Co je to?
Výraz, termín, definice slova Feminismus. Co znamená odborný pojem Feminismus z kategorie Politika?

Co je to Feminismus? Význam slova

Co znamená termín Feminismus? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Feminismus, jehož pojmenováni je odvozeno z latinského femina – žena, je souhrn různých ideologií, hnutí, filozofických a sociálních teorií, které se soustředí na takové dění, které stoupenci feminismu považují za možné utlačování žen. Zaměřuje se také na rovnoprávnost žen a mužů a sociální postavení žen. Dříve se nazýval ženské hnutí.
Má mnoho různých směrů, umírněných i radikálních. Zastánkyně tohoto hnutí vstupují i do politiky, za hlavní body svých programů považují patriarchát a jeho stereotypy, rovný přístup a utlačování žen.


Co je to Feminismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Feminismus. Co znamená odborný pojem Feminismus z kategorie Politika?

Možnost chyb vyhrazena. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Feminismus sdílet s přáteli na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Feminismus patří do sekce Politika

Klíčová slova: co to je, význam pojmu, význam, vysvětlení, definice, přesný význam, Politika, názvosloví, pojem, heslo, terminus technicus, formulace, přesný výraz, co znamená, termín, odborný výraz, Feminismus, lexikon


Pojem Feminismus je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Feminismus? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Feminismus označuje spektrum ideologií, politických a sociálních hnutí, která si kladou za cíl definovat, zkoumat a dosáhnout politické, ekonomické a sociální rovnosti žen a mužů. Tato nerovnost dle feministické teorie vzniká v důsledku patriarchálního uspořádání společnosti založeného na genderových stereotypech, které muže na rozdíl od žen profilují jako přirozeně silné a dominantní a ženy tak ve výsledku znevýhodňují. Součástí feministických snah je tak i kritika a boj s genderovými stereotypy, sexismem a misogynií.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Zkusit najít výraz Feminismus ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Feminismus ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Feminismus ve vyhledávači Yandex

Hledat výraz Feminismus na Google.cz

Vyhledat slovo Feminismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Feminismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Feminismus například ve Wikislovníku, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve Wikizdrojích nebo v Lingea slovnících.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Feminismus? resp. jaký je význam slova Feminismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Feminismus, odpověď na dotaz co je to Feminismus?. Víte např. kdo to je Ester Ledecká? Znáte a víte kdo je Starosta? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Politika. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.