Co je to?
Odborný výraz, definice slova Abázie. Co znamená pojem Abázie z kategorie Nemoce?

Co je to Abázie? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Abázie

Abázie čili neschopnost chůze je pojem pocházející z řeckého slova basis a patří do oblasti lékařství. Toto slovo znamená chůzi nebo krok. Abázii, tedy neschopnost chodit, způsobují nervové nebo psychické poruchy.
Abázii je možno rozčlenit na abázii funkční a organickou. Abázie funkční může vznikat například při hysterii, k organické abázii dochází při poškození mozkové kůry nebo mozečku nebo může být způsobena některou chorobou.


Co je to Abázie? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Abázie. Co znamená pojem Abázie z kategorie Nemoce?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Abázie je v kategorii Nemoce

Klíčová slova: terminus technicus, přesný výraz, definice pojmu, vysvětlení, odborné názvosloví, názvosloví, formulace, význam slova, co je to Abázie?, definice, Nemoce, popis, synonymum, lexikon, slovník, slovo, Nemoce, heslo


Pojem Abázie je v kategorii Nemoce, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Abázie? Výraz, definice slova z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Abázie (z řeckého basis - krok, chůze) též abasie je neschopnost chodit způsobená nervovými či psychickými poruchami. Může být funkční (při hysterii), organická (při poškození mozkové kůry předního mozku, nebo mozečku) nebo též způsobená Huntingtonovou chorobou, Wilsonovou nemocí aj.

Další možné informační zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Abázie ve Wikimedia Commons

Hledat výraz Abázie ve Wikizdrojích

Zkusit najít pojem Abázie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Abázie ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít slovo Abázie ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít slovo Abázie na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Abázie například v Microsoft Bing, v Google překladači, ve vyhledávači Seznam.cz, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Abázie? resp. jaký je význam slova Abázie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Abázie, odpověď na dotaz co je to Abázie?. Víte např. kdo to je Gerontofil? Znáte a víte kdo je Hédonista? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Nemoce). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.