Co je to?
Definice výrazu Větný člen. Co znamená odborný pojem Větný člen z kategorie Český jazyk?

Co to je Větný člen? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Větný člen

Větný člen je v syntaxi jazyka (nauce o stavbě vět a vztazích mezi slovy ve větě) základní stavební jednotkou věty. Větným členem může být pouze plnovýznamové slovo (slovní druhy od podstatných jmen po příslovce; předložky jsou součástí větného členu pouze ve spojení s podstatným jménem). Větné členy dělíme na základní (podmět, přísudek) a rozvíjející (přívlastek, příslovečné určení, předmět, doplněk).


Co je to Větný člen? Význam slova, termín, Definice výrazu Větný člen. Co znamená odborný pojem Větný člen z kategorie Český jazyk?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Větný člen s partnery, kolegy a kamarády na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Větný člen patří do kategorie Český jazyk

Klíčová slova: význam, přesný výraz, odborné názvosloví, co to je, heslo, přesný význam, slovník, co je to Větný člen?, terminologie, význam slova, termín, Český jazyk, synonymum, odborný výraz, vysvětlení, slovo, Český jazyk, formulace


Pojem Větný člen je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Větný člen?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Větný člen je nejmenší jednotka větné struktury. Pozná se podle toho, že se dá ve větě přesunout jen jako celek. Slova se mluvnicky spojují ve věty, stávají se větnými členy a tvoří mluvnickou výstavbu věty. Větným členem se stává každé plnovýznamové slovo, které vstoupí do věty a získá tak svoji větnou funkci. Větný člen může být rozvíjen dalšími větnými členy.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Zkusit najít výraz Větný člen ve Wikizdrojích

Hledat heslo Větný člen ve vyhledávači Yandex

Najít slovo Větný člen ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Větný člen ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat heslo Větný člen ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít pojem Větný člen ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Větný člen například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Microsoft Bing, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaký je přesný význam slova Větný člen? resp. jaký je význam slova Větný člen? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Větný člen, odpověď na dotaz co je to Větný člen?. Víte např. kdo to je Ječmínek? Znáte a víte kdo je Jožka Černý? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Český jazyk). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.