Co je to?
Definice výrazu Větný člen. Co znamená odborný pojem Větný člen z kategorie Český jazyk?

Co to je Větný člen? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Větný člen?

Větný člen je v syntaxi jazyka (nauce o stavbě vět a vztazích mezi slovy ve větě) základní stavební jednotkou věty. Větným členem může být pouze plnovýznamové slovo (slovní druhy od podstatných jmen po příslovce; předložky jsou součástí větného členu pouze ve spojení s podstatným jménem). Větné členy dělíme na základní (podmět, přísudek) a rozvíjející (přívlastek, příslovečné určení, předmět, doplněk).


Co je to Větný člen? Význam slova, termín, Definice výrazu Větný člen. Co znamená odborný pojem Větný člen z kategorie Český jazyk?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Definici pojmu Větný člen sdílejte s přáteli na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Větný člen je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: Český jazyk, co je to Větný člen?, vysvětlení, význam slova, co to je, přesný význam, formulace, Český jazyk, Větný člen, definice, odborné názvosloví, terminus technicus, lexikon, terminologie, informace, význam, termín, co znamená


Pojem Větný člen je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Větný člen? Definice slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Větný člen je nejmenší jednotka větné struktury. Pozná se podle toho, že se dá ve větě přesunout jen jako celek. Slova se mluvnicky spojují ve věty, stávají se větnými členy a tvoří mluvnickou výstavbu věty. Větným členem se stává každé plnovýznamové slovo, které vstoupí do věty a získá tak svoji větnou funkci. Větný člen může být rozvíjen dalšími větnými členy.

Další informační zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Větný člen ve Wikimedia Commons

Najít pojem Větný člen ve vyhledávači Yandex

Vyhledat heslo Větný člen ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít pojem Větný člen ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít heslo Větný člen ve Wikizdrojích

Zkusit najít výraz Větný člen ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Větný člen například v Microsoft Bing, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Větný člen? resp. co vlastně znamená slovo Větný člen? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Větný člen, odpověď na dotaz co je to Větný člen?. Víte např. kdo to je Mzdová účetní? Znáte a víte kdo je Vlasta Redl? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Český jazyk. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.