Co je to?
Výraz, termín, definice slova Environmentální výchova. Co znamená odborný pojem Environmentální výchova z kategorie Školství?

Co je to Environmentální výchova? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Environmentální výchova

Environmentální výchova je označení pro přístupy, které se soustředí na problémy při hledání vztahů a soužití mezi lidmi a přírodou. Tyto přístupy mohou být velmi odlišné. V užším smyslu slova se jedná o vzdělávání, které je důsledkem strachu společnosti ze zhoršování životního prostředí. Environmentální výchova má však delší tradici a některé její prvky pocházejí již z 18. století. Setkáváme se s nimi v dílech vědců, spisovatelů i některých pedagogických osobností. V té době byly cílem ochrany přírodní jevy, které přitahovaly svou ojedinělostí a vzhledem. V 80. letech minulého století byly stanoveny cíle environmentální výchovy a zařadila se mezi vyučovací předměty ve školách. Často byla zaměňována za pojem ekologická výchova.
Pojetí je však širší, zahrnuje výchovu o životním prostředí, pro životní prostředí a přímý kontakt s ním jako se zdrojem poznání, a také postoje a činnosti, které směřují k etickým hodnotám. V environmentální výchově se probírají různá tématy, jako jsou například ochrana přírody, udržitelný rozvoj, energie a zdroje, odpadové hospodářství, klimatické změny, znečišťování životního prostředí a další.


Co je to Environmentální výchova? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Environmentální výchova. Co znamená odborný pojem Environmentální výchova z kategorie Školství?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Environmentální výchova sdílet s kamarády na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Pojem Environmentální výchova patří do sekce Školství

Klíčová slova: Školství, pojem, definice, wiki, co znamená, názvosloví, formulace, odborné názvosloví, co je to Environmentální výchova?, synonymum, popis, Školství, definice pojmu, slovo, lexikon, slovník, vysvětlení, termín


Pojem Environmentální výchova je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Environmentální výchova? Výraz, definice slova z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Environmentální výchovu můžeme v nejširším pojetí chápat jako souhrnné označení pro komplex často značně se různících přístupů reagujících na problémy v hledání koexistence mezi lidskou společností a přírodou. Na první pohled by se mohlo zdát, že environmentální výchova vznikla teprve nedávno (coby jedno z průřezových témat RVP), a že je produktem vzrůstajících obav moderní společnosti o životní prostředí. Opak je ale pravdou. Environmentální vzdělávání se vyvíjelo mnoho let a s prvky environmentální výchovy se můžeme setkat již v 18. století.

Internetové odkazy na vyhledávače

Hledat pojem Environmentální výchova ve vyhledávači Qwant

Vyhledat výraz Environmentální výchova ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Environmentální výchova ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Environmentální výchova ve Wikimedia Commons

Najít termín Environmentální výchova na Google.cz

Zkusit najít pojem Environmentální výchova ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Environmentální výchova například ve Wikislovníku, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Environmentální výchova? resp. co se přesně ukrývá za slovem Environmentální výchova? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Environmentální výchova, odpověď na dotaz co je to Environmentální výchova?. Víte např. kdo to je Kádrovák? Znáte a víte kdo je Antonín Navrátil? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Školství. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.