Co je to?
Výraz, termín, definice slova Les. Co znamená odborný pojem Les z kategorie Příroda?

Co je to Les? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Les

Porost složený z velkého množství dřevin tedy dřevitých rostlin, které mají vyšší stromové patro, nejedná se proto o keře. Jeho nejdůležitější součástí jsou listnaté nebo jehličnaté stromy, rostliny v nižších patrech a živočichové, kteří v tomto ekosystému žijí. Lesníci považují za les porost vysoký minimálně 5 metrů, v němž se koruny jednotlivých stromů vzájemně překyrývají, zasahují do sebe alespoň v 25 %.


Co je to Les? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Les. Co znamená odborný pojem Les z kategorie Příroda?

Přes veškeré přiměřené úsilí tomu, aby informace na těchto stránkách byly správné, jejich přesnost nelze stoprocetně zaručit. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Les? Pak se o ní podělte s vašimi kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Pojem Les je v kategorii příroda

Klíčová slova: význam pojmu, wiki, přesný výraz, definice, pojem, formulace, význam slova, terminologie, informace, vysvětlení, slovo, co znamená, synonymum, popis, heslo, lexikon, definice pojmu, význam


Pojem Les je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Les? Výraz, definice slova z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Les je území hustě porostlé stromy. Odborně řečeno jde o soubor biocenóz, jehož determinantou jsou dřeviny stromového vzrůstu. Jedná se o velmi složitý ekosystém, tvořený složkou rostlinnou (fytocenóza), živočišnou (zoocenóza) a abiotickým prostředím (biotopem). Dle jisté lesnické definice je za les považováno území (lesní porost), v němž rostou dřeviny (stromy), které dorůstají minimální výšky 5 metrů a zápoje korun alespoň 25 %. Ovšem podle různých definic se pak liší i pokrytí lesy. Lesy dělíme na smíšené, listnaté a jehličnaté.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit najít výraz Les na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Les ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Les ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít heslo Les ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Les na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Les ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Les například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Les? resp. jaký je přesný význam slova Les? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Les, odpověď na dotaz co je to Les?. Víte např. kdo to je Andrej Bičan? Znáte a víte kdo je Švagr? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto zkusit i jinou sekci než je kategorie příroda. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.