Co je to?
Výraz, termín, definice slova Gnozeologie. Co znamená odborný pojem Gnozeologie z kategorie Filozofie?

Co je to Gnozeologie? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Gnozeologie?

Gnozeologie je pojem, jehož význam odpovídá řeckým slovům, ze kterých je název složen – poznání, slovo, řeč, znalost, schopnost, myšlenka. Jde o obor z oblasti filozofie, který se zabývá lidským poznáním, zaměřuje se především na jeho vznik, vývoj, průběh a samotný předmět poznání.
Tato nauka bývá označována také jako noetika nebo epistemologie. Snaží se o definování zákonitostí lidského poznání. Gnozeologie souvisí s dalšími vědeckými disciplínami.


Co je to Gnozeologie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Gnozeologie. Co znamená odborný pojem Gnozeologie z kategorie Filozofie?

Možnost chyb vyhrazena. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Gnozeologie s vašimi přáteli na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Termín Gnozeologie patří do kategorie filozofie

Klíčová slova: co to je, slovník, filozofie, co je to Gnozeologie?, pojem, terminus technicus, vysvětlení, informace, přesný výraz, filozofie, názvosloví, synonymum, formulace, heslo, přesný význam, význam, definice, slovo


Pojem Gnozeologie je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Gnozeologie? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Gnozeologie (z řeckého γνῶσις gnósis poznání + λόγος logos slovo, řeč), v anglosaské literatuře obvykle epistemologie (z řec. έπιστήμη epistémé znalost, schopnost) či noetika (z řec. νοήμα noéma myšlenka), je filozofická disciplína, která zkoumá lidské poznání, jeho vznik, proces a předmět.
Otázkou lidského poznání se zabývá několik speciálních věd – psychologie, pedagogika, fyziologie, sociologie a další. Pokud by bylo poznání pouze otázkou různých účinků působení v rámci empirické příčinné souvislosti, pak by zkoumání poznání náleželo čistě empirickým vědám. Avšak tyto vědy nejsou schopny popsat, co vlastně poznání je. Důvod této nejasnosti je prostý – poznání či vědomost není přístupné zkušenosti. Příčina je předpokladem poznání, podobně jako oko je předpokladem zraku, avšak současně není v jeho zorném poli.

Hledejte v dalších zdrojích

Vyhledat heslo Gnozeologie ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Gnozeologie na Youtube

Vyhledat výraz Gnozeologie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Gnozeologie ve Wikimedia Commons

Hledat termín Gnozeologie ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Gnozeologie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Gnozeologie například ve Wikizdrojích, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve Wikislovníku nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Gnozeologie? resp. co označuje slovo Gnozeologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Gnozeologie, odpověď na dotaz co je to Gnozeologie?. Víte např. kdo to je Heraldik? Znáte a víte kdo je Hříšník? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle toho o jaký obor se jedná. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci filozofie Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, slovníková hesla, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.