Co je to?
Odborný výraz, definice slova Etopedie. Co znamená slovo Etopedie z kategorie Školství?

Co je Etopedie?

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Etopedie

Etopedie je název speciální disciplíny z oblasti pedagogiky. Jejím obsahem je výchova a vzdělávání těžko vychovatelných osob a jejich zařazení zpět do společnosti. Kromě toho řeší také problematiku úchylek, závislostí a odchylek od běžného chování. Etopedie byla původně zařazena do oblasti psychologie a nebyla samostatnou disciplínou, ale s nárůstem jejího významu nastala potřeba vytvořit ji jako samostatnou disciplínu. To se stalo v roce 1969.
Etopedie je postavena na poznatcích vývojové a sociální psychologie, obecné pedagogiky, pedagogické psychologie a lékařských věd jako je například neurologie a další. Poruchy chování, které etopedie zkoumá, mají svoje rozdělení. Z hlediska speciální pedagogiky jde o asociální, antisociální nebo disociální chování. Vývojová psychologie používá klasifikaci na dětskou nebo juvenilní delikvenci a kriminalitu dospělých, lékařství dělí poruchy chování na psychózy, neurologické problémy, poruchy v důsledku postižení duševního či jiného a problémy jedinců s narušenou osobností


Co je to Etopedie? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Etopedie. Co znamená slovo Etopedie z kategorie Školství?

Na informace uvedené na těchto stránkách neposkytujeme záruku. Texty mohou obsahovat nepřesnosti a chyby za které se předem omlouváme. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Tento text (Etopedie) můžete sdílet s přáteli na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Pojem Etopedie patří do kategorie Školství

Klíčová slova: lexikon, terminus technicus, terminologie, heslo, vysvětlení, Etopedie, co je to Etopedie?, význam pojmu, odborné názvosloví, pojem, slovo, definice pojmu, význam slova, přesný výraz, formulace, termín, Školství, slovník


Pojem Etopedie je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Etopedie?

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Etopedie je speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním dětí, mládeže a dospělých, kteří mají poruchu emocí a chování.
Pojem porucha emocí a chování je výrazem pro postižení, kdy se chování a emocionální reakce žáka liší od odpovídajících věkových, kulturních nebo etnických norem a mají nepříznivý vliv na školní výkon včetně jeho akademických, sociálních, předprofesních a osobnostních dovedností.

Další zdroje informací

Zkusit najít frázi Etopedie na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Etopedie ve Wikimedia Commons

Hledat frázi Etopedie ve vyhledávači Yahoo

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Etopedie ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat frázi Etopedie ve vyhledávači Qwant

Vyhledat termín Etopedie ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Etopedie například v Microsoft Bing, v Google překladači, ve videích na Youtube, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Nyní už nejspíš víte co je to Etopedie? resp. jaký je přesný význam slova Etopedie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Etopedie, odpověď na dotaz co je to Etopedie?. Víte např. kdo to je Fyzioterapeut? Znáte a víte kdo je Oleksandr Usyk? Berte v potaz, že uvedené texty nejsou pravidelně aktualizovány. v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Školství. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.