Co je to?
Odborný výraz, definice slova Anarchie. Co znamená pojem Anarchie z kategorie Politika?

Co je to Anarchie? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Anarchie?

Bezvládí vznikající ve společnosti při selhání vlád a jejich autorit například během revolucí, válek nebo přírodních katastrof, tedy všech jevů, které doprovází chaos. V jiném významu potom stav společnosti, která postrádá autority určující její řád. Situace, kdy přestala existovat společenská hierarchie.


Co je to Anarchie? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Anarchie. Co znamená pojem Anarchie z kategorie Politika?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text (Anarchie) můžete sdílet se známými na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Anarchie patří do kategorie Politika

Klíčová slova: definice pojmu, slovník, pojem, synonymum, vysvětlení, co znamená, Politika, co to je, wiki, definice, terminologie, Politika, informace, lexikon, Anarchie, heslo, přesný výraz, přesný význam


Pojem Anarchie je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Anarchie?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Anarchie (z řec. an-arché, příd. jméno anarchický) je stav bezvládí. Naproti tomu anarchismus je politická ideologie, jejímž cílem je nastolit anarchii. „Anarchismus lze definovat jako odmítání hierarchií (stálých struktur nadřízenosti a podřízenosti), jako je kapitalismus, rasismus nebo sexismus, a společenské chápání svobody, v němž je přístup k hmotným prostředkům a svoboda druhých nezbytným předpokladem osobní svobody.“

Hledejte v dalších zdrojích

Hledat heslo Anarchie na Google.cz

Zkusit najít výraz Anarchie ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Anarchie ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Anarchie na Youtube

Najít pojem Anarchie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Anarchie ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Anarchie například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve Wikizdrojích nebo v Google překladači.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Anarchie? resp. jaký je přesný význam slova Anarchie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Anarchie, odpověď na dotaz co je to Anarchie?. Víte např. kdo to je Jeřábník? Znáte a víte kdo je Klement Gottwald? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Politika). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?