Co je to?
Odborný výraz, definice slova Fiála. Co znamená pojem Fiála z kategorie Stavebnictví?

Co je to Fiála? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Fiála?

Fiála je název architektonického prvku typického pro gotickou architekturu. Jsou to štíhlé jehlany se čtyřmi boky, které se nacházejí na špičkách střech a sloupů. Na jejich vrcholku se nacházejí křížky a celá fiála je zdobena útvary kraby, což jsou květy s poupaty a listy. Fiály jsou nejčastějším zdobným prvkem pilířů na opěrném systému gotických dómů. Dají se jimi dekorovat také orámování oken, portály, niky, baldachýny nebo štíty budov. Výška a uspořádání má vyjádřit přání člověka být blíže nebi i Bohu.
Z konstrukčního hlediska napomáhají fiály díky své váze rozkládat tlak klenby, takže jsou aktivní částí opěrného systému. Kromě stavebnictví fiály nacházely uplatnění také v dalších oblastech lidské činnosti, jako je truhlářství nebo výroba šperků. Velmi oblíbené byly například na oltářních nástavcích, kde tvořily celé fiálové věže. V pozdějších dobách byly různě upravovány, ohýbány, kroceny a podobně. Deformace fiál vyjadřuje vývojový posun k dalším stavebním obdobím.


Co je to Fiála? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Fiála. Co znamená pojem Fiála z kategorie Stavebnictví?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text napsán pro Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Fiála s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Termín Fiála se nachází v sekci stavebnictví

Klíčová slova: význam, význam slova, definice, terminus technicus, lexikon, názvosloví, stavebnictví, slovo, formulace, pojem, slovník, terminologie, význam pojmu, odborné názvosloví, popis, heslo, vysvětlení, co je to Fiála?


Pojem Fiála je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Fiála dozvíte následující

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Fiála je architektonický prvek uplatňující se v gotické architektuře. Jde o štíhlý čtyřboký jehlan posázený kraby a ukončený křížovou kytkou, umístěný zpravidla na vrcholech pilířů opěrného systému gotické katedrály. Může být použit také k dekoraci jiných prvků, například štítů budov, architektonického orámování oken, vimperků na portálech, nik pro osazení soch, baldachýnů atp.
Fiála svou vertikalitou vyjadřuje středověkou touhu po přiblížení se k nebi a k Bohu. Z výtvarného hlediska výrazně podtrhuje vertikalismus gotických staveb. Má však také konstrukční význam, neboť fiály svou vahou aktivně spolupůsobí jako součást gotického opěrného systému při rozkladu tlaků klenby.

Pro více informací o heslu Fiála zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit najít slovo Fiála ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Fiála na Youtube

Zkusit najít Fiála ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Fiála na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Fiála ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít heslo Fiála ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Fiála například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Fiála? resp. jaký je význam pojmu Fiála? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Fiála, odpověď na dotaz co je to Fiála?. Víte např. kdo to je Pupkáč? Znáte a víte kdo je Andrej Babiš? Jednotlivá slova můžou mít několik významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Pokuste se najít termín Fiála i v jiné kategorii než v stavebnictví. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.