Co je to?
Odborný výraz, definice slova Psychopatie. Co znamená pojem Psychopatie z kategorie Psychologie?

Co je to Psychopatie? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Psychopatie?

Psychopatie je označení duševní poruchu několika druhů. Obecně se takto může označovat jakýkoli druh duševní poruchy, nemoci nebo poruchy chování. Dnes se používá pojem porucha osobnosti, dříve se jako psychopatie označovaly různé antisociální poruchy, případně i jejich méně závažné formy, jako porucha paranoidní, narcistická, schizoidní, histriónská, anankastická, závislá, vyhýbavá. Patří sem také hraniční osobnost.
Podle některých názorů se jedná o užší skupinu poruch, tedy jen disociální porucha a sociopatie. Jedná se o psychickou vlastnost, vzorec chování či stav, které vyjadřují životní styl dané osoby i jeho vztah k sobě i k druhým lidem. Těmi jsou významné odchylky od chování průměrného normálního člověka. Tyto odchylky se označují jako deviace. Příčiny mohou být genetické, hormonální nebo způsobené úrazem, citovou deprivací v dětství, stresem nebo traumaty. Psychopatie může být morální, citová, sexuální nebo sadistická. U lehčích forem může pomoci terapie, výchova nebo změna prostředí.


Odborný výraz, definice slova Psychopatie. Co znamená pojem Psychopatie z kategorie Psychologie?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Psychopatie patří do sekce Psychologie

Klíčová slova: názvosloví, význam pojmu, přesný význam, co znamená, definice, vysvětlení, odborný výraz, popis, synonymum, Psychologie, terminologie, pojem, význam, co to je, co je to Psychopatie?, informace, termín, Psychopatie


Pojem Psychopatie je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Psychopatie dozvíte následující

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Slovo psychopatie má několik významů:
♦ v užším smyslu pouze antisociální (disociální) porucha osobnosti nebo její těžší formy (psychopati Cleckleyova typu) nebo tzv. sociopatii
♦ v širším smyslu zastaralý termín pro dnešní pojem porucha osobnosti obecně, což kromě antisociální poruchy může zahrnovat i lehčí formy, jako například narcistickou, histriónskou, paranoidní, schizoidní, anankastickou, vyhýbavou, závislou nebo hraniční osobnost
♦ v nejširším smyslu jakákoliv duševní porucha, duševní nemoc nebo porucha chování (tento význam v současné době také není obvyklý)

Linky na jiné informační zdroje

Najít heslo Psychopatie ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Psychopatie ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Psychopatie na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Psychopatie ve Wikimedia Commons

Zkusit najít heslo Psychopatie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat slovo Psychopatie ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Psychopatie například ve vyhledávači Seznam.cz, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, ve Wikislovníku nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Psychopatie? resp. co se skrývá pod slovem Psychopatie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Psychopatie, odpověď na dotaz co je to Psychopatie?. Víte např. kdo to je Ester Kočičková? Znáte a víte kdo je Mentál? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů podle různých oborů. Proto případně zapátrejte po pojmu Psychopatie i v jiných kategoriích (než Psychologie). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.