Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Kontemplace. Co znamená pojem Kontemplace z kategorie Náboženství?

Co je Kontemplace?

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Kontemplace

Kontemplace je pojem pocházející z latiny, ze slova contemplus, tedy zhlédnutí, přemýšlení nebo meditace. Toto slovo se používá k označení způsobu, jakým jednotlivec nebo skupina lidí přemýšlí o sobě, svém životě a světě kolem sebe. Kontemplace znamená činnost, která spočívá v hlubokém zamyšlení nad vlastní existencí, vnitřními pocity, myšlenkami a cíli. Kontemplace většinou probíhá v klidném a tichém prostředí, kde si jednotlivec může v klidu sednout, uvolnit mysl a zaměřit se na své myšlenky a pocity. V tomto stavu se snaží hlouběji proniknout do svého nitra, porozumět sobě samému a nalézt smysl své existence. Kontemplace může mít mnoho podob, ale obvykle se jedná o vnitřní zamyšlení, přemýšlení, vizualizaci, meditaci nebo modlitbu. Kontemplace bývala obvykle spojována s náboženstvím, zejména s křesťanstvím. Důvodem bylo to, že se mnoho křesťanských učitelů a světců zabývalo hlubokým zamyšlením nad svým životem a cílem své existence. Taková kontemplace měla být prostředkem k přiblížení se k Bohu a objevení jeho plánu pro jednotlivce.
Dnes se však kontemplace provádí nejen ve spojení s náboženstvím, ale také jako prostředek k sebepoznání, ke zlepšení duševního zdraví, ke zvýšení kreativity nebo ke zlepšení schopnosti řešit problémy. Existuje mnoho technik, které umožňují provádět kontemplaci a pomáhají jednotlivcům proniknout do svého nitra a najít v sobě odpovědi na důležité otázky. Jednou z nejčastěji používaných technik pro kontemplaci je meditace, vizualizace, dechová cvičení a další techniky.


Co je to Kontemplace? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Kontemplace. Co znamená pojem Kontemplace z kategorie Náboženství?

Provozovatel neručí za to, že informace uvedené na portálu, nebo na stránkách na které portál odkazuje, jsou správné, úplné a aktuální. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s dalšími osobami na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Výraz Kontemplace se nachází v kategorii náboženství

Klíčová slova: pojem, náboženství, co je to Kontemplace?, Kontemplace, význam, lexikon, termín, slovník, informace, formulace, názvosloví, definice pojmu, vysvětlení, odborný výraz, odborné názvosloví, definice, synonymum, terminologie


Pojem Kontemplace je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Kontemplace? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Kontemplace (z lat. contemplatio) je nejvyšší stupeň modlitby; stav přímého patření na Boha člověkem, nakolik je to v tomto životě možné; „nazírání“.
Mimo křesťanství se paralelní jevy (tj. soustředění, jehož předmětem není nic jednotlivého ve světě) zpravidla označují ne jako kontemplace, nýbrž jako meditace; v křesťanství ovšem výraz "meditace" znamená spíše soustředění na konkrétní téma a jeho diskurzivní promýšlení.
V křesťanském prostředí je kontemplace chápána jako účast na vnitřním životě Nejsvětější Trojice, tzn. na vztazích tří osob Boha a na jejich vzájemném poznávání. Tato účast člověka na vnitřním životě Boha není způsobena nějakou duchovní metodou či cvičením, ale přijetím svobodného Božího pozvání k takovému sdílení a k takovémuto participačnímu vztahu. Základem pro kontemplaci člověka je křestní milost, tzn. milost, již přijme při svátostném křtu.

Odkazy na jiné weby a vyhledávače

Najít pojem Kontemplace ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kontemplace ve Wikimedia Commons

Zkusit najít Kontemplace ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít pojem Kontemplace ve vyhledávači Yahoo

Vyhledat slovo Kontemplace ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Kontemplace na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Kontemplace například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Microsoft Bing, v Google obrázcích nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená slovo Kontemplace? resp. co znamená Kontemplace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kontemplace, odpověď na dotaz co je to Kontemplace?. Víte např. kdo to je Mark Knopfler? Znáte a víte kdo je Ondřej Bábor? Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Texty neaktualizujeme pravidelně. Pojmy mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Pokuste se najít termín Kontemplace i v jiné kategorii než v náboženství. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie náboženství, Kaple na zahradě, kontemplace, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?