Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Civilizace. Co znamená pojem Civilizace z kategorie Kultura?

Co je Civilizace?

Co znamená termín Civilizace? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Civilizace, jinak též civilisace, je pojem pocházející z latiny. Civis znamená občan nebo měšťan, odvozeno od slova civilis. Slovo lze používat ve více souvislostech a významech, vždy se však vztahují k společenství lidí. Ten, kdo byl označen jako civilizovaný, měl žít v místě, kde byla uplatněna ústava a dodržovány právní normy, které si společnost stanovila. Původně bylo touto základní normou římské občanské právo. Náhled na civilizaci se průběhu času měnil. Původně takto byla označována doba, která ve vývoji lidstva následovala po stádiích divochů a barbarů. V počátcích civilizace vznikala města, šířilo se písmo, rozvíjela se ekonomika a rodilo se státní zřízení.
V současnosti se civilizace definuje jako stupeň vývoje společnosti, pro který je typická vysoká úroveň organizace, techniky i kultury. Někdy se za civilizaci považuje společnost, která je složitá a sociálně rozdělená na vrstvy. Je složena z více společenství, která žijí ve společné oblasti. Tato společnost je řízena vládou, má vlastní armádu, jsou vybírány daně a členové této civilizace musí dodržovat dané zákony. Někdy bývá slovo civilizace zaměňováno za slovo stát, často se používá také jako slovo kultura.

Co je to Civilizace? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Civilizace. Co znamená pojem Civilizace z kategorie Kultura?

Snažíme se, aby všechny informace byly správné, úplné a aktuální, ale někdy se může stát, že se objeví nějaká nepřesnost. Děkujeme za pochopení. Text sestavily autoři (redaktoři a redaktorky) pro Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s dalšími osobami na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Výraz Civilizace se nachází v kategorii kultura

Klíčová slova: vysvětlení, heslo, význam slova, význam pojmu, Civilizace, kultura, popis, definice, odborné názvosloví, formulace, názvosloví, definice pojmu, slovo, co je to Civilizace?, co to je, co znamená, lexikon, kultura


Pojem Civilizace je v kategorii kultura, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Civilizace?

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Civilizace (z latinského civis) je pojem označující vysokou úroveň duchovního a materiálního pokroku živočichů.
Z evolucionistického a marxistického hlediska se jedná o tu fázi vývoje lidstva, která následovala po období divošství a barbarství. Charakterizuje ji především vznik písma, měst, počátky státního zřízení, hutnictví a pokročilejší úroveň ekonomiky.
Termín civilizace má také stejný význam jako výraz kultura, i když někteří odborníci obsah těchto výrazů rozlišují. Civilizace je pro ně označení pro změny z hlediska vědeckého a technického, zatímco kultura se týká umění, náboženství a politiky. Další z definic popisuje civilizaci jako kvalitnější stupeň kultury, nahrazující předchozí, jednodušší fázi kulturního vývoje. Německý sociolog Norbert Elias v této souvislosti definuje historii jako civilizační proces směřující k větší racionalitě a sebekontrole.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Hledat termín Civilizace na Google.cz

Zkusit najít Civilizace ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat termín Civilizace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Civilizace ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít Civilizace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat termín Civilizace na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Civilizace například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve Wikizdrojích nebo v Lingea slovnících.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Nyní již víte jaká je definice termínu Civilizace? resp. jaká je definice termínu Civilizace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Civilizace, odpověď na dotaz co je to Civilizace?. Víte např. kdo to je Leona Gyöngyösi? Znáte a víte kdo je Valerij Gerasimov? Doufáme, že chápete, že není v našich silách provádět pravidelnou aktualizaci všech pojmů. Pojmy mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je kultura. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie kultura, svitek kinofilmu, civilizace, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.