Co je to?
Definice výrazu, termínu Askeze. Co znamená odborný pojem Askeze z kategorie Náboženství?

Co je to Askeze? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Askeze?

Askeze, v řečtině cvičení či praxe, měla původně směřovat k upevnění disciplíny. Mělo se jednat o odříkání, popírání vlastních potřeb a podrobení se i utrpení. Často šlo o sexuální zdrženlivost, zřeknutí se majetku, omezení v jídle.
Askeze se obvykle vyskytuje v křesťanském náboženství, jejím prostřednictvím by mělo být dosaženo dokonalostí morálního i náboženského bytí, duchovního pokroku. Nejvyšším cílem, ke kterému asketa směřuje, je láska.


Co je to Askeze? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Askeze. Co znamená odborný pojem Askeze z kategorie Náboženství?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte text pojmu Askeze s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Askeze se nachází v kategorii náboženství

Klíčová slova: odborné názvosloví, termín, synonymum, co to je, pojem, význam, co je to Askeze?, definice pojmu, informace, co znamená, Askeze, heslo, definice, názvosloví, formulace, wiki, lexikon, náboženství


Pojem Askeze je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Askeze dozvíte následující

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Askeze (z řeckého ἄσκησις askésis cvičení, praxe, disciplína; z ἀσκέω askeó cvičit) původně znamenala jakoukoli formu praxe, jíž se upevňuje disciplína. Pojem asketa pak značí toho, kdo se prakticky zříká světských zájmů, aby mohl dosáhnout pokroku v duchovním životě. V určitém kontextu může askeze znamenat též určitý druh umrtvování či trýznění těla.
Asketický život je spojený většinou s náboženskou praxí, takže velké osobnosti světových náboženství lze pro jejich zřeknutí se světa označit za mnichy - např. Lao-c, Gautama Buddha, sv. Antonín, sv. František z Assisi a další. Askeze se chápe jako dobrovolné odpírání si čehosi, zejména rozkoší a požitků, aby asketa mohl pokračovat v nastoupené cestě pokání či ctnosti dle určitého morálního kodexu nebo z přesvědčení.

Buddhistický mnich

Buddhističtí mniši praktikují asketický život. Autor: 4144132, zdroj: Pixabay
Buddhističtí mniši praktikují asketický život. Autor: 4144132, zdroj: Pixabay


Další zdroje informací o slovu Askeze

Hledat výraz Askeze ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Askeze ve Wikimedia Commons

Hledat pojem Askeze na Google.cz

Vyhledat heslo Askeze ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít heslo Askeze ve Wikislovníku

Najít výraz Askeze ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Askeze například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Askeze? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Askeze? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Askeze, odpověď na dotaz co je to Askeze?. Víte např. kdo to je Jan Macháček? Znáte a víte kdo je Sam Cooke? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Můžete se proto pokusit najít heslo Askeze i v jiné sekci než v náboženství. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.