Co je to?
Výraz, termín, definice slova Grant. Co znamená odborný pojem Grant z kategorie Věda?

Co je to Grant? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Grant

Grant je pojem z angličtiny, který označuje účelový příspěvek. V užším slova smyslu se jedná o příspěvek na účel, kteý musí být prospěšný veřejnosti a získat ho je možno ve veřejné soutěži a na základě podkladů, většinou projektu. V evropských zemích se grantem většinou označuje podpoření projektů různých institucí, např. projektů výzkumných, vědeckých či kulturních. USA a Velká Británie pojímají pojem grant v plné šíři, patří do něj i dobročinná soukromá činnost. I granty mají svá pravidla, řešitel musí projekt uskutečnit a vše musí být vedeno účetně správně. O průběhu grantu se podávají pravidelné zprávy.


Co je to Grant? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Grant. Co znamená odborný pojem Grant z kategorie Věda?

Neručíme za úplnost, správnost, přesnost ani aktuálnost zde uvedených informací. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Grant s přáteli prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Výraz Grant se nachází v kategorii věda

Klíčová slova: co to je, terminus technicus, heslo, význam slova, význam, synonymum, lexikon, slovník, odborné názvosloví, slovo, co je to Grant?, vysvětlení, popis, Grant, význam pojmu, formulace, věda, definice


Pojem Grant je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Grant?

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Grant (z angl.) je účelový příspěvek (dotace) na veřejně prospěšný účel, který se obvykle získává ve více méně veřejné soutěži s anonymním posouzením na základě předloženého projektu. Zatímco v USA a ve Velké Británii je význam slova grant (cena) širší a zahrnuje i soukromou dobročinnost, v ostatní Evropě se jím obvykle míní podpora vědeckých, výzkumných, případně i kulturních projektů, poskytovaná institucemi.

Další zdroje informací

Zkusit najít výraz Grant ve Wikislovníku

Hledat slovo Grant na Google.cz

Vyhledat výraz Grant ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Grant ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Grant ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Grant ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Grant například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve Wikizdrojích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Grant? resp. co je to Grant? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Grant, odpověď na dotaz co je to Grant?. Víte např. kdo to je Milenka? Znáte a víte kdo je Miki Volek? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Zkuste proto termín Grant hledat i v jiných kategoriích (než věda) Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.