Co je to?
Odborný výraz, definice slova Civilizace. Co znamená pojem Civilizace z kategorie Kultura?

Co je Civilizace? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Civilizace?

Civilizace, jinak též civilisace, je pojem pocházející z latiny. Civis znamená občan nebo měšťan, odvozeno od slova civilis. Slovo lze používat ve více souvislostech a významech, vždy se však vztahují k společenství lidí. Ten, kdo byl označen jako civilizovaný, měl žít v místě, kde byla uplatněna ústava a dodržovány právní normy, které si společnost stanovila. Původně bylo touto základní normou římské občanské právo. Náhled na civilizaci se průběhu času měnil. Původně takto byla označována doba, která ve vývoji lidstva následovala po stádiích divochů a barbarů. V počátcích civilizace vznikala města, šířilo se písmo, rozvíjela se ekonomika a rodilo se státní zřízení.
V současnosti se civilizace definuje jako stupeň vývoje společnosti, pro který je typická vysoká úroveň organizace, techniky i kultury. Někdy se za civilizaci považuje společnost, která je složitá a sociálně rozdělená na vrstvy. Je složena z více společenství, která žijí ve společné oblasti. Tato společnost je řízena vládou, má vlastní armádu, jsou vybírány daně a členové této civilizace musí dodržovat dané zákony. Někdy bývá slovo civilizace zaměňováno za slovo stát, často se používá také jako slovo kultura.

Co je to Civilizace? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Civilizace. Co znamená pojem Civilizace z kategorie Kultura?

Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Civilizace s partnery, kolegy a kamarády na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Výraz Civilizace se nachází v sekci kultura

Klíčová slova: co znamená, definice pojmu, význam slova, terminus technicus, kultura, odborné názvosloví, význam pojmu, slovo, termín, názvosloví, vysvětlení, lexikon, přesný význam, synonymum, co je to Civilizace?, pojem, wiki, kultura


Pojem Civilizace je v kategorii kultura, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Civilizace dozvíte následující

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Civilizace (z latinského civis) je pojem označující vysokou úroveň duchovního a materiálního pokroku živočichů.
Z evolucionistického a marxistického hlediska se jedná o tu fázi vývoje lidstva, která následovala po období divošství a barbarství. Charakterizuje ji především vznik písma, měst, počátky státního zřízení, hutnictví a pokročilejší úroveň ekonomiky.
Termín civilizace má také stejný význam jako výraz kultura, i když někteří odborníci obsah těchto výrazů rozlišují. Civilizace je pro ně označení pro změny z hlediska vědeckého a technického, zatímco kultura se týká umění, náboženství a politiky. Další z definic popisuje civilizaci jako kvalitnější stupeň kultury, nahrazující předchozí, jednodušší fázi kulturního vývoje. Německý sociolog Norbert Elias v této souvislosti definuje historii jako civilizační proces směřující k větší racionalitě a sebekontrole.

Odkazy na jiné weby

Zkusit najít frázi Civilizace ve vyhledávači Yandex

Hledat termín Civilizace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Civilizace ve vyhledávači Qwant

Vyhledat termín Civilizace ve Wikislovníku

Najít pojem Civilizace ve fulltextu Seznam.cz

Najít termín Civilizace na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Civilizace například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve Wikizdrojích, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v projektu slovnik.cz.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Civilizace? resp. co znamená slovo Civilizace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Civilizace, odpověď na dotaz co je to Civilizace?. Víte např. kdo to je Rupert Murdoch? Znáte a víte kdo je Petr Hlubuček? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle různých oborů. Vyzkoušet tak můžete i příslušná homonyma a synonyma v jiných sekcích než kultura. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla, významy slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.