Co je to?
Výraz, termín, definice slova SPU. Co znamená odborný pojem SPU z kategorie Psychologie?

Co je to SPU? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu SPU

SPU je zkratka používaná jako souhrnné označení pro specifické (vývojové) poruchy učení a chování, dříve označované jako LMD (lehké mozkové dysfunkce). Jedná se o vrozené dysfunkce centrálního nervového systému. Patří sem např. dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (porucha psaní), dyskalkulie a další, méně časté poruchy. Tyto poruchy se dají spolehlivě rozpoznat teprve během prvních let školní docházky. Jejich diagnostiku nejčastěji provádějí Pedagogicko-psychologické poradny. Žáci s těmito poruchami často vyžadují individuální přístup učitele, nutnost provádět nácviky různých technik, které pomáhají negativní dopady poruch kompenzovat, případně používání různých tzv. kompenzačních pomůcek (dysgrafik může psát na počítači a tím odpadne problém s nečitelným rukopisem). Na žáky se SPU samozřejmě pamatuje i hodnocení státní maturitní zkoušky.


Co je to SPU? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova SPU. Co znamená odborný pojem SPU z kategorie Psychologie?

Možnost chyb vyhrazena. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova SPU sdílet s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín SPU patří do sekce Psychologie

Klíčová slova: přesný význam, synonymum, Psychologie, co znamená, názvosloví, heslo, slovo, terminologie, popis, informace, terminus technicus, slovník, termín, co je to SPU?, pojem, význam slova, formulace, vysvětlení


Pojem SPU je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu SPU dozvíte následující

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže.

Zkuste zjistit více informací o slovu SPU v následujících zdrojích

Hledat slovo SPU ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo SPU ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem SPU ve Wikimedia Commons

Hledat termín SPU ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem SPU na Youtube

Najít pojem SPU ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo SPU například ve fulltextu Google.cz, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená SPU? resp. co se přesně ukrývá za slovem SPU? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu SPU, odpověď na dotaz co je to SPU?. Víte např. kdo to je Skaut? Znáte a víte kdo je Speleolog? Ke každému slovo může existovat víc definic podle různých oborů. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Psychologie. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Setkali jste se s pojmem švica a nevíte, co znamená? Pokud je vaše odpověď kladná, podívejte se na tento web na kterém můžete nalézt odpověď.