Co je to?
Výraz, termín, definice slova ADHD. Co znamená odborný pojem ADHD z kategorie Psychologie?

Co je to ADHD? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu ADHD?

ADHD je zkratka z anglického názvu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. V češtině se běžně používá označení hyperaktivita. Jedná se o vrozenou poruchu chování. Projevuje se nezvladatelným neklidem, poruchami pozornosti, motoriky, neadekvátními reakcemi na podněty apod. Zvládnout dítě s projevy ADHD není snadné, projevy onemocnění přetrvávají v jisté formě do dospělosti. Onemocnění je velmi často dědičně podmíněno. Při výchově dítěte s ADHD je třeba spolupracovat s odborníkem, dodržovat pravidelný denní režim a důsledně vyžadovat splnění zadaných úkolů. V těžších případech mohou pomoci léky jako například Ritalin, Concerta nebo Atomoxetin (Strattera).


Co je to ADHD? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova ADHD. Co znamená odborný pojem ADHD z kategorie Psychologie?

Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem ADHD s vašimi kamarády, známými a přáteli na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Heslo ADHD je v kategorii psychologie

Klíčová slova: přesný výraz, co je to ADHD?, definice, synonymum, slovo, vysvětlení, psychologie, pojem, psychologie, terminus technicus, formulace, odborné názvosloví, popis, přesný význam, význam pojmu, ADHD, názvosloví, definice pojmu


Pojem ADHD je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu ADHD?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

ADHD (zkratka anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“ – hyperkinetická porucha (HKP)), porucha pozornosti s hyperaktivitou, patří mezi neurovývojové poruchy. Tato porucha se projevuje již od raného dětství, nejvíce však ve školním věku, kdy postihuje 3–7 % dětí. Ve 40–50 % případů přetrvává do dospělosti a vyskytuje se u 4–5 % dospělých. Spíše než hyperaktivita se v tomto období objevují pocity vnitřního neklidu, převládá impulzivita a poruchy pozornosti.

Další informační zdroje o slovu ADHD

Chraňte své soukromí a hledejte slovo ADHD ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem ADHD ve Wikimedia Commons

Vyhledat pojem ADHD ve Wikislovníku

Hledat výraz ADHD na Google.cz

Hledat termín ADHD ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít termín ADHD ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo ADHD například v evropském vyhledávači Qwant, v Google překladači, v Microsoft Bing, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova ADHD? resp. co se vlastně skrývá pod slovem ADHD? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu ADHD, odpověď na dotaz co je to ADHD?. Víte např. kdo to je Promotér? Znáte a víte kdo je Morgan Freeman? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je psychologie. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?