Co je to?
Odborný výraz, definice slova Feston. Co znamená pojem Feston z kategorie Stavebnictví?

Co je to Feston? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Feston?

Feston je pojem používaný v architektuře. Jde o malovanou nebo plastickou štukovou dekoraci, která je tvořena závěsem z květů, ovoce nebo listů. Je propletený a na konci mívá stuhovou ozdobu. Pokud je umístěno více festonů v řadě za sebou, tvoří girlandu.
Feston zdobí především průčelí domů, zámků či palác, uvnitř budov pak sály a schodiště. Je typický pro antiku, renesanci, baroko i klasicismus.


Co je to Feston? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Feston. Co znamená pojem Feston z kategorie Stavebnictví?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Feston můžete samozřejmě sdílet se známými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Feston je v sekci stavebnictví

Klíčová slova: co to je, formulace, definice, terminologie, wiki, přesný význam, význam slova, synonymum, popis, význam, pojem, stavebnictví, definice pojmu, terminus technicus, heslo, Feston, termín, odborné názvosloví


Pojem Feston je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Feston? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Feston je dekorativní prvek, malovaný nebo častěji plastický, štukový, představující zavěs z listů, květů, případně ovoce, propletený nebo zakončený stuhou. Řada festonů vytváří girlandu.
Vyvinul se z antické enkarpy a užíval se jako ozdoba průčelí paláců, zámků, obytných budov i interiérů, zvláště schodišť a representačních sálů. S festonem se setkáme v antickém, renesančním, barokním a klasicistním umění, na římsách a na fasádách, ale i na zdobených užitkových předmětech. Feston ve formě vavřínového polověnce je v českých zemích charakteristický pro období konce 18. století.

Hledejte v dalších zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Feston ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Feston ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Feston ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Feston na Google.cz

Najít pojem Feston ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít slovo Feston ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Feston například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v nabídce zboží na Heureka.cz, v Microsoft Bing, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Feston? resp. jaký je přesný význam slova Feston? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Feston, odpověď na dotaz co je to Feston?. Víte např. kdo to je Velvyslanec? Znáte a víte kdo je Josef Mengele? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci stavebnictví Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.