Co je to?
Odborný výraz, definice slova Anarchie. Co znamená pojem Anarchie z kategorie Politika?

Co je to Anarchie? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Anarchie?

Bezvládí vznikající ve společnosti při selhání vlád a jejich autorit například během revolucí, válek nebo přírodních katastrof, tedy všech jevů, které doprovází chaos. V jiném významu potom stav společnosti, která postrádá autority určující její řád. Situace, kdy přestala existovat společenská hierarchie.


Co je to Anarchie? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Anarchie. Co znamená pojem Anarchie z kategorie Politika?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Napsáno redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s ostatními na svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Heslo Anarchie patří do kategorie politika

Klíčová slova: vysvětlení, slovo, definice, význam pojmu, politika, popis, přesný výraz, odborné názvosloví, synonymum, odborný výraz, pojem, lexikon, terminologie, informace, názvosloví, co je to Anarchie?, co to je, význam slova


Pojem Anarchie je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Anarchie? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Anarchie (z řec. an-arché, příd. jméno anarchický) je stav bezvládí. Naproti tomu anarchismus je politická ideologie, jejímž cílem je nastolit anarchii. „Anarchismus lze definovat jako odmítání hierarchií (stálých struktur nadřízenosti a podřízenosti), jako je kapitalismus, rasismus nebo sexismus, a společenské chápání svobody, v němž je přístup k hmotným prostředkům a svoboda druhých nezbytným předpokladem osobní svobody.“

Hledejte pojem Anarchie v následujících vyhledávačích

Zkusit najít heslo Anarchie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít heslo Anarchie ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Anarchie ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat slovo Anarchie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít pojem Anarchie na Google.cz

Vyhledat heslo Anarchie ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Anarchie například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v projektu slovnik.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve Wikizdrojích nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Anarchie? resp. co přesně znamená slovo Anarchie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Anarchie, odpověď na dotaz co je to Anarchie?. Víte např. kdo to je Michal Koudelka? Znáte a víte kdo je Jezuita? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto hledat termín Anarchie hledat i v jiných kategoriích (než politika). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?