Co je to?
Výraz, termín, definice slova Feminismus. Co znamená odborný pojem Feminismus z kategorie Politika?

Co je to Feminismus? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Feminismus

Feminismus, jehož pojmenováni je odvozeno z latinského femina – žena, je souhrn různých ideologií, hnutí, filozofických a sociálních teorií, které se soustředí na takové dění, které stoupenci feminismu považují za možné utlačování žen. Zaměřuje se také na rovnoprávnost žen a mužů a sociální postavení žen. Dříve se nazýval ženské hnutí.
Má mnoho různých směrů, umírněných i radikálních. Zastánkyně tohoto hnutí vstupují i do politiky, za hlavní body svých programů považují patriarchát a jeho stereotypy, rovný přístup a utlačování žen.


Co je to Feminismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Feminismus. Co znamená odborný pojem Feminismus z kategorie Politika?

Neručíme za úplnost, správnost, přesnost ani aktuálnost zde uvedených informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Feminismus můžete samozřejmě sdílet s vašimi přáteli na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Heslo Feminismus je v sekci politika

Klíčová slova: definice, význam slova, Feminismus, terminologie, terminus technicus, heslo, slovník, politika, pojem, politika, termín, synonymum, přesný výraz, popis, význam pojmu, informace, odborné názvosloví, přesný význam


Pojem Feminismus je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Feminismus?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Feminismus označuje spektrum ideologií, politických a sociálních hnutí, která si kladou za cíl definovat, zkoumat a dosáhnout politické, ekonomické a sociální rovnosti žen a mužů. Tato nerovnost dle feministické teorie vzniká v důsledku patriarchálního uspořádání společnosti založeného na genderových stereotypech, které muže na rozdíl od žen profilují jako přirozeně silné a dominantní a ženy tak ve výsledku znevýhodňují. Součástí feministických snah je tak i kritika a boj s genderovými stereotypy, sexismem a misogynií.

Hledejte pojem Feminismus v následujících vyhledávačích

Najít heslo Feminismus ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít pojem Feminismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Feminismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Feminismus ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Feminismus ve Wikimedia Commons

Najít pojem Feminismus na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Feminismus například ve Wikislovníku, v Lingea slovnících, ve Wikizdrojích, ve videích na Youtube nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Feminismus? resp. co znamená slovo Feminismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Feminismus, odpověď na dotaz co je to Feminismus?. Víte např. kdo to je Oto Mádr? Znáte a víte kdo je Michael Faraday? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než politika). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících významy slov, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.