Co je to?
Výraz, termín, definice slova Akademický rok. Co znamená odborný pojem Akademický rok z kategorie Školství?

Co je to Akademický rok? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Akademický rok

Akademický rok je rok studia na vysoké škole. Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců a začíná v době, kterou určí rektor. Akademický rok má dva semestry – letní a zimní. V obou semestrech probíhá výuka prostřednictvím přednášek a seminářů, semestr je zakončen zkouškovým obdobím se zápočty nebo zkouškami z jednotlivých předmětů.
V průběhu akademického roku musí student získat patřičný počet kreditů, aby mohl postoupit do vyššího ročníku.


Co je to Akademický rok? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Akademický rok. Co znamená odborný pojem Akademický rok z kategorie Školství?

Texty mohou obsahovat chyby. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte uvedený text s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Akademický rok je v kategorii Školství

Klíčová slova: co znamená, popis, wiki, terminologie, Školství, termín, přesný výraz, co je to Akademický rok?, Akademický rok, pojem, Školství, lexikon, informace, přesný význam, definice, slovo, význam, definice pojmu


Pojem Akademický rok je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Akademický rok dozvíte následující

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

V České republice v případě studia na vysokých školách se jedná o akademický rok (dle vysokoškolského zákona), který trvá 12 kalendářních měsíců a jehož začátek stanoví rektor. Studium je členěno zejména na semestry, ročníky nebo bloky. Každý semestr, ročník nebo blok sestává z období výuky a zkoušek a z období prázdnin. Začátek akademického roku může být rektorem oficiálně stanovován např. na 1. září, konec pak v tomto případě na 31. srpen následujícího kalendářního roku. Období výuky může začínat i o něco později, např. ve 3. týdnu měsíce září, a může trvat do měsíce prosince (13 týdnů). Zkušební období pak může začínat hned po novém kalendářním roce a trvat do třetího týdne měsíce února (7 týdnů), čímž může končit semestr zimní. Následně pak může začínat semestr letní, který zpravidla opět může trvat 13 týdnů, do třetího týdne měsíce května, a může být následován zkušebním obdobím (do 30. června). Od 1. července pak může začínat období prázdnin, které většinou může oficiálně trvat do poloviny srpna, poslední 2 týdny v srpnu pak mohou být stanoveny jako období zkušební.

Hledejte pojem Akademický rok v následujících vyhledávačích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Akademický rok ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Akademický rok ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít výraz Akademický rok na Google.cz

Vyhledat termín Akademický rok ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat pojem Akademický rok ve fulltextu Seznam.cz

Hledat slovo Akademický rok ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Akademický rok například ve Wikislovníku, v projektu slovnik.cz, ve videích na Youtube, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Akademický rok? resp. co přesně označuje termín Akademický rok? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Akademický rok, odpověď na dotaz co je to Akademický rok?. Víte např. kdo to je Mikejepan? Znáte a víte kdo je Omezenec? Ke každému slovo může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Školství). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.