Co je to?
Odborný výraz, definice slova Interakce. Co znamená pojem Interakce z kategorie Věda?

Co je to Interakce? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Interakce?

Interakce je označení pro vzájemné působení. Často se hovoří o sociální interakci, která se zabývá působením člověka nebo skupiny lidí na jiného člověka nebo společnost. To může být slovní i mimoslovní. Jeho výsledkem je nějaká reakce, která ovlivní další jednání a vývoj vztahů.
Interakce může vyústit ve spolupráci nebo naopak v konflikt. Proběhnout může ve formálním i neformálním duchu.


Co je to Interakce? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Interakce. Co znamená pojem Interakce z kategorie Věda?

Texty mohou obsahovat chyby. Text vytvořen pro server Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Interakce s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Interakce se nachází v sekci Věda

Klíčová slova: heslo, synonymum, význam pojmu, názvosloví, odborný výraz, definice, vysvětlení, přesný význam, Interakce, Věda, definice pojmu, informace, přesný výraz, formulace, terminus technicus, význam, odborné názvosloví, popis


Pojem Interakce je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Interakce? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Interakce je vzájemné působení (lat. inter-actio) dvou i více činitelů, může být:

biologie
♦ genová interakce

fyzika
♦ základní interakce
♦ ♦ silná interakce
♦ ♦ elektromagnetická interakce
♦ ♦ slabá interakce
♦ ♦ gravitace

chemie
♦ mezi atomy: chemická vazba
♦ ♦ kovalentní vazba
♦ ♦ koordinační vazba
♦ ♦ iontová vazba
♦ ♦ kovová vazba
♦ mezi molekulami: molekulové interakce
♦ van der Waalsovy síly
♦ ♦ disperzní síla
♦ ♦ coulombická síla
♦ ♦ indukční síla
♦ ♦ hydrofobní interakce
♦ vodíková vazba (vodíkový můstek)
♦ halogenová vazba
♦ chalkogenová vazba
♦ pniktogenová vazba
♦ tetrelová vazba
♦ interakce π-π (patrová interakce)

farmakologie
♦ mezilékové interakce
♦ interakce mezi léčivem a potravinami nebo nápoji
♦ lékové interakce
společnost
♦ sociální interakce

Pro další informace o termínu Interakce zkuste tyto odkazy

Hledat výraz Interakce ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít heslo Interakce ve vyhledávači Yandex

Hledat termín Interakce na Google.cz

Vyhledat slovo Interakce ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat pojem Interakce ve fulltextu Seznam.cz

Hledat heslo Interakce ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Interakce například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve Wikizdrojích nebo v Google překladači.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Interakce? resp. co přesně znamená slovo Interakce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Interakce, odpověď na dotaz co je to Interakce?. Víte např. kdo to je Práskač? Znáte a víte kdo je Arborista? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Věda. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.