Co je to?
Definice odborného termínu, slova Teplo. Co znamená pojem Teplo z kategorie Fyzika?

Co je Teplo?

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Teplo

Teplo, jinak též podobné označení tepelná energie, je pojmenování veličiny z oblasti termodynamiky. Vyjadřuje míru změny vnitřní energie, která nebyla způsobena ani prací ani změnou založenou na chemické podstatě. V systémech o různé teplotě dochází při styku výměnám tepla. Samotné teplo je popisem procesů, při kterých se mění energie více veličin. Proto je teplo veličinou dějovou, soustředí se na posloupnost stavů systému, tedy termodynamický děj.
Teplo se označuje písmenem Q, jeho jednotky se shodují s jednotkami práce a energie. K měření se používá kalorimetr. Na šíření tepla bez vykonané práce se zaměřuje termokinetika, tepelné děje zkoumá v obecné rovině termodynamika.


Co je to Teplo? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Teplo. Co znamená pojem Teplo z kategorie Fyzika?

Neručíme za správnost či přesnost obsahu těchto webových stránek. Text napsán pro Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Teplo sdílet s kolegy na různých sociálních sítích – Facebooku, Pinterestu, Redditu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Termín Teplo patří do sekce fyzika

Klíčová slova: odborný výraz, co znamená, přesný výraz, terminus technicus, terminologie, informace, co je to Teplo?, odborné názvosloví, slovo, význam pojmu, Teplo, definice, termín, definice pojmu, lexikon, heslo, popis, co to je


Pojem Teplo je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Další informační zdroje

Zkusit najít slovo Teplo ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Teplo na Youtube

Vyhledat heslo Teplo ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Teplo ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat termín Teplo na Google obrázcích

Najít pojem Teplo ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Teplo například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve Wikipedii, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Google překladači.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Teď už víte co znamená Teplo? resp. co označuje slovo Teplo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Teplo, odpověď na dotaz co je to Teplo?. Víte např. kdo to je Alfred Molina? Znáte a víte kdo je Karolina Světlá? Chápejte, že nemáme prostředky na pravidelnou aktualizaci. v různých oborech lidské činnosti. Pokuste se najít termín Teplo i v jiné kategorii než v fyzika. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Chcete si zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Jedním z rychlých a levných způsobů je změna tapety pracovní plochy. Mezi neoblíbenější pozadí patří horský vrchol, kapky vody a obilí.