Co je to?
Definice výrazu Teplo. Co znamená odborný pojem Teplo z kategorie Fyzika?

Co to je Teplo? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Teplo?

Teplo, jinak též podobné označení tepelná energie, je pojmenování veličiny z oblasti termodynamiky. Vyjadřuje míru změny vnitřní energie, která nebyla způsobena ani prací ani změnou založenou na chemické podstatě. V systémech o různé teplotě dochází při styku výměnám tepla. Samotné teplo je popisem procesů, při kterých se mění energie více veličin. Proto je teplo veličinou dějovou, soustředí se na posloupnost stavů systému, tedy termodynamický děj.
Teplo se označuje písmenem Q, jeho jednotky se shodují s jednotkami práce a energie. K měření se používá kalorimetr. Na šíření tepla bez vykonané práce se zaměřuje termokinetika, tepelné děje zkoumá v obecné rovině termodynamika.


Co je to Teplo? Význam slova, termín, Definice výrazu Teplo. Co znamená odborný pojem Teplo z kategorie Fyzika?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Teplo patří do kategorie Fyzika

Klíčová slova: názvosloví, Fyzika, Teplo, Fyzika, slovo, wiki, lexikon, formulace, termín, význam, definice pojmu, informace, odborné názvosloví, odborný výraz, význam pojmu, terminus technicus, co znamená, co je to Teplo?


Pojem Teplo je v kategorii Fyzika, ilustrační obrázek

Další možné informační zdroje

Najít heslo Teplo ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat heslo Teplo ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Teplo ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Teplo ve Wikipedii

Zkusit najít heslo Teplo ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Teplo na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Teplo například ve vyhledávači Seznam.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve Wikislovníku nebo v Google překladači.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Teplo? resp. co označuje slovo Teplo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Teplo, odpověď na dotaz co je to Teplo?. Víte např. kdo to je Kozomrd? Znáte a víte kdo je Natalie Portman? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Fyzika. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Chcete si zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Jedním z rychlých a levných způsobů je změna tapety pracovní plochy. Mezi neoblíbenější pozadí patří horský vrchol, kapky vody a obilí.