Co je to?
Definice výrazu Větný člen. Co znamená odborný pojem Větný člen z kategorie Český jazyk?

Co to je Větný člen? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Větný člen?

Větný člen je v syntaxi jazyka (nauce o stavbě vět a vztazích mezi slovy ve větě) základní stavební jednotkou věty. Větným členem může být pouze plnovýznamové slovo (slovní druhy od podstatných jmen po příslovce; předložky jsou součástí větného členu pouze ve spojení s podstatným jménem). Větné členy dělíme na základní (podmět, přísudek) a rozvíjející (přívlastek, příslovečné určení, předmět, doplněk).


Co je to Větný člen? Význam slova, termín, Definice výrazu Větný člen. Co znamená odborný pojem Větný člen z kategorie Český jazyk?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Větný člen se nachází v sekci Český jazyk

Klíčová slova: termín, význam slova, pojem, informace, odborné názvosloví, Český jazyk, co znamená, co je to Větný člen?, terminologie, Český jazyk, Větný člen, přesný význam, formulace, lexikon, význam pojmu, heslo, slovník, definice pojmu


Pojem Větný člen je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Větný člen? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Větný člen je nejmenší jednotka větné struktury. Pozná se podle toho, že se dá ve větě přesunout jen jako celek. Slova se mluvnicky spojují ve věty, stávají se větnými členy a tvoří mluvnickou výstavbu věty. Větným členem se stává každé plnovýznamové slovo, které vstoupí do věty a získá tak svoji větnou funkci. Větný člen může být rozvíjen dalšími větnými členy.

Internetové odkazy na vyhledávače

Hledat termín Větný člen ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít termín Větný člen ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Větný člen ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Větný člen ve Wikimedia Commons

Najít výraz Větný člen ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít výraz Větný člen ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Větný člen například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikizdrojích, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Větný člen? resp. jaký je přesný význam slova Větný člen? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Větný člen, odpověď na dotaz co je to Větný člen?. Víte např. kdo to je Užitečný idiot? Znáte a víte kdo je Vlasta Redl? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Český jazyk). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.