Co je to?
Výraz, termín, definice slova Antika. Co znamená odborný pojem Antika z kategorie Různé?

Co je to Antika? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Antika?

Antika je pojmenování pro dobu starověkého Řecka a Říma. Původně měl tento termín užší význam, jednalo se o umělecká díla a památky z tohoto období. Ty byly označovány jako klasické vzory.
Antice předcházela kultura krétsko-mykénská. Později ji nahradily městské státy a v období helénském k antické civilizaci patřil i Přední východ. K rozpadu této civilizace docházelo mezi 3. a 5. stoletím n. l. Dědici antiky se stala Byzance, pak i západní Evropa a arabské státy.

Co je to Antika? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Antika. Co znamená odborný pojem Antika z kategorie Různé?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu Antika sdílejte s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Antika je v kategorii Různé

Klíčová slova: slovo, heslo, význam pojmu, lexikon, co to je, vysvětlení, terminologie, názvosloví, termín, co znamená, odborné názvosloví, definice pojmu, Antika, popis, pojem, definice, wiki, formulace


Pojem Antika je v kategorii Různé, ilustrační obrázek

Co označuje termín Antika? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Antika (z latinského antiquitas „dávné časy“) je v historiografii označení pro období starověku na území Řecka a Říma a jejich kulturu, na kterou navazoval a z ní čerpal Západní svět. Antická civilizace během helénismu a římské expanze silně ovlivnila také přilehlá území Evropy, severní Afriky a Blízkého východu. Za její počátek lze považovat archaické období starověkého Řecka v 8. do 5. století př. n. l. a za její konec zánik Západořímské říše roku 476 n. l. během pozdní antiky. Studiem antiky se zabývají klasická studia.

Další zdroje informací o slovu Antika

Hledat termín Antika ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Antika na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Antika ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Antika ve Wikimedia Commons

Najít slovo Antika ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat výraz Antika ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Antika například v evropském vyhledávači Qwant, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Antika? resp. co vlastně znamená slovo Antika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Antika, odpověď na dotaz co je to Antika?. Víte např. kdo to je Lukáš Nečesaný? Znáte a víte kdo je Domovník? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Různé). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.