Co je to?
Výraz, termín, definice slova Klinická studie. Co znamená odborný pojem Klinická studie z kategorie Lékařství?

Co je to Klinická studie? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Klinická studie

Klinická studie je pojem z oblasti výzkumu a vývoje nových léků a rozvoje moderního lékařství. Při klinických studiích se ověřuje, prokazuje účinnost a bezpečnost možných léčiv. Ta byla nejdříve důkladně testována v laboratořích, za daných podmínek. Před schválením registrace léčiva a jeho vstupem na trh musí klinické studie proběhnout vždy. Tyto studie financují a uskutečňují farmaceutické firmy, které usilují o inovace. Jejich spolupracovníky jsou zdravotnická pracoviště, studie provádějí lékaři, zdravotní sestry a odborný personál.
Studie se ověřují nejdříve na zdravých dobrovolnících, pak teprve na tisících pacientů. Nejdříve se zkoumá to, jak se ověřovaná látka chová v organizmu člověka, jak ji lidé snáší a jak působí na orgány celého těla. Poté se možný nový lék podá menší skupině pacientů se zkoumaným onemocněním. Ověřují se účinky, dávkování i vedlejší projevy. V další fázi jde o dlouhodobý účinek, dávkování, bezpečnost. Teprve potom může proběhnut registrace. I po ní probíhá další hodnocení, možné interakce, dlouhodobé účinky, podávání pro odlišné skupiny osob. Klinická studie obvykle trvá 5 až 7 let. Klinické studie mají přísná pravidla a provádí se podle protokolu. Povolení k provádění studie musí schválit příslušný úřad.


Co je to Klinická studie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Klinická studie. Co znamená odborný pojem Klinická studie z kategorie Lékařství?

Provozovatel neručí za aktuálnost a úplnost informací. V textech mohou být věcné a technické nepřesnosti a gramatické či typografické chyby. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Klinická studie můžete sdílet s vašimi přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Pojem Klinická studie je v kategorii lékařství

Klíčová slova: slovník, formulace, wiki, Klinická studie, přesný význam, odborný výraz, lexikon, význam slova, odborné názvosloví, synonymum, slovo, informace, přesný výraz, význam pojmu, heslo, význam, co znamená, popis


Pojem Klinická studie je v kategorii lékařství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Klinická studie? Výraz, definice slova z Wikipedie

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Klinické studie jsou studie na lidech nebo na zvířatech, jejichž úkolem je ověření bezpečnosti a účinnosti nového léčiva, vakcíny, léčebného postupu, vyšetření, doplňků stravy či přístrojů. V závislosti na typu produktu a fázi vývoje jsou nejprve prováděny malé pilotní studie na dobrovolnících nebo pacientech, v případě pozitivních výsledků počet pacientů či dobrovolníků postupně stoupá. Klinické testy mohou mít různý rozsah, od jednoho výzkumného zařízení v jedné zemi až po mnoho zařízení v několika zemích. Kompletní řada klinických testů může stát desetitisíce až miliardy Kč.

Linky na jiné informační zdroje

Zkusit najít výraz Klinická studie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat heslo Klinická studie na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Klinická studie ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Klinická studie ve Wikislovníku

Zkusit najít pojem Klinická studie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat termín Klinická studie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Klinická studie například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Lingea slovnících, ve videích na Youtube, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Klinická studie? resp. co označuje slovo Klinická studie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Klinická studie, odpověď na dotaz co je to Klinická studie?. Víte např. kdo to je Nigel Farage? Znáte a víte kdo je Antikrist? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než lékařství. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího zajímavosti, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Náš tip. Seznam textových blahopřání ke sňatku, k výročí nebo k narozeninám.