Co je to?
Definice výrazu Kontemplace. Co znamená odborný pojem Kontemplace z kategorie Náboženství?

Co je Kontemplace? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Kontemplace?

Kontemplace je pojem pocházející z latiny, ze slova contemplus, tedy zhlédnutí, přemýšlení nebo meditace. Toto slovo se používá k označení způsobu, jakým jednotlivec nebo skupina lidí přemýšlí o sobě, svém životě a světě kolem sebe. Kontemplace znamená činnost, která spočívá v hlubokém zamyšlení nad vlastní existencí, vnitřními pocity, myšlenkami a cíli. Kontemplace většinou probíhá v klidném a tichém prostředí, kde si jednotlivec může v klidu sednout, uvolnit mysl a zaměřit se na své myšlenky a pocity. V tomto stavu se snaží hlouběji proniknout do svého nitra, porozumět sobě samému a nalézt smysl své existence. Kontemplace může mít mnoho podob, ale obvykle se jedná o vnitřní zamyšlení, přemýšlení, vizualizaci, meditaci nebo modlitbu. Kontemplace bývala obvykle spojována s náboženstvím, zejména s křesťanstvím. Důvodem bylo to, že se mnoho křesťanských učitelů a světců zabývalo hlubokým zamyšlením nad svým životem a cílem své existence. Taková kontemplace měla být prostředkem k přiblížení se k Bohu a objevení jeho plánu pro jednotlivce.
Dnes se však kontemplace provádí nejen ve spojení s náboženstvím, ale také jako prostředek k sebepoznání, ke zlepšení duševního zdraví, ke zvýšení kreativity nebo ke zlepšení schopnosti řešit problémy. Existuje mnoho technik, které umožňují provádět kontemplaci a pomáhají jednotlivcům proniknout do svého nitra a najít v sobě odpovědi na důležité otázky. Jednou z nejčastěji používaných technik pro kontemplaci je meditace, vizualizace, dechová cvičení a další techniky.


Co je to Kontemplace? Význam slova, termín, Definice výrazu Kontemplace. Co znamená odborný pojem Kontemplace z kategorie Náboženství?

Neručíme za správnost a aktuálnost uvedených informací. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s vašimi přáteli na různých sociálních sítích – Facebooku, Pinterestu, Redditu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Pojem Kontemplace je v sekci náboženství

Klíčová slova: význam, co to je, odborné názvosloví, názvosloví, formulace, vysvětlení, synonymum, slovník, informace, definice, význam slova, přesný význam, náboženství, Kontemplace, terminologie, wiki, terminus technicus, lexikon


Pojem Kontemplace je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Kontemplace píše následující

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Kontemplace (z lat. contemplatio) je nejvyšší stupeň modlitby; stav přímého patření na Boha člověkem, nakolik je to v tomto životě možné; „nazírání“.
Mimo křesťanství se paralelní jevy (tj. soustředění, jehož předmětem není nic jednotlivého ve světě) zpravidla označují ne jako kontemplace, nýbrž jako meditace; v křesťanství ovšem výraz "meditace" znamená spíše soustředění na konkrétní téma a jeho diskurzivní promýšlení.
V křesťanském prostředí je kontemplace chápána jako účast na vnitřním životě Nejsvětější Trojice, tzn. na vztazích tří osob Boha a na jejich vzájemném poznávání. Tato účast člověka na vnitřním životě Boha není způsobena nějakou duchovní metodou či cvičením, ale přijetím svobodného Božího pozvání k takovému sdílení a k takovémuto participačnímu vztahu. Základem pro kontemplaci člověka je křestní milost, tzn. milost, již přijme při svátostném křtu.

Linky na další online zdroje

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Kontemplace ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kontemplace ve Wikimedia Commons

Najít pojem Kontemplace ve Wikizdrojích

Vyhledat výraz Kontemplace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít frázi Kontemplace na Google.cz

Najít výraz Kontemplace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Kontemplace například ve videích na Youtube, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Kontemplace? resp. co se přesně ukrývá za slovem Kontemplace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kontemplace, odpověď na dotaz co je to Kontemplace?. Víte např. kdo to je Jerry Lee Lewis? Znáte a víte kdo je Tori Amos? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste hledání i v jiné sekci webu než v náboženství. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?