Co je to?
Odborný výraz, definice slova Deformace. Co znamená pojem Deformace z kategorie Fyzika?

Co je to Deformace? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Deformace

Deformace znamená změnu tvaru. Příčinou změny tvaru těles je působení síly. Při něm dochází ke změnám vzájemné polohy atomů, které těleso tvoří. Někdy je možné, že poté, co síla přestane působit, získá těleso svůj původní tvar. Tento stav se nazývá elastická neboli pružná deformace. K tomuto druhu změny dochází u pružných látek.
Pokud jsou však změny nezvratné, tzn., že atomy se nemohou vrátit do původní polohy a těleso je tedy deformované, jde o nepružnou deformaci. To se děje například u plastických látek. Síly, které deformaci způsobují, mohou být různého druhu, například torzní, ohybové, smykové, tlakové nebo tahové.


Co je to Deformace? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Deformace. Co znamená pojem Deformace z kategorie Fyzika?

Neručíme za úplnost, správnost, přesnost ani aktuálnost zde uvedených informací. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Deformace můžete samozřejmě sdílet s ostatními na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Heslo Deformace je v sekci fyzika

Klíčová slova: fyzika, synonymum, popis, fyzika, wiki, heslo, co znamená, definice, co je to Deformace?, pojem, názvosloví, terminologie, přesný výraz, Deformace, význam slova, lexikon, co to je, termín


Pojem Deformace je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Deformace?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Pojmem deformace tělesa rozumíme změnu jeho tvaru. Těleso mění tvar v důsledku působení síly. Silové působení mění vzájemné polohy atomů, ze kterých se těleso skládá. V případě, že se po odstranění působící síly těleso vrátí do původního tvaru, mluvíme o pružné (elastické) deformaci. Pružné deformace se vyskytují u pružných látek. V důsledku působení sil může rovněž dojít k nevratným změnám v poloze atomů tělesa. Tvar tělesa se po odstranění působící síly již nevrátí do původního stavu. V takovém případě mluvíme o nepružné deformaci popř. úžeji o plastické deformaci. Tyto deformace lze pozorovat např. u plastických látek.

Pro více informací o heslu Deformace zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit najít frázi Deformace ve Wikizdrojích

Zkusit najít Deformace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Deformace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Deformace ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Deformace na Google.cz

Hledat videa s názvem Deformace na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Deformace například ve Wikislovníku, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Deformace? resp. co označuje slovo Deformace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Deformace, odpověď na dotaz co je to Deformace?. Víte např. kdo to je Konstantin von Neurath? Znáte a víte kdo je Daniel Kroupa? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je fyzika. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů je Egypt. Na těchto webových stránkách se o něm dozvíte mnoho zajímavého.