Co je to?
Odborný výraz, definice slova SPU. Co znamená slovo SPU z kategorie Psychologie?

Co je SPU? Definice pojmu

Co znamená pojem, slovo, definice termínu SPU?

SPU je zkratka používaná jako souhrnné označení pro specifické (vývojové) poruchy učení a chování, dříve označované jako LMD (lehké mozkové dysfunkce). Jedná se o vrozené dysfunkce centrálního nervového systému. Patří sem např. dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (porucha psaní), dyskalkulie a další, méně časté poruchy. Tyto poruchy se dají spolehlivě rozpoznat teprve během prvních let školní docházky. Jejich diagnostiku nejčastěji provádějí Pedagogicko-psychologické poradny. Žáci s těmito poruchami často vyžadují individuální přístup učitele, nutnost provádět nácviky různých technik, které pomáhají negativní dopady poruch kompenzovat, případně používání různých tzv. kompenzačních pomůcek (dysgrafik může psát na počítači a tím odpadne problém s nečitelným rukopisem). Na žáky se SPU samozřejmě pamatuje i hodnocení státní maturitní zkoušky.


Co je to SPU? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova SPU. Co znamená slovo SPU z kategorie Psychologie?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem SPU s dalšími lidmi na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Pojem SPU patří do kategorie psychologie

Klíčová slova: odborné názvosloví, lexikon, definice, termín, heslo, význam, vysvětlení, význam pojmu, terminus technicus, formulace, pojem, slovník, psychologie, definice pojmu, co znamená, wiki, terminologie, co to je


Pojem SPU je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem SPU? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže.

Více informací o pojmu SPU lze najít v následujících zdrojích

Vyhledat pojem SPU ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem SPU na Youtube

Zkusit najít slovo SPU ve Wikislovníku

Hledat pojem SPU ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít pojem SPU ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít termín SPU ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo SPU například ve fulltextu Google.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova SPU? resp. co se vlastně skrývá pod slovem SPU? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu SPU, odpověď na dotaz co je to SPU?. Víte např. kdo to je Stephenie Meyerová? Znáte a víte kdo je Stevard? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než psychologie). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Setkali jste se s pojmem švica a nevíte, co znamená? Pokud je vaše odpověď kladná, podívejte se na tento web na kterém můžete nalézt odpověď.