Co je to?
Definice výrazu Environmentální výchova. Co znamená odborný pojem Environmentální výchova z kategorie Školství?

Co je Environmentální výchova?

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Environmentální výchova?

Environmentální výchova je označení pro přístupy, které se soustředí na problémy při hledání vztahů a soužití mezi lidmi a přírodou. Tyto přístupy mohou být velmi odlišné. V užším smyslu slova se jedná o vzdělávání, které je důsledkem strachu společnosti ze zhoršování životního prostředí. Environmentální výchova má však delší tradici a některé její prvky pocházejí již z 18. století. Setkáváme se s nimi v dílech vědců, spisovatelů i některých pedagogických osobností. V té době byly cílem ochrany přírodní jevy, které přitahovaly svou ojedinělostí a vzhledem. V 80. letech minulého století byly stanoveny cíle environmentální výchovy a zařadila se mezi vyučovací předměty ve školách. Často byla zaměňována za pojem ekologická výchova.
Pojetí je však širší, zahrnuje výchovu o životním prostředí, pro životní prostředí a přímý kontakt s ním jako se zdrojem poznání, a také postoje a činnosti, které směřují k etickým hodnotám. V environmentální výchově se probírají různá tématy, jako jsou například ochrana přírody, udržitelný rozvoj, energie a zdroje, odpadové hospodářství, klimatické změny, znečišťování životního prostředí a další.


Co je to Environmentální výchova? Význam slova, termín, Definice výrazu Environmentální výchova. Co znamená odborný pojem Environmentální výchova z kategorie Školství?

Chyby vyhrazeny. Sepsáno redaktory Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Environmentální výchova? s vašimi kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Environmentální výchova je v sekci Školství

Klíčová slova: význam slova, pojem, význam pojmu, heslo, terminologie, Environmentální výchova, názvosloví, Školství, formulace, slovník, přesný výraz, synonymum, vysvětlení, wiki, co to je, odborný výraz, význam, co znamená


Pojem Environmentální výchova je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Environmentální výchova?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Environmentální výchovu můžeme v nejširším pojetí chápat jako souhrnné označení pro komplex často značně se různících přístupů reagujících na problémy v hledání koexistence mezi lidskou společností a přírodou. Na první pohled by se mohlo zdát, že environmentální výchova vznikla teprve nedávno (coby jedno z průřezových témat RVP), a že je produktem vzrůstajících obav moderní společnosti o životní prostředí. Opak je ale pravdou. Environmentální vzdělávání se vyvíjelo mnoho let a s prvky environmentální výchovy se můžeme setkat již v 18. století.

Internetové odkazy na vyhledávače

Vyhledat slovo Environmentální výchova ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít Environmentální výchova na Google obrázcích

Najít výraz Environmentální výchova ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat frázi Environmentální výchova ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Environmentální výchova ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít Environmentální výchova na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Environmentální výchova například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v evropském vyhledávači Qwant nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Právě jste zjistili jaký je přesný význam slova Environmentální výchova? resp. co přesně označuje termín Environmentální výchova? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Environmentální výchova, odpověď na dotaz co je to Environmentální výchova?. Víte např. kdo to je Kopáč? Znáte a víte kdo je Gigolo? Údaje zde uvedené mohou být již neaktuální či zastaralé. Aktualizace článků není pravidelná. podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste hledání i v jiné sekci webu než v Školství. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.