Co je to?
Definice výrazu, termínu Environmentální výchova. Co znamená odborný pojem Environmentální výchova z kategorie Školství?

Co je to Environmentální výchova? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Environmentální výchova

Environmentální výchova je označení pro přístupy, které se soustředí na problémy při hledání vztahů a soužití mezi lidmi a přírodou. Tyto přístupy mohou být velmi odlišné. V užším smyslu slova se jedná o vzdělávání, které je důsledkem strachu společnosti ze zhoršování životního prostředí. Environmentální výchova má však delší tradici a některé její prvky pocházejí již z 18. století. Setkáváme se s nimi v dílech vědců, spisovatelů i některých pedagogických osobností. V té době byly cílem ochrany přírodní jevy, které přitahovaly svou ojedinělostí a vzhledem. V 80. letech minulého století byly stanoveny cíle environmentální výchovy a zařadila se mezi vyučovací předměty ve školách. Často byla zaměňována za pojem ekologická výchova.
Pojetí je však širší, zahrnuje výchovu o životním prostředí, pro životní prostředí a přímý kontakt s ním jako se zdrojem poznání, a také postoje a činnosti, které směřují k etickým hodnotám. V environmentální výchově se probírají různá tématy, jako jsou například ochrana přírody, udržitelný rozvoj, energie a zdroje, odpadové hospodářství, klimatické změny, znečišťování životního prostředí a další.


Co je to Environmentální výchova? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Environmentální výchova. Co znamená odborný pojem Environmentální výchova z kategorie Školství?

Neručíme za úplnost, správnost, přesnost ani aktuálnost zde uvedených informací. Text napsán pro Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s rodinou a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz Environmentální výchova patří do kategorie Školství

Klíčová slova: Školství, pojem, heslo, význam slova, popis, přesný význam, definice, terminologie, názvosloví, definice pojmu, lexikon, formulace, vysvětlení, co to je, co je to Environmentální výchova?, význam, co znamená, význam pojmu


Pojem Environmentální výchova je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Environmentální výchova? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Environmentální výchovu můžeme v nejširším pojetí chápat jako souhrnné označení pro komplex často značně se různících přístupů reagujících na problémy v hledání koexistence mezi lidskou společností a přírodou. Na první pohled by se mohlo zdát, že environmentální výchova vznikla teprve nedávno (coby jedno z průřezových témat RVP), a že je produktem vzrůstajících obav moderní společnosti o životní prostředí. Opak je ale pravdou. Environmentální vzdělávání se vyvíjelo mnoho let a s prvky environmentální výchovy se můžeme setkat již v 18. století.

Pro více informací o heslu Environmentální výchova zkuste navštívit tyto odkazy

Hledat pojem Environmentální výchova ve Wikizdrojích

Hledat termín Environmentální výchova ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Environmentální výchova ve Wikimedia Commons

Najít heslo Environmentální výchova ve vyhledávači Yandex

Najít slovo Environmentální výchova ve fulltextu Seznam.cz

Hledat výraz Environmentální výchova ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Environmentální výchova například ve videích na Youtube, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Environmentální výchova? resp. co je to Environmentální výchova? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Environmentální výchova, odpověď na dotaz co je to Environmentální výchova?. Víte např. kdo to je Perníkář? Znáte a víte kdo je Podivín? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Environmentální výchova v jiné sekci než Školství. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.