Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Paragraf. Co znamená pojem Paragraf z kategorie Právo?

Co je Paragraf? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Paragraf?

Paragraf je pojem z oblasti práva. Jde o základní část právního předpisu, která je číslovaná. V některých právních předpisech se místo členění na paragrafy používá členění na články. Významově se od sebe paragraf a článek neliší. Paragraf má svou značku, článek zkratku čl. Jak paragraf vznikl, není zcela jasné, mohlo jít o hebrejské písmeno nebo zkratku z latinského signum sectionis, čili značka odstavce. V právním předpisu se paragrafy číslují od jedničky vzestupně. Pokud dojde k novelizaci, zůstanou paragrafy zachovány, ale pokud se vkládají paragrafy další, dává se malé písmeno za číslo paragrafu. Mezi značku paragrafu a číslo se vkládá mezera. Pokud je potřeba umístit značku na začátek věty, musí být použito slovo paragraf, nikoli značka.
Dříve bylo možno značku paragrafu zdvojit, v současnosti se tento způsob nepovažuje za vhodný. Mimo střední Evropu se značka paragrafu užívá jako označení odstavce a dává se do odkazu za označení článku. Samotný znak paragrafu je používán také jako jeden ze symbolů práva, společně s vahami, které patří slepé římské bohyni Iusticii. Často se nachází také v logu právních institucí.


Co je to Paragraf? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Paragraf. Co znamená pojem Paragraf z kategorie Právo?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Paragraf s dalšími osobami na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Paragraf se nachází v kategorii právo

Klíčová slova: slovník, wiki, popis, význam pojmu, význam slova, co je to Paragraf?, terminus technicus, heslo, termín, pojem, formulace, Paragraf, přesný výraz, odborné názvosloví, právo, přesný význam, definice, vysvětlení


Pojem Paragraf je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Paragraf? Definice slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Paragraf patrně vznikla ve středověku jako ligatura, dvojité S ve významu signum sectionis k označování pořadí odstavců) je v současnosti zpravidla část právního předpisu nadepsaná znakem § s pořadovým číslem v prosté vzestupné řadě, např. „§ 24“. Mluví se pak o tomto pořadí buď prostým číslem („paragraf dvacet čtyři“) nebo pořadovým číslem („paragraf dvacátý čtvrtý“). V členění textů jiné než právní povahy se paragrafy objevují jen zřídka, např. v učebnicích nebo soustavných pojednáních.
Slovem paragraf se nazývá i samotný znak §, který je jedním ze symbolů, synonymem práva, legislativy a předpisů – zejména v množném čísle (např. „vyznat se v paragrafech“). V angličtině má slovo paragraph význam „odstavec“, znaku se říká section sign a obdobně např. španělsky signo de sección.
Některé právní předpisy, např. česká Ústava, paragrafy naopak nevyužívají, ale člení se na články (zkratka čl.) prakticky stejného významu a užití. Stejná praxe jako v češtině platí v němčině, kdežto např. v polském právu se paragrafem označují základní části prováděcích právních dokumentů, zatímco v zákonech jde o články („artykuł“, zkratkou „art.“).

Jiné informační zdroje o pojmu Paragraf

Zkusit najít Paragraf ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Paragraf na Google.cz

Najít termín Paragraf ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít slovo Paragraf ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Paragraf ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Paragraf ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Paragraf například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Google překladači, v Microsoft Bing, ve Wikizdrojích nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Paragraf? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Paragraf? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Paragraf, odpověď na dotaz co je to Paragraf?. Víte např. kdo to je Jakub Nvota? Znáte a víte kdo je Elena Strupková? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než právo). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?