Co je to?
Definice odborného termínu, slova Paragraf. Co znamená pojem Paragraf z kategorie Právo?

Co je Paragraf?

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Paragraf?

Paragraf je pojem z oblasti práva. Jde o základní část právního předpisu, která je číslovaná. V některých právních předpisech se místo členění na paragrafy používá členění na články. Významově se od sebe paragraf a článek neliší. Paragraf má svou značku, článek zkratku čl. Jak paragraf vznikl, není zcela jasné, mohlo jít o hebrejské písmeno nebo zkratku z latinského signum sectionis, čili značka odstavce. V právním předpisu se paragrafy číslují od jedničky vzestupně. Pokud dojde k novelizaci, zůstanou paragrafy zachovány, ale pokud se vkládají paragrafy další, dává se malé písmeno za číslo paragrafu. Mezi značku paragrafu a číslo se vkládá mezera. Pokud je potřeba umístit značku na začátek věty, musí být použito slovo paragraf, nikoli značka.
Dříve bylo možno značku paragrafu zdvojit, v současnosti se tento způsob nepovažuje za vhodný. Mimo střední Evropu se značka paragrafu užívá jako označení odstavce a dává se do odkazu za označení článku. Samotný znak paragrafu je používán také jako jeden ze symbolů práva, společně s vahami, které patří slepé římské bohyni Iusticii. Často se nachází také v logu právních institucí.


Co je to Paragraf? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Paragraf. Co znamená pojem Paragraf z kategorie Právo?

Velmi pečlivě jsme procházeli veškeré zveřejněné texty. Přes to vše se může stát, že je zde nesprávná, nepřesná či neaktuální informace. Text je vypracovaný autorkami přímo pro projekt Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Paragraf? Pak se o ní podělte s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Paragraf patří do sekce právo

Klíčová slova: vysvětlení, informace, lexikon, Paragraf, terminus technicus, přesný význam, formulace, právo, wiki, heslo, co je to Paragraf?, význam slova, právo, význam, terminologie, slovo, popis, pojem


Pojem Paragraf je v kategorii právo, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Paragraf můžete dozvědět následující

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Paragraf patrně vznikla ve středověku jako ligatura, dvojité S ve významu signum sectionis k označování pořadí odstavců) je v současnosti zpravidla část právního předpisu nadepsaná znakem § s pořadovým číslem v prosté vzestupné řadě, např. „§ 24“. Mluví se pak o tomto pořadí buď prostým číslem („paragraf dvacet čtyři“) nebo pořadovým číslem („paragraf dvacátý čtvrtý“). V členění textů jiné než právní povahy se paragrafy objevují jen zřídka, např. v učebnicích nebo soustavných pojednáních.
Slovem paragraf se nazývá i samotný znak §, který je jedním ze symbolů, synonymem práva, legislativy a předpisů – zejména v množném čísle (např. „vyznat se v paragrafech“). V angličtině má slovo paragraph význam „odstavec“, znaku se říká section sign a obdobně např. španělsky signo de sección.
Některé právní předpisy, např. česká Ústava, paragrafy naopak nevyužívají, ale člení se na články (zkratka čl.) prakticky stejného významu a užití. Stejná praxe jako v češtině platí v němčině, kdežto např. v polském právu se paragrafem označují základní části prováděcích právních dokumentů, zatímco v zákonech jde o články („artykuł“, zkratkou „art.“).

Zkuste zjistit více informací o slovu Paragraf v následujících zdrojích

Zkusit najít výraz Paragraf na Google.cz

Vyhledat termín Paragraf ve Wikislovníku

Hledat slovo Paragraf ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat slovo Paragraf ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Paragraf ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít termín Paragraf ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Paragraf například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v metavyhledávači Info.com, v Google obrázcích nebo v Lingea slovnících.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Teďka již bezesporu víte co to je Paragraf? resp. jaký je význam pojmu Paragraf? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Paragraf, odpověď na dotaz co je to Paragraf?. Víte např. kdo to je Barber? Znáte a víte kdo je Vlastina Svátková? Bohužel, častá aktualizace není v našich silách. Pojmy mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je právo. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie právo, Soudce, paragraf, ilustrační obrázek

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?