Co je to?
Výraz, termín, definice slova Deformace. Co znamená odborný pojem Deformace z kategorie Fyzika?

Co je to Deformace? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Deformace?

Deformace znamená změnu tvaru. Příčinou změny tvaru těles je působení síly. Při něm dochází ke změnám vzájemné polohy atomů, které těleso tvoří. Někdy je možné, že poté, co síla přestane působit, získá těleso svůj původní tvar. Tento stav se nazývá elastická neboli pružná deformace. K tomuto druhu změny dochází u pružných látek.
Pokud jsou však změny nezvratné, tzn., že atomy se nemohou vrátit do původní polohy a těleso je tedy deformované, jde o nepružnou deformaci. To se děje například u plastických látek. Síly, které deformaci způsobují, mohou být různého druhu, například torzní, ohybové, smykové, tlakové nebo tahové.


Co je to Deformace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Deformace. Co znamená odborný pojem Deformace z kategorie Fyzika?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Deformace doporučujeme sdílet s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Deformace se nachází v sekci Fyzika

Klíčová slova: definice pojmu, heslo, odborné názvosloví, termín, slovník, terminus technicus, význam pojmu, slovo, synonymum, popis, význam slova, pojem, terminologie, přesný význam, co je to Deformace?, názvosloví, co to je, Deformace


Pojem Deformace je v kategorii Fyzika, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Deformace píše následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Pojmem deformace tělesa rozumíme změnu jeho tvaru. Těleso mění tvar v důsledku působení síly. Silové působení mění vzájemné polohy atomů, ze kterých se těleso skládá. V případě, že se po odstranění působící síly těleso vrátí do původního tvaru, mluvíme o pružné (elastické) deformaci. Pružné deformace se vyskytují u pružných látek. V důsledku působení sil může rovněž dojít k nevratným změnám v poloze atomů tělesa. Tvar tělesa se po odstranění působící síly již nevrátí do původního stavu. V takovém případě mluvíme o nepružné deformaci popř. úžeji o plastické deformaci. Tyto deformace lze pozorovat např. u plastických látek.

Hledejte v dalších zdrojích

Hledat pojem Deformace ve vyhledávači Yandex

Najít výraz Deformace ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Deformace ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Deformace ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Deformace ve Wikimedia Commons

Najít pojem Deformace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Deformace například ve Wikizdrojích, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, v Microsoft Bing nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Deformace? resp. jaká je definice slova Deformace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Deformace, odpověď na dotaz co je to Deformace?. Víte např. kdo to je James Cameron? Znáte a víte kdo je Klára Jandová? Ke každému slovo může existovat víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto termín Deformace hledat i v jiných kategoriích (než Fyzika) K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na známé i neznámé pojmy, zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů je Egypt. Na těchto webových stránkách se o něm dozvíte mnoho zajímavého.