Co je to?
Definice výrazu Pojistný podvod. Co znamená odborný pojem Pojistný podvod z kategorie Právo?

Co to je Pojistný podvod? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Pojistný podvod

Pojistný podvod je označení pro jednání, jehož cílem je získat výhody nebo se obohatit na účet pojišťovny. Takového činu se dopouštějí jak fyzické, tak právnické osoby.
Pojistný podvod je definován v trestním zákoníku jako trestný čin. Trestem za něj je propadnutí části majetku, zákaz činnosti nebo odnětí svobody až na 10 let.


Co je to Pojistný podvod? Význam slova, termín, Definice výrazu Pojistný podvod. Co znamená odborný pojem Pojistný podvod z kategorie Právo?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Pojistný podvod? Potom se o definici podělte s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Pojistný podvod se nachází v kategorii Právo

Klíčová slova: co je to Pojistný podvod?, definice pojmu, význam, význam pojmu, popis, Pojistný podvod, vysvětlení, definice, lexikon, termín, význam slova, slovo, co to je, odborné názvosloví, co znamená, odborný výraz, přesný význam, Právo


Pojem Pojistný podvod je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Pojistný podvod dozvíte následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Pojistný podvod je jednání, kterého se dopouštějí fyzické nebo právnické osoby za účelem získání výhody nebo obohacení se na úkor pojišťovny. V České republice, stejně jako v zahraničí, se jedná o trestný čin, jehož skutková podstata je obsažena v § 210 trestního zákoníku. Pojistného podvodu se dopustí každý, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo uplatnění nároku na pojistné plnění uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, nebo úmyslně vyvolá pojistnou událost nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu. Za toto jednání může být viník potrestán zákazem činnosti, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty, popřípadě odnětím svobody s trestní sazbou do výše 10 let. Boj proti pojistnému podvodu, který je považován za velmi nebezpečnou formu trestné činnosti zejména pro svoji kvalifikovanost a výskyt jak v oblasti obecné kriminality, tak v oblasti hospodářské kriminality, je zásadní pro celou společnost, neboť neodhalené pojistné podvody vedou ke zhoršení celkového škodného průběhu pojištění s přímým dopadem na výši pojistného všech klientů pojišťoven.

Další zdroje informací o slovu Pojistný podvod

Vyhledat slovo Pojistný podvod ve vyhledávači Yandex

Vyhledat pojem Pojistný podvod ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Pojistný podvod ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Pojistný podvod ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít slovo Pojistný podvod ve vyhledávači Qwant

Hledat heslo Pojistný podvod ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Pojistný podvod například ve vyhledávači Seznam.cz, v Google překladači, ve Wikislovníku, ve fulltextu Google.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Pojistný podvod? resp. co přesně znamená slovo Pojistný podvod? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pojistný podvod, odpověď na dotaz co je to Pojistný podvod?. Víte např. kdo to je Kamarád? Znáte a víte kdo je Alžběta II? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Právo). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.