Co je to?
Výraz, termín, definice slova Datum splatnosti. Co znamená odborný pojem Datum splatnosti z kategorie Bankovnictví?

Co je to Datum splatnosti? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Datum splatnosti

Datum splatnosti je den, ve který musíte uhradit své finanční závazky. Datum splatnosti bývá uváděn na faktuře nebo je sjednán ve smlouvě. Povinností plátce je uhradit částku tak, aby v den splatnosti byly peníze již na účtu věřitele.
Aby byl datum splatnosti určitě dodržen, je nutno peníze odesílat s dostatečným předstihem, jinak se plátce vystavuje sankcím.


Co je to Datum splatnosti? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Datum splatnosti. Co znamená odborný pojem Datum splatnosti z kategorie Bankovnictví?

Texty mohou obsahovat chyby. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Datum splatnosti je v sekci bankovnictví

Klíčová slova: termín, názvosloví, bankovnictví, přesný význam, definice pojmu, definice, slovo, význam, bankovnictví, formulace, Datum splatnosti, popis, slovník, odborné názvosloví, lexikon, heslo, co to je, terminus technicus


Pojem Datum splatnosti je v kategorii bankovnictví, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Datum splatnosti?

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Splatnost označuje datum nebo čas, do kterého je dlužník povinen uhradit svůj peněžitý závazek. Nedodržení stanoveného termínu (tzv. prodlení) může být určitým způsobem penalizováno, například nutností zaplatit penále, smluvní pokutu nebo úrok z prodlení.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Hledat videa s názvem Datum splatnosti na Youtube

Zkusit najít termín Datum splatnosti ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít pojem Datum splatnosti ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Datum splatnosti ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Datum splatnosti ve Wikislovníku

Najít heslo Datum splatnosti ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Datum splatnosti například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve Wikizdrojích nebo v Google překladači.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Datum splatnosti? resp. co znamená výraz Datum splatnosti? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Datum splatnosti, odpověď na dotaz co je to Datum splatnosti?. Víte např. kdo to je Jana Uriel Kratochvílová? Znáte a víte kdo je Barbora Seemanová? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Datum splatnosti v jiné sekci než bankovnictví. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.