Co je to?
Odborný výraz, definice slova Gnozeologie. Co znamená pojem Gnozeologie z kategorie Filozofie?

Co je to Gnozeologie? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Gnozeologie?

Gnozeologie je pojem, jehož význam odpovídá řeckým slovům, ze kterých je název složen – poznání, slovo, řeč, znalost, schopnost, myšlenka. Jde o obor z oblasti filozofie, který se zabývá lidským poznáním, zaměřuje se především na jeho vznik, vývoj, průběh a samotný předmět poznání.
Tato nauka bývá označována také jako noetika nebo epistemologie. Snaží se o definování zákonitostí lidského poznání. Gnozeologie souvisí s dalšími vědeckými disciplínami.


Co je to Gnozeologie? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Gnozeologie. Co znamená pojem Gnozeologie z kategorie Filozofie?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text vytvořen pro server Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Gnozeologie s vašimi přáteli na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Gnozeologie se nachází v sekci Filozofie

Klíčová slova: formulace, vysvětlení, Filozofie, Gnozeologie, terminus technicus, wiki, odborné názvosloví, pojem, informace, význam, termín, co znamená, odborný výraz, význam pojmu, slovník, význam slova, přesný výraz, co je to Gnozeologie?


Pojem Gnozeologie je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Gnozeologie?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Gnozeologie (z řeckého γνῶσις gnósis poznání + λόγος logos slovo, řeč), v anglosaské literatuře obvykle epistemologie (z řec. έπιστήμη epistémé znalost, schopnost) či noetika (z řec. νοήμα noéma myšlenka), je filozofická disciplína, která zkoumá lidské poznání, jeho vznik, proces a předmět.
Otázkou lidského poznání se zabývá několik speciálních věd – psychologie, pedagogika, fyziologie, sociologie a další. Pokud by bylo poznání pouze otázkou různých účinků působení v rámci empirické příčinné souvislosti, pak by zkoumání poznání náleželo čistě empirickým vědám. Avšak tyto vědy nejsou schopny popsat, co vlastně poznání je. Důvod této nejasnosti je prostý – poznání či vědomost není přístupné zkušenosti. Příčina je předpokladem poznání, podobně jako oko je předpokladem zraku, avšak současně není v jeho zorném poli.

Jiné zdroje informací o pojmu Gnozeologie

Hledat videa s názvem Gnozeologie na Youtube

Najít výraz Gnozeologie ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít výraz Gnozeologie na Google.cz

Hledat heslo Gnozeologie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít termín Gnozeologie ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Gnozeologie ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Gnozeologie například ve Wikizdrojích, v Lingea slovnících, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Gnozeologie? resp. jaký je přesný význam slova Gnozeologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Gnozeologie, odpověď na dotaz co je to Gnozeologie?. Víte např. kdo to je Tlustoprd? Znáte a víte kdo je Tereza Voříšková? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Filozofie. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.