste zjistili co to je Interakce? resp. co přesně označuje termín Interakce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Interakce, odpověď na dotaz co je to Interakce?. Víte např. kdo to je Kat? Znáte a víte kdo je Van Morrison? Upozorňujeme, že informace na tomto webu mohou být neaktuální či zastaralé. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než věda). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie věda, dokument, interakce, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího významy slov, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.