Co je to?
Odborný výraz, definice slova Gnozeologie. Co znamená pojem Gnozeologie z kategorie Filozofie?

Co je to Gnozeologie? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Gnozeologie?

Gnozeologie je pojem, jehož význam odpovídá řeckým slovům, ze kterých je název složen – poznání, slovo, řeč, znalost, schopnost, myšlenka. Jde o obor z oblasti filozofie, který se zabývá lidským poznáním, zaměřuje se především na jeho vznik, vývoj, průběh a samotný předmět poznání.
Tato nauka bývá označována také jako noetika nebo epistemologie. Snaží se o definování zákonitostí lidského poznání. Gnozeologie souvisí s dalšími vědeckými disciplínami.


Co je to Gnozeologie? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Gnozeologie. Co znamená pojem Gnozeologie z kategorie Filozofie?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Gnozeologie můžete sdílet s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Gnozeologie je v kategorii Filozofie

Klíčová slova: definice, pojem, odborný výraz, synonymum, informace, přesný význam, význam, terminus technicus, terminologie, wiki, vysvětlení, co je to Gnozeologie?, význam slova, co znamená, slovo, Gnozeologie, co to je, Filozofie


Pojem Gnozeologie je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Gnozeologie? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Gnozeologie (z řeckého γνῶσις gnósis poznání + λόγος logos slovo, řeč), v anglosaské literatuře obvykle epistemologie (z řec. έπιστήμη epistémé znalost, schopnost) či noetika (z řec. νοήμα noéma myšlenka), je filozofická disciplína, která zkoumá lidské poznání, jeho vznik, proces a předmět.
Otázkou lidského poznání se zabývá několik speciálních věd – psychologie, pedagogika, fyziologie, sociologie a další. Pokud by bylo poznání pouze otázkou různých účinků působení v rámci empirické příčinné souvislosti, pak by zkoumání poznání náleželo čistě empirickým vědám. Avšak tyto vědy nejsou schopny popsat, co vlastně poznání je. Důvod této nejasnosti je prostý – poznání či vědomost není přístupné zkušenosti. Příčina je předpokladem poznání, podobně jako oko je předpokladem zraku, avšak současně není v jeho zorném poli.

Další informační zdroje o slovu Gnozeologie

Hledat výraz Gnozeologie ve vyhledávači Qwant

Hledat termín Gnozeologie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat heslo Gnozeologie ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít pojem Gnozeologie na Google.cz

Najít výraz Gnozeologie ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Gnozeologie ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Gnozeologie například ve videích na Youtube, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, v Microsoft Bing nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Gnozeologie? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Gnozeologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Gnozeologie, odpověď na dotaz co je to Gnozeologie?. Víte např. kdo to je Celní deklarant? Znáte a víte kdo je Starý mládenec? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Filozofie Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.