Co je to?
Definice výrazu Stav nebezpečí. Co znamená odborný pojem Stav nebezpečí z kategorie Právo?

Co je Stav nebezpečí?

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Stav nebezpečí

Stav nebezpečí je situace, ve které se jedná o ohrožení životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí. Tento stav však neznamená ohrožení velkého rozsahu, které však nedokáže odvrátit svou obvyklou činností žádný správní úřad nebo orgán kraje či obce, ani subjekty infrastruktury nebo složky integrovaného záchranného systému.
Stav nebezpečí vyhlašuje hejtman kraje (pro Prahu primátor), může se týkat celého kraje nebo jen jeho části. Platí nejdéle 30 dní, prodloužen může být pouze se souhlasem vlády.


Co je to Stav nebezpečí? Význam slova, termín, Definice výrazu Stav nebezpečí. Co znamená odborný pojem Stav nebezpečí z kategorie Právo?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost údajů uveřejněných na webu. Text vypracovaly autorky pro Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s kolegy, přáteli a partnery na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Termín Stav nebezpečí je v sekci právo

Klíčová slova: význam, informace, pojem, význam pojmu, přesný význam, Stav nebezpečí, popis, lexikon, co znamená, synonymum, formulace, přesný výraz, právo, slovo, co to je, slovník, terminologie, názvosloví


Pojem Stav nebezpečí je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Stav nebezpečí? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Stav nebezpečí je nejnižším z krizových stavů, který mohou orgány České republiky vyhlásit v reakci na mimořádnou událost; závažnějšími krizovými stavy jsou nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav.
Stav nebezpečí se vyhlašuje v případě, jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek anebo životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu (není nutno vyhlásit závažnější krizový stav) a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury.

Další informační zdroje o slovu Stav nebezpečí

Vyhledat slovo Stav nebezpečí ve Wikizdrojích

Hledat slovo Stav nebezpečí ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Stav nebezpečí ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Stav nebezpečí ve vyhledávači Yahoo

Vyhledat termín Stav nebezpečí na Google obrázcích

Najít heslo Stav nebezpečí ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Stav nebezpečí například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, v metavyhledávači Info.com, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice slova Stav nebezpečí? resp. co to je Stav nebezpečí? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Stav nebezpečí, odpověď na dotaz co je to Stav nebezpečí?. Víte např. kdo to je Kazišuk? Znáte a víte kdo je Vladimír Mišík? Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Pojmy mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než právo). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie právo, Právní kniha, stav nebezpečí, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.