Co je to?
Definice výrazu Fiála. Co znamená odborný pojem Fiála z kategorie Stavebnictví?

Co je Fiála? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Fiála

Fiála je název architektonického prvku typického pro gotickou architekturu. Jsou to štíhlé jehlany se čtyřmi boky, které se nacházejí na špičkách střech a sloupů. Na jejich vrcholku se nacházejí křížky a celá fiála je zdobena útvary kraby, což jsou květy s poupaty a listy. Fiály jsou nejčastějším zdobným prvkem pilířů na opěrném systému gotických dómů. Dají se jimi dekorovat také orámování oken, portály, niky, baldachýny nebo štíty budov. Výška a uspořádání má vyjádřit přání člověka být blíže nebi i Bohu.
Z konstrukčního hlediska napomáhají fiály díky své váze rozkládat tlak klenby, takže jsou aktivní částí opěrného systému. Kromě stavebnictví fiály nacházely uplatnění také v dalších oblastech lidské činnosti, jako je truhlářství nebo výroba šperků. Velmi oblíbené byly například na oltářních nástavcích, kde tvořily celé fiálové věže. V pozdějších dobách byly různě upravovány, ohýbány, kroceny a podobně. Deformace fiál vyjadřuje vývojový posun k dalším stavebním obdobím.


Co je to Fiála? Význam slova, termín, Definice výrazu Fiála. Co znamená odborný pojem Fiála z kategorie Stavebnictví?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Text vytvořen pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Fiála můžete samozřejmě sdílet se známými na svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Výraz Fiála je v sekci stavebnictví

Klíčová slova: formulace, odborné názvosloví, definice, přesný výraz, odborný výraz, význam slova, terminus technicus, význam, co je to Fiála?, lexikon, synonymum, pojem, význam pojmu, termín, Fiála, co znamená, terminologie, stavebnictví


Pojem Fiála je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Fiála?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Fiála je architektonický prvek uplatňující se v gotické architektuře. Jde o štíhlý čtyřboký jehlan posázený kraby a ukončený křížovou kytkou, umístěný zpravidla na vrcholech pilířů opěrného systému gotické katedrály. Může být použit také k dekoraci jiných prvků, například štítů budov, architektonického orámování oken, vimperků na portálech, nik pro osazení soch, baldachýnů atp.
Fiála svou vertikalitou vyjadřuje středověkou touhu po přiblížení se k nebi a k Bohu. Z výtvarného hlediska výrazně podtrhuje vertikalismus gotických staveb. Má však také konstrukční význam, neboť fiály svou vahou aktivně spolupůsobí jako součást gotického opěrného systému při rozkladu tlaků klenby.

Hledejte pojem Fiála v následujících vyhledávačích

Hledat heslo Fiála ve Wikizdrojích

Zkusit najít Fiála ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Fiála ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat termín Fiála ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat frázi Fiála ve Wikislovníku

Vyhledat slovo Fiála ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Fiála například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Fiála? resp. co znamená výraz Fiála? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Fiála, odpověď na dotaz co je to Fiála?. Víte např. kdo to je Vladimír Ambros? Znáte a víte kdo je Jaroslav Kaňkovský? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než stavebnictví). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.