Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Les. Co znamená pojem Les z kategorie Příroda?

Co je Les?

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Les

Porost složený z velkého množství dřevin tedy dřevitých rostlin, které mají vyšší stromové patro, nejedná se proto o keře. Jeho nejdůležitější součástí jsou listnaté nebo jehličnaté stromy, rostliny v nižších patrech a živočichové, kteří v tomto ekosystému žijí. Lesníci považují za les porost vysoký minimálně 5 metrů, v němž se koruny jednotlivých stromů vzájemně překyrývají, zasahují do sebe alespoň v 25 %.


Co je to Les? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Les. Co znamená pojem Les z kategorie Příroda?

Přes veškeré přiměřené úsilí tomu, aby informace na těchto stránkách byly správné, jejich přesnost nelze stoprocetně zaručit. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Les? Potom se o definici podělte s kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Pojem Les se nachází v kategorii příroda

Klíčová slova: příroda, co znamená, co je to Les?, heslo, terminus technicus, formulace, přesný význam, odborný výraz, význam, vysvětlení, názvosloví, wiki, termín, slovo, informace, lexikon, přesný výraz, význam slova


Pojem Les je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Les? Výraz, definice slova z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Les je území hustě porostlé stromy. Odborně řečeno jde o soubor biocenóz, jehož determinantou jsou dřeviny stromového vzrůstu. Jedná se o velmi složitý ekosystém, tvořený složkou rostlinnou (fytocenóza), živočišnou (zoocenóza) a abiotickým prostředím (biotopem). Dle jisté lesnické definice je za les považováno území (lesní porost), v němž rostou dřeviny (stromy), které dorůstají minimální výšky 5 metrů a zápoje korun alespoň 25 %. Ovšem podle různých definic se pak liší i pokrytí lesy. Lesy dělíme na smíšené, listnaté a jehličnaté.

Hledejte v dalších zdrojích

Zkusit najít heslo Les ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít heslo Les ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Les ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Les na Google obrázcích

Hledat videa s názvem Les na Youtube

Zkusit najít heslo Les ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Les například ve Wikizdrojích, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v evropském vyhledávači Qwant nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Les? resp. co je to Les? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Les, odpověď na dotaz co je to Les?. Víte např. kdo to je Iveta Fialová? Znáte a víte kdo je Zeť? Pochopte prosím, že definice nemohou být pravidelně aktualizovány. Pojmy mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste hledat odborný výraz Les i v jiné sekci než je kategorie příroda. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie příroda, les, les, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.