Co je to?
Výraz, termín, definice slova Větný člen. Co znamená odborný pojem Větný člen z kategorie Český jazyk?

Co je to Větný člen? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Větný člen?

Větný člen je v syntaxi jazyka (nauce o stavbě vět a vztazích mezi slovy ve větě) základní stavební jednotkou věty. Větným členem může být pouze plnovýznamové slovo (slovní druhy od podstatných jmen po příslovce; předložky jsou součástí větného členu pouze ve spojení s podstatným jménem). Větné členy dělíme na základní (podmět, přísudek) a rozvíjející (přívlastek, příslovečné určení, předmět, doplněk).


Co je to Větný člen? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Větný člen. Co znamená odborný pojem Větný člen z kategorie Český jazyk?

Chyby vyhrazeny. Napsáno redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet se známými na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Termín Větný člen patří do kategorie Český jazyk

Klíčová slova: pojem, Český jazyk, informace, význam slova, co je to Větný člen?, přesný výraz, co to je, význam pojmu, slovo, definice, terminologie, odborný výraz, termín, slovník, přesný význam, odborné názvosloví, wiki, popis


Pojem Větný člen je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Větný člen? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Větný člen je nejmenší jednotka větné struktury. Pozná se podle toho, že se dá ve větě přesunout jen jako celek. Slova se mluvnicky spojují ve věty, stávají se větnými členy a tvoří mluvnickou výstavbu věty. Větným členem se stává každé plnovýznamové slovo, které vstoupí do věty a získá tak svoji větnou funkci. Větný člen může být rozvíjen dalšími větnými členy.

Jiné informační zdroje o pojmu Větný člen

Zkusit najít výraz Větný člen ve fulltextu Seznam.cz

Najít výraz Větný člen ve Wikizdrojích

Zkusit najít slovo Větný člen ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít heslo Větný člen ve vyhledávači Yandex

Vyhledat heslo Větný člen ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Větný člen ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Větný člen například ve videích na Youtube, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, ve fulltextu Google.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Větný člen? resp. jaká je definice termínu Větný člen? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Větný člen, odpověď na dotaz co je to Větný člen?. Víte např. kdo to je Konšel? Znáte a víte kdo je Jožka Černý? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Český jazyk. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.