Co je to?
Definice výrazu Feston. Co znamená odborný pojem Feston z kategorie Stavebnictví?

Co je Feston? Význam slova

Co znamená termín Feston? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Feston je pojem používaný v architektuře. Jde o malovanou nebo plastickou štukovou dekoraci, která je tvořena závěsem z květů, ovoce nebo listů. Je propletený a na konci mívá stuhovou ozdobu. Pokud je umístěno více festonů v řadě za sebou, tvoří girlandu.
Feston zdobí především průčelí domů, zámků či palác, uvnitř budov pak sály a schodiště. Je typický pro antiku, renesanci, baroko i klasicismus.


Co je to Feston? Význam slova, termín, Definice výrazu Feston. Co znamená odborný pojem Feston z kategorie Stavebnictví?

Při tvorbě obsahu (textů a obrázků) bylo postupováno s maximální péčí, ale přesto nelze zcela vyloučit možnost výskytu chyb. Sepsáno redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet se známými na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Feston je v sekci stavebnictví

Klíčová slova: terminus technicus, definice, odborný výraz, stavebnictví, co to je, definice pojmu, lexikon, informace, názvosloví, stavebnictví, wiki, formulace, vysvětlení, popis, co znamená, přesný výraz, co je to Feston?, slovník


Pojem Feston je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Feston?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Feston je dekorativní prvek, malovaný nebo častěji plastický, štukový, představující zavěs z listů, květů, případně ovoce, propletený nebo zakončený stuhou. Řada festonů vytváří girlandu.
Vyvinul se z antické enkarpy a užíval se jako ozdoba průčelí paláců, zámků, obytných budov i interiérů, zvláště schodišť a representačních sálů. S festonem se setkáme v antickém, renesančním, barokním a klasicistním umění, na římsách a na fasádách, ale i na zdobených užitkových předmětech. Feston ve formě vavřínového polověnce je v českých zemích charakteristický pro období konce 18. století.

Další zdroje informací

Zkusit najít výraz Feston ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít Feston ve vyhledávači Qwant

Najít termín Feston ve Wikislovníku

Vyhledat heslo Feston ve Wikizdrojích

Zkusit najít heslo Feston na Google obrázcích

Zkusit najít výraz Feston ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Feston například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve fulltextu Google.cz, ve fulltextu Yahoo.com nebo v Google překladači.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Nyní již víte co znamená slovo Feston? resp. jaká je definice slova Feston? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Feston, odpověď na dotaz co je to Feston?. Víte např. kdo to je Kazisvět? Znáte a víte kdo je Michael Douglas? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je stavebnictví. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.