Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Azyl. Co znamená pojem Azyl z kategorie Politika?

Co to je Azyl? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Azyl

Azyl čili útočiště je pojem pocházející z řečtiny. Jde o formu právní ochrany, která se vztahuje na takového cizince, který ve své vlasti (kde žil nebo byl občanem státu) nemohl zůstat, protože se oprávněně obával pronásledování.
Pronásledován může být z různých důvodů, například pro svou rasu, náboženství, politických názorů, sexuálního zaměření, příslušnost k určité sociální skupině apod. Azyl je ovšem udělen jen tehdy, jestliže jsou postoje žadatele legitimní.


Co je to Azyl? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Azyl. Co znamená pojem Azyl z kategorie Politika?

Možnost chyb vyhrazena. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Azyl? Pak se o tuto stránku podělte s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Azyl je v kategorii Politika

Klíčová slova: co znamená, slovník, definice, odborný výraz, heslo, vysvětlení, formulace, odborné názvosloví, wiki, význam pojmu, význam slova, význam, pojem, Politika, terminus technicus, synonymum, lexikon, informace


Pojem Azyl je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Azyl? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Azyl (z řec. asylon, útočiště) je právní ochrana uprchlého cizince, který ve státě, jehož je státním občanem nebo kde bydlel (pokud jde o osobu bez státního občanství), má opodstatněné obavy z pronásledování, z rasových, náboženských nebo národnostních důvodů, z důvodů sexuální orientace či zdravotního stavu, kvůli zastávání určitých politických názorů či hlásání těchto názorů, přičemž tyto postoje jsou hodnoceny jako legitimní (např. ne nutně propagace nacismu), pro biologickou příbuznost s nějakou osobou nebo kvůli příslušnosti k určitému sociálnímu agregátu (např. náhodní svědci zločinů proti lidskosti) či sociální skupině, která nemá charakter zločinecké organizace, kvůli svému zvláštnímu tělesnému či jinému znamení, jež by mohlo být spojováno s nebezpečnými předsudky (např. pověry o čarodějnictví v rovníkové Africe), obává se výkonu soudně či jinak uloženého trestu, jenž je hodnocen jako nepřiměřeně přísný, exemplární trest či jako trest nehumánní (např. z pohledu mnoha států trest smrti), nebo možnosti, že takový trest bude uložen, a vzhledem k těmto obavám se nechce nebo nemůže vrátit zpět do svého domovského státu. Právo na azyl neodvisí od toho, zda důvody předjímané perzekuce jsou skutečné, či jen domnělé (např. odsouzení ve vykonstruovaném procesu za účast na smyšlené činnosti neexistující sabotážní skupiny).

Pro více informací o heslu Azyl zkuste navštívit tyto odkazy

Hledat heslo Azyl ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat heslo Azyl ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Azyl na Youtube

Vyhledat slovo Azyl ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat pojem Azyl na Google.cz

Hledat termín Azyl ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Azyl například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Azyl? resp. co je to Azyl? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Azyl, odpověď na dotaz co je to Azyl?. Víte např. kdo to je Sommelier? Znáte a víte kdo je Petr Chmela? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v závislosti na oboru a kontextu. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Politika. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, slovníková hesla, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.